SAZIV 8. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN

SAZIV 8. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 129/07,83/2014-dr.zakon, 47/2018), člana 42. stav 1. Statuta opštine Temerin (“Službeni list opštine Temerin“  5/2019), člana 48. i 110. Poslovnika Skupštine opštine Temerin (“Službeni list opštine Temerin“ broj 12/2019)

 

S A Z I V A M

 za  17.12.2020. godine (četvrtak)  OSMU  SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN sa početkom u 09,00 časova.
Sednica će se održati u velikoj sali Kulturnog centra “Lukijan Mušicki“ Temerin, Novosadska 324.

Usvajanje Zapisnika sa 7. sednice Skupštine opštine.

Za sednicu se predlaže sledeći

 

D n e v n i    r e d

  1. Donošenje Odluke o budžetu opštine Temerin za 2021.godinu
  2. Donošenje Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta opštine Temerin za 2021.godinu
  3. Donošenje Kadrovskog plana Opštinske uprave Temerin za 2021. godinu
  4. Davanje saglasnosti na Plan i Programa poslovanja JP “Gas“ Temerin za 2021. godinu
  5. Davanje saglasnosti na Program poslovanja JKP “Temerin“ Temerin za 2021. godinu
  6. Davanje saglasnosti na Poseban Program poslovanja JKP “Temerin“ Temerin za 2021. godinu i budžetska pomoć u periodu 2021-2023.
  7. Davanje saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu JKP “Temerin“ Temerin
  8. Izbor i imenovanja
  9. Odbornička pitanja

 

                                        SEKRETAR                                                                 PREDSEDNIK
                              SKUPŠTINE OPŠTINE                                        SKUPŠTINE OPŠTINE

                                  Milica Milankov                                                         Robert Pastor

 

 

NAPOMENA: Materijalima za sednice SO Temerin, koji se nalazi na službenoj prezentaciji opštine, se može pristupiti na sledeći način:

  1. Prateći sledeću putanju kroz glavni meni sajta – LOKALNA SAMOUPRAVA – SKUPŠTINA OPŠTINE (u ovom odeljku se nalaze POSLOVNIK O RADU SO TEMERIN kao i SLUŽBENI LISTOVI) – SEDNICE SO TEMERIN

2. Direktno preko linka: http://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/

Sviđanja:
Datum:
10 decembra, 202010 decembra, 2020
Jezici »
Font Resize
Contrast