САЗИВ 7. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-39/2020-01
ДАНА: 20.11.2020.године
Т Е М Е Р И Н

 

На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/2014-др.закон, 47/2018), члана 42. став 1. Статута општине Темерин (“Службени лист општине Темерин“  5/2019), члана 48. и 110. Пословника Скупштине општине Темерин (“Службени лист општине Темерин“ број 12/2019)

 

С А З И В А М

 за  27.11.2020. године (петак)  СЕДМУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН са почетком у 09,00 часова.
Седница ће се одржати у великој сали Културног центра “Лукијан Мушицки“ Темерин, Новосадска 324.

Усвајање Записника са 6. седнице Скупштине општине.

За седницу се предлаже следећи

 

Д н е в н и    р е д

 

  1. Доношење Плана јавног здравља општине Темерин за период 2020-2027.године
  2. Усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Темерин за 2020.године у периоду јануар – септембар 2020.године
  3. Доношење Одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији општине Темерин за утврђивање пореза на имовину за 2021.годину
  4. Доношење Одлуке о измени Одлуке o комуналним таксама
  5. Доношење Одлуке о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина
  6. Доношење Одлуке о четвртој измени одлуке о обављању комуналних делатности на подручју општине Темерин
  7. Избор и именовања
  8. Одборничка питања

 

                                          СЕКРЕТАР                                                                   ПРЕДСЕДНИК
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                  Милица Миланков                                                           Роберт Пастор

 

 

 

НАПОМЕНА: Материјалима за седнице СО Темерин, који се налази на службеној презентацији општине, се може приступити на следећи начин:

  1. Пратећи следећу путању кроз главни мени сајта – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (у овом одељку се налазе ПОСЛОВНИК О РАДУ СО ТЕМЕРИН као и СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ) – СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН
  2. Директно преко линка: http://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/

 

Свиђања:
Datum:
20 новембра, 202020 новембра, 2020