2013. GODINA

Home / 2013. GODINA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI dobara – gredera, broj javne nabavke: 18/2013-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI dobara – opreme za video nadzorbroj javne nabavke: 17/2013-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

Pitanja i odgovori u vezi sa postupkom javne nabavke male vrednosti dobara,  br.17/2013-mv, oprema za video nadzor

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru


KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI dobara – tehnička opema za potrebe skupštinske službe i opštinske uprave

Dopuna konkursne dokumentacije

OBAVEŠTENJE o produženju roka  za podnošenje ponuda

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru I

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru II

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI dobara – kancelarijskog materijala

Pojašnjenje u vezi sa postupkom javne nabavke male vrednosti br.15/2013-mv, nabavka kancelarijskog materijala, naručioca Oštinske uprave Temerin

II Pojašnjenje u vezi sa postupkom javne nabavke male vrednosti br.15/2013-mv, nabavka kancelarijskog materijala, naručioca Oštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI, po partijama dobara – alatne opreme, za ekonomsko osnaživanje izbeglih lica

Pitanja i odgovori u vezi sa postupkom javne nabavke male vrednosti br.14/2013-mv, po partijama dobara-alatne opreme, za ekonomsko osnaživanje izbeglih lica

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru I

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru II

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke III

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke IV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI dobara – računarska oprema, za ekonomsko osnaživanje izbeglih lica

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI dobara – oprema za frizere, za ekonomsko osnaživanje izbeglih lica

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI, po partijama, dobara – opreme za plastenike, za ekonomsko osnaživanje izbeglih lica

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru I

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru II

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI dobara – robe široke potrošnje broj javne nabavke: 08/2013-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI dobara – materijala za domaćinstvo i ugostiteljstvo, broj javne nabavke: 10/2013-mv, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI dobara – robe široke potrošnje broj javne nabavke: 09/2013-mv naručioca Predsednika opštine i Opštinskog veća

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI dobara – računarske opreme broj javne nabavke: 07/2013-mv naručioca Opštinske uprave Temerin – Fonda za pomoć izbeglica i raseljenih lica

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI radova – adaptacija gromobranske instalacije broj javne nabavke: 06/2013-mv

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

Jezici »
Font Resize
Contrast