TEMERIN KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK XVIII. ÜLÉSE

TEMERIN KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK XVIII. ÜLÉSE

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
TEMERIN KÖZSÉG
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
SZÁM:06-50/2021-01
KELT:2021.XIII.3.
T E M E R I N

A helyi önkormányzatról szóló törvény 34. szakasza 1. bekezdésének (SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/2014. – más törvény, 47/2018. szám), Temerin Község Statútuma 42. szakaszának 1. bekezdése (Temerin Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) és Temerin Község Képviselő-testületének Ügyrendje 48. és 110. szakasza (Temerin Község Hivatalos Lapja, 12/2019. szám) alapján

Ö S S Z E H Í V O M
A TEMERINI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET XVIII. ÜLÉSÉT

2021. december 10-ére (péntek), 9.00 órai kezdettel
a temerini Lukijan Mušicki Kulturális Központ nagytermébe
(Temerin, Újvidéki utca 324.).

A községi képviselő-testület XVII. üléséről készült jegyzőkönyvi kivonat elfogadása.
Az ülésre az alábbi
N a p i r e n d e t
javasolom

1. Határozathozatal Temerin Község 2022. évi költségvetéséről
2. Határozathozatal Temerin község 2022. évi telekrendezési programjáról
3. Határozathozatal a kommunális tevékenységekről
4. Határozathozatal a földgázfogyasztás kedvezményes térítéséről a I-IV. csoportba tartozó katonai hadirokkantak részére
5. Határozathozatal a Temerini Községi Közigazgatási Hivatalról
6. A Temerini Községi Közigazgatási Hivatal 2022. évi káderügyi tervének meghozatala
7. Határozathozatal a köztulajdon feletti jog átruházásáról a Szerb Köztársaság javára, melynek használója a Belügyminisztérium, a Temerini Rendőrállomás
8. A temerini Gas Közvállalat 2022. évre szóló ügyviteli programjának jóváhagyása
9. A temerini Gas Közvállalat 2022. évre vonatkozó szubvenciók felhasználásáról szóló külön programjának jóváhagyása
10. Választások és kinevezések
11. Képviselői kérdések

Milica Milankov,                                           Pásztor Róbert,
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET                                 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
TITKÁRA                                                          ELNÖKE

MEGJEGYZÉS: Temerin Község Képviselő-testületének a Község hivatalos honlapján megjelentetett ülésanyaghoz a következőképpen lehet hozzáférni:
1. A honlap főmenüjén a következő lépésekben haladva: – LOKALNA SAMOUPRAVA (HELYI ÖNKORMÁNYZAT) – KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET (itt találhatók a TEMERINI KT ÜGYRENDJE és a HIVATALOS LAPOK) – SEDNICE SO TEMERIN (TEMERIN KT ÜLÉSEI)
2. Közvetlenül a http://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/ linkre kattintva.

Свиђања:
Datum:
3 децембра, 20213 децембра, 2021
Језици »
Font Resize
Contrast