SAZIV 7. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN

SAZIV 7. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA TEMERIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
BROJ: 06-39/2020-01
DANA: 20.11.2020.godine
T E M E R I N

 

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 129/07,83/2014-dr.zakon, 47/2018), člana 42. stav 1. Statuta opštine Temerin (“Službeni list opštine Temerin“  5/2019), člana 48. i 110. Poslovnika Skupštine opštine Temerin (“Službeni list opštine Temerin“ broj 12/2019)

 

S A Z I V A M

 za  27.11.2020. godine (petak)  SEDMU SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN sa početkom u 09,00 časova.
Sednica će se održati u velikoj sali Kulturnog centra “Lukijan Mušicki“ Temerin, Novosadska 324.

Usvajanje Zapisnika sa 6. sednice Skupštine opštine.

Za sednicu se predlaže sledeći

 

D n e v n i    r e d

 

  1. Donošenje Plana javnog zdravlja opštine Temerin za period 2020-2027.godine
  2. Usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Temerin za 2020.godine u periodu januar – septembar 2020.godine
  3. Donošenje Odluke o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Temerin za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021.godinu
  4. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o komunalnim taksama
  5. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina
  6. Donošenje Odluke o četvrtoj izmeni odluke o obavljanju komunalnih delatnosti na području opštine Temerin
  7. Izbor i imenovanja
  8. Odbornička pitanja

 

                                          SEKRETAR                                                                   PREDSEDNIK
                               SKUPŠTINE OPŠTINE                                          SKUPŠTINE OPŠTINE

                                  Milica Milankov                                                           Robert Pastor

 

 

 

NAPOMENA: Materijalima za sednice SO Temerin, koji se nalazi na službenoj prezentaciji opštine, se može pristupiti na sledeći način:

  1. Prateći sledeću putanju kroz glavni meni sajta – LOKALNA SAMOUPRAVA – SKUPŠTINA OPŠTINE (u ovom odeljku se nalaze POSLOVNIK O RADU SO TEMERIN kao i SLUŽBENI LISTOVI) – SEDNICE SO TEMERIN
  2. Direktno preko linka: http://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/

 

Sviđanja:
Datum:
20 novembra, 202020 novembra, 2020
Jezici »
Font Resize
Contrast