САЗИВ 14. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

САЗИВ 14. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 0638/2021-01
ДАНА: 07.09.2021.године
Т Е М Е Р И Н

На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/2014-др.закон, 47/2018), члана 42. став 1. Статута општине Темерин (”Службени лист општине Темерин“ 5/2019), члана 48. и 110. Пословника Скупштине општине Темерин (”Службени лист општине Темерин“ број 12/2019)

С А З И В А М

за 14.09.2021. године (уторак) ЧЕТРНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН са почетком у 09,00 часова.

Седница ће се одржати у великој сали Скупштине општине (сутерен) Темерин, Новосадска 326.

Усвајање Записника са 13. седнице Скупштине општине.

За седницу се предлаже следећи:

Д н е в н и р е д

1.Усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Темерин за 2021. годину, у периоду јануар – јун 2021. године

2. Доношење Одлуке о усвајању Плана управљања Парком природе ”Јегричка” за период 2020.до 2029.године

3. Доношење Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Темерин за период 2022-2030 године

4. Давање сагласности на Одлуку Савета Прве месне заједнице Темерин о искњижавању нефинансијске имовине

5. Давање сагласности на Одлуку Савета месне заједнице Бачки Јарак о искњижавању нефинансијске имовине и стављање имовине у употребу на одговарајући конто

6. Доношење Одлуке о укњижби нефинансијске имовине у пословне књиге Општинске управе Темерин

7. Давање сагласности на Одлуку Управног одбора Јавне библиотеке ”Сирмаи Карољ” Темерин о расписивању јавног конкурса за избор директора

8. Доношење Решења о престанку дужности вршиоца дужности директора ЈП ”Гас” Темерин

9. Доношење Решења о именовању директора ЈП ”Гас” Темерин

10. Избор и именовања

11. Одборничка питања

            СЕКРЕТАР                                                                           ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
     Милица Миланков                                                                   Роберт Пастор

НАПОМЕНА: Материјалима за седнице СО Темерин, који се налази на службеној презентацији општине, се може приступити на следећи начин:

1. Пратећи следећу путању кроз главни мени сајта – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (у овом одељку се налазе ПОСЛОВНИК О РАДУ СО ТЕМЕРИН као и СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ) – СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН

2. Директно преко линка: http://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/

Свиђања:
Datum:
7 септембра, 20217 септембра, 2021
Језици »
Font Resize
Contrast