САЗИВ 18. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

САЗИВ 18. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-50/2021-01
ДАНА: 03.12.2021.године
Т Е М Е Р И Н

На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/2014-др.закон, 47/2018), члана 42. став 1. Статута општине Темерин (”Службени лист општине Темерин“ 5/2019), члана 48. и 110. Пословника Скупштине општине Темерин (”Службени лист општине Темерин“ број 12/2019)

С А З И В А М

за 10.12.2021. године (петак) ОСАМНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН са почетком у 09,00 часова.
Седница ће се одржати у великој сали Културног центра ”Лукијан Мушицки” Темерин, Новосадска 324.

Усвајање Записника са 17. седнице Скупштине општине.
За седницу се предлаже следећи

Д н е в н и р е д
1. Доношење Одлуке о буџету општине Темерин за 2022.годину
2. Доношење Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта општине Темерин за 2022.годину
3. Доношење Одлуке о комуналним делатностима
4. Доношење Одлуке о ослобађању дела обавезе плаћања потрошње природног гаса за ратне војне инвалиде од I до IV категорије
5. Доношење Одлуке о Општинској управи Темерин
6. Доношење Кадровског плана Општинске управе Темерин за 2022. годину
7. Доношење Одлуке о преносу права јавне својине на Републику Србију, корисник МУП-а, Полицијска станица Темерин
8. Давање сагласности на Годишњи програма пословања ЈП ”Гас” Темерин за 2022. годину
9. Давање сагласности на Посебан Програм за коришћење субвенција ЈП ”Гас” Темерин за 2022. годину
10. Избор и именовања
11. Одборничка питања

   СЕКРЕТАР                                   ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милица Миланков                            Роберт Пастор

НАПОМЕНА: Материјалима за седнице СО Темерин, који се налази на службеној презентацији општине, се може приступити на следећи начин:
1. Пратећи следећу путању кроз главни мени сајта – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (у овом одељку се налазе ПОСЛОВНИК О РАДУ СО ТЕМЕРИН као и СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ) – СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН
2. Директно преко линка: http://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/

Свиђања:
Datum:
3 децембра, 20213 децембра, 2021
Језици »
Font Resize
Contrast