САЗИВ 15. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

САЗИВ 15. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 0641/2021-01
ДАНА: 04.10.2021.године
Т Е М Е Р И Н

На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/2014-др.закон, 47/2018), члана 42. став 1. Статута општине Темерин (”Службени лист општине Темерин“ 5/2019), члана 48. и 110. Пословника Скупштине општине Темерин (”Службени лист општине Темерин“ број 12/2019)

С А З И В А М
за 11.10.2021. године (понедељак) ПЕТНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН са почетком у 09,00 часова.

Седница ће се одржати у великој сали Културног центра ”Лукијан Мушицки” Темерин, Новосадска 324.
Усвајање Записника са 14. седнице Скупштине општине.
За седницу се предлаже следећи:

Д н е в н и р е д

1.Доношење Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за део радне зоне број 5 у општини Темерин (кат. Парцеле број 2884, 2885 и 2887 к.о. Сириг).

2.Усвајање Извештаја о раду Општинске управе Темерин за 2020. годину.

3.Усвајање Извештаја о раду ПУ ”Вељко Влаховић” Темерин за радну 2020/2021. годину.

4.Доношење Решења о давању сагласности на Годишњи план рада ПУ ”Вељко Влаховић” Темерин за период од 01.09.2021. до 31.08.2022. године.

5.Доношење Решења о прибављању земљишта у јавну својину општине Темерин намењеног уличним коридорима у улици Вука Караџића и Бранка Ћопића у Бачком Јарку од Мишковић Стевана.

6.Доношење Решења о прибављању земљишта у јавну својину општине Темерин намењеној уличном коридору у улици Ивана Милутиновића у Бачком Јарку од Пантелић Драгише.

7.Доношење Решења о прибављању земљишта у јавну својину општине Темерин намењеној уличном коридору у улици Вука Караџића у Бачком Јарку од Симеуновић Боре.

8.Доношење Решења о прибављању земљишта у јавну својину општине Темерин намењеној уличном коридору у улици Виноградској у Бачком Јарку од Марка Дикића и др.

9.Доношење Решења о прибављању земљишта у јавну својину општине Темерин намењеној уличном коридору у улици Виноградској у Бачком Јарку од Кукрић Небојше и др.

10-Избор и именовања

11.Одборничка питања


                          СЕКРЕТАР                                                                                                       
ПРЕДСЕДНИК
                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИН
                  Милица Миланков, с.р.                                                                                          Роберт Пастор

НАПОМЕНА: Материјалима за седнице СО Темерин, који се налази на службеној презентацији општине, се може приступити на следећи начин:

1. Пратећи следећу путању кроз главни мени сајта – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (у овом одељку се налазе ПОСЛОВНИК О РАДУ СО ТЕМЕРИН као и СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ) – СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН

2. Директно преко линка: http://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/

Свиђања:
Datum:
4 октобра, 20214 октобра, 2021
Језици »
Font Resize
Contrast