TEMERIN KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VIII. ÜLÉSE

TEMERIN KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VIII. ÜLÉSE

A helyi önkormányzatról szóló törvény 34. szakasza 1. bekezdésének (SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/2014. – más törvény, 47/2018. szám), Temerin Község Statútuma 42. szakaszának 1. bekezdése (Temerin Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) és Temerin Község Képviselő-testületének Ügyrendje 48. és 110. szakasza (Temerin Község Hivatalos Lapja, 12/2019. szám) alapján

Ö S S Z E H Í V O M
 
A TEMERINI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET VIII. ÜLÉSÉT
 

 1. december 17-ére (csütörtök) 9.00 órai kezdettel
  a temerini Lukijan Mušicki Kulturális Központ nagytermébe
  (Temerin, Újvidéki utca 324.).

A községi képviselő-testület VII. üléséről készült jegyzőkönyvi kivonat elfogadása.
Az ülésre az alábbi

N a p i r e n d e t
javasolom

 

 1. Határozathozatal Temerin Község 2021. évi költségvetéséről
 2. Határozathozatal Temerin község 2021. évi telekrendezési programjáról
 3. A temerini Községi Közigazgatási Hivatal 2021. évi káderügyi tervének meghozatala
 4. A temerini Gas Közvállalat 2021. évi ügyviteli tervének és munkaprogramjának jóváhagyása
 5. A temerini Temerin Közművesítési Közvállalat 2021. évi ügyviteli programjának jóváhagyása
 6. A temerini Temerin Közművesítési Közvállalat 2021. évi külön ügyviteli programjának és a 2020-2023-as időszakra vonatkozó költségvetési támogatásnak a jóváhagyása
 7. A temerini Temerin Közművesítési Közvállalat Munkaügyrendjének kiegészítéséről szóló szabályzat jóváhagyása
 8. Választások és kinevezések
 9. Képviselői kérdések

 

                                  Milica Milankov,                                                     Pásztor Róbert,
                         A KÉPVISELŐ-TESTÜLET                                      A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
                                     TITKÁRA                                                                   ELNÖKE

 

MEGJEGYZÉS: Temerin Község Képviselő-testületének a Község hivatalos honlapján megjelentetett ülésanyaghoz a következőképpen lehet hozzáférni:

 1. A honlap főmenüjén a következő lépésekben haladva: – LOKALNA SAMOUPRAVA (HELYI ÖNKORMÁNYZAT) – KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET (itt találhatók a TEMERINI KT ÜGYRENDJE és a HIVATALOS LAPOK) – SEDNICE SO TEMERIN (TEMERIN KT ÜLÉSEI)
 2. Közvetlenül a http://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/ linkre kattintva.
Sviđanja:
Datum:
10 decembra, 202010 decembra, 2020
Jezici »
Font Resize
Contrast