2013. ГОДИНА

Home / 2013. ГОДИНА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ добара – гредера, број јавне набавке: 18/2013-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ добара – опреме за видео надзорброј јавне набавке: 17/2013-мв наручиоца Општинске управе Темерин

Питања и одговори у вези са поступком јавне набавке мале вредности добара,  бр.17/2013-мв, опрема за видео надзор

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ добара – техничка опема за потребе скупштинске службе и општинске управе

Допуна конкурсне документације

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока  за подношење понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору I

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору II

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ добара – канцеларијског материјала

Појашњење у вези са поступком јавне набавке мале вредности бр.15/2013-мв, набавка канцеларијског материјала, наручиоца Оштинске управе Темерин

II Појашњење у вези са поступком јавне набавке мале вредности бр.15/2013-мв, набавка канцеларијског материјала, наручиоца Оштинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, по партијама добара – алатне опреме, за економско оснаживање избеглих лица

Питања и одговори у вези са поступком јавне набавке мале вредности бр.14/2013-мв, по партијама добара-алатне опреме, за економско оснаживање избеглих лица

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору I

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору II

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке III

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке IV

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ добара – рачунарска опрема, за економско оснаживање избеглих лица

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ добара – опрема за фризере, за економско оснаживање избеглих лица

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, по партијама, добара – опреме за пластенике, за економско оснаживање избеглих лица

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору I

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору II

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ добара – робе широке потрошње број јавне набавке: 08/2013-мв наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ добара – материјала за домаћинство и угоститељство, број јавне набавке: 10/2013-мв, наручиоца Општинске управе Темерин

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ добара – робе широке потрошње број јавне набавке: 09/2013-мв наручиоца Председника општине и Општинскoг већа

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ добара – рачунарске опреме број јавне набавке: 07/2013-мв наручиоца Општинске управе Темерин – Фонда за помоћ избеглица и расељених лица

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ радова – адаптација громобранске инсталације број јавне набавке: 06/2013-мв

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

Језици »
Font Resize
Contrast