ПОНИШТАЈ ДЕЛА ОГЛАСА о спровођењу поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин

ПОНИШТАЈ ДЕЛА ОГЛАСА о спровођењу поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Комисија за спровођење поступка отуђења,
односно давања у закуп грађевинскoг земљишта|
у јавној својини општине Темерин
БРОЈ: 06-1/2022-93-01

ДАНА:20.09.2022.године
Т Е М Е Р И Н

Објављује се
ПОНИШТАЈ ДЕЛА ОГЛАСА
о спровођењу поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин

објављен у дневном листу „Дневник“ дана 12.08.2022.године

Поништава се део Јавног огласа о спровођењу поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин у поступку, број 06-1/2022-93-01 објављеног у дневном листу „Дневник“ дана 12.08.2022. године, који се односи на катастарску парцелу број 11814/170 уписану у лист непокретности број 10607 к.о. Темерин у табели број II под тачком 3

РБ

Улица, локација

Број парцеле

Катастарска општина

Површина парцеле (м2)

Почетна цена

(РСД)

Депозит 20%

(од почетне цене

РСД)

3.

Унска, блок 18

11814/170

Темерин

750

639.000,00

127.800,00

Текст обавештења о поништају дела огласа за спровођење поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин, налази се на website-у Општине Темерин www.temerin.rs.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

___________________________

Младен Зец

Свиђања:
Datum:
23 септембра, 202223 септембра, 2022
Језици »
Font Resize
Contrast