САЗИВ 8. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

САЗИВ 8. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/2014-др.закон, 47/2018), члана 42. став 1. Статута општине Темерин (“Службени лист општине Темерин“  5/2019), члана 48. и 110. Пословника Скупштине општине Темерин (“Службени лист општине Темерин“ број 12/2019)

 

С А З И В А М

 за  17.12.2020. године (четвртак)  ОСМУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН са почетком у 09,00 часова.
Седница ће се одржати у великој сали Културног центра “Лукијан Мушицки“ Темерин, Новосадска 324.

Усвајање Записника са 7. седнице Скупштине општине.

За седницу се предлаже следећи

 

Д н е в н и    р е д

  1. Доношење Одлуке о буџету општине Темерин за 2021.годину
  2. Доношење Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта општине Темерин за 2021.годину
  3. Доношење Кадровског плана Општинске управе Темерин за 2021. годину
  4. Давање сагласности на План и Програма пословања ЈП “Гас“ Темерин за 2021. годину
  5. Давање сагласности на Програм пословања ЈКП “Темерин“ Темерин за 2021. годину
  6. Давање сагласности на Посебан Програм пословања ЈКП “Темерин“ Темерин за 2021. годину и буџетска помоћ у периоду 2021-2023.
  7. Давање сагласности на Правилник о допуни Правилника о раду ЈКП “Темерин“ Темерин
  8. Избор и именовања
  9. Одборничка питања

 

                                        СЕКРЕТАР                                                                 ПРЕДСЕДНИК
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                  Милица Миланков                                                         Роберт Пастор

 

 

НАПОМЕНА: Материјалима за седнице СО Темерин, који се налази на службеној презентацији општине, се може приступити на следећи начин:

  1. Пратећи следећу путању кроз главни мени сајта – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (у овом одељку се налазе ПОСЛОВНИК О РАДУ СО ТЕМЕРИН као и СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ) – СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН

2. Директно преко линка: http://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/

Свиђања:
Datum:
10 децембра, 202010 децембра, 2020
Језици »
Font Resize
Contrast