Temerin község Rendkívüli Helyzetekkel Foglalkozó Törzskarának 2020.XI.16-ai határozatai és rendelete

Temerin község Rendkívüli Helyzetekkel Foglalkozó Törzskarának 2020.XI.16-ai határozatai és rendelete

A katasztrófa kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetekben történő igazgatásról szóló törvény 39. szakaszának 1. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/2018. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és 44. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014 – egyéb törvény, 101/2016 – egyéb törvény és 47/2018. szám), és Temerin Község Statútumának 66. szakasza 14. pontja (Temerin Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) alapján Temerin község rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskara 2020. november 16-án megtartott 5. ülésén meghozta a következő

 

H A T Á R O Z A T O T

 

I. Visszaállítjuk az SOS óvodai ügyeletet. Azoknak a szülőknek, akiknek gyermeke az óvodában egésznapos ellátásban részesül, igazolást kell benyújtaniuk arról, hogy a munkaadójuk helyiségeiben dolgoznak. Az igazolást mindkét szülő esetében be kell nyújtani, kivéve az egyedülálló szülőket, akik csak egy igazolást adnak át. A félnapos (4 órás) iskolai előkészító program az eddig megszokottak szerint zajlik.

 

H A T Á R O Z A T O T

 

II. Bevezetjük a Hívóközpont működését reggel 9 és 13 óra között azon családok számára, amelyek valamennyi tagja karanténban van.

 

R E N D E L E T E T

 

III. Elrendeljük a munkavégzés beszüntetését 21 órától reggel 5 óráig a vendéglátóipari létesítményeknek, boltoknak, bevásárló központoknak és hasonlóknak. Ez alól kivételt képeznek a gyógyszertárak, az élelmiszer kiszállítók, a töltőállomások és a gazdaságok.

A Határozat 2020. november 17-én lép életbe.

 

 

       MLADEN ZEC s.k.
A TÖRZSKAR PARANCSNOKA

 

Sviđanja:
Datum:
18 novembra, 202018 novembra, 2020
Jezici »
Font Resize
Contrast