Стратешка документа

ПЛАН РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

РЕШЕЊЕ О ФОРМИРАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА И ТЕМАТСКИХ РАДНИХ ГРУПА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД 2022-2030. ГОДИНЕ

СПИСАК СЛУЖБЕНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ТЕМЕРИН 09.02.2021.

ПРАВИЛНИК O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 22.12.2020.

ПРАВИЛНИК O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 20.12.2019.

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 19.02.2020.

ПРАВИЛНИК о безбедности информационо – комуникационог система општине Темерин

ПРАВИЛНИК O ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 27.12.2018.

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 31.01.2019.

ПОСЛОВНИК СО

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД 2018-2021. ГОДИНЕ

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 2017-2021

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАКП) ЗА ПЕРИОД 2017-2020. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН (.docx)

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ТЕМЕРИН

ПРАВИЛНИК O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 19.05.2017.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 2017-2020. године

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 2016-2020. ГОДИНЕ

Стратегија развоја културе општине Темерин 2015-2020.

ЕЛАБОРАТ О ОПРАВДАНОСТИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА БЕЗ НАКНАДЕ У ЗОНИ “ИЛАНЏА” У ТЕМЕРИНУ КОМПАНИЈИ “MAMMINGER KONSERVEN – SRB d.o.o. NOVI SAD”

Закључак Општинског већа општине Темерин

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ТЕМЕРИН ЗА 2014. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка јавне набавке – пречишћен текст 

П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

Стратешки план развоја општине Темерин

Нацрт Локалног акционог плана за младе општине Темерин

Стратегија развоја социјалне заштите општине Темерин

Језици »
Font Resize
Contrast