ОБАВЕШТЕЊЕ – ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ припадници националних мањина са пребивалиштем, односно боравиштем за интерно расељена лица који имају бирачко право . . .

ОБАВЕШТЕЊЕ –  ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ припадници националних мањина са пребивалиштем, односно боравиштем за интерно расељена лица који имају бирачко право . . .

На основу Одлуке o расписивању избора за чланове националних савета националних мањина (“Службени гласник РС” 100/2022), који ће бити одржани 13. новембра 2022. године, Општинска управа општине Темерин , Одељење за општу управу, друштвене делатности и јавне слжбе даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ припадници националних мањина са пребивалиштем, односно боравиштем за интерно расељена лица који имају бирачко право, на подручју општине Темерин, да је део посебног бирачког списка националне мањине за подручје општине Темерин изложен на увид у згради Општинске управе општине Темерин, у Одељењу за општу управу, друштвене делатности и јавне слжбе – матичарској служби , Новосадска 326, од 5. септембра 2022. године, у времену од 8 до 15 часова сваког радног дана.

До закључења посебног бирачког списка 28. октобра 2022. године, припадници националних мањина могу поднети захтев Општинској управи општине Темерин- Одељењу за општу управу, друштвене делатности и јавне службе за евентуалне промене у посебном бирачком списку (упис, брисање, измене, допуне или исправке).

По закључењу посебног бирачког списка, упис, брисање, измене, допуне и исправке у посебном бирачком списку врши Министарство надлежно за вођење посебног бирачког списка, на основу решења које доноси најкасније 72 часа пре дана одржавања избора.

Упис у посебан бирачки списак врши се искључиво на лични захтев припадника националне мањине, који се својеручно потписан и подноси се у писаној форми.

Увид у посебан бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

Одељење за општу управу,
друштвене делатности и јавне службе

Свиђања:
Datum:
9 септембра, 20229 септембра, 2022
Језици »
Font Resize
Contrast