2018. GODINA

POZIV  za podnošenje ponuda u postupku nabavke male vrednosti, nabavka dobara – nabavke građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za 10 seoskih domaćinstava, šifra iz ORN: nabavka građevinskog materijala, šifra iz ORN: 44110000, nabavka nameštaja za kuću, šifra iz ORN: 39140000, nabavka aparata za domaćinstvo, šifra iz ORN: 39700000; naziv ugovora – nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za 10 seoskih domaćinstava, Broj publikacije: RHP-W4-404-115/2018-03, redni broj javne nabavke za tekuću godinu – 45/2018-sd

Tenderska dokumentacija (.zip)

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – nabavka opreme za uspostavljanje sistema video nadzora u saobraćaju, redni broj javne nabavke 42/2018-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 32323300 – video oprema

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti, nabavka dobara – oprema za uspostavljanje sistema video nadzora u saobraćaju, JN br.42/2018-mv

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI – Aneks II (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI – Aneks III (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI – Aneks IV (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI – Aneks V (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI – Aneks VI (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – Rekonstrukcija autobuskih stajališta; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 44212321 – čekaonice na autobuskim stanicama

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti dobara – REKONSTRUKCIJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA, javna nabavka br. 44/2018-mv, delovodni broj 404-110/2018-03 (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka radova – uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja na teritoriji opštine Temerin, redni broj javne nabavke 41/2018-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45246410-radovi na održavanju objekta za zaštitu od poplava

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti, nabavka radova–uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja na teritoriji opštine Temerin, JN br.41/2018-mv

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda  za javnu nabavka  male vrednosti, Vršenje tehničke kontrole projekta za građevinsku dozvolu Izgradnje dela pešačke zone centra Temerina sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom (deo ulice Petefi Šandora između ulice Novosadske i ulice Moša Pijade i javni skver ispred zgrade Opštine Temerin), Temerin, Katastarksa parcela br.1/1 i 7184 i delovi parcela 1/ 2, 7136/1 i 7161/4 K.O. Temerin javna  nabavka broj: 40/2018-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluge Vršenje tehničke kontrole projekta za građevinsku dozvolu javna nabavka broj: 40/2018-mv (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda  za javnu nabavka male vrednosti – Izrada projekto-tehničke dokumentacije za infrastrukturno opremanje industrijske zone broj 26 i 21 u Bačkom Jarku javna  nabavka broj: 43/2018-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluga – Izrada projekto-tehničke dokumentacije za infrastrukturno opremanje industrijske zone broj 26 i 21 u Bačkom Jarku javna nabavka broj: 43/2018-mv (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br. 43/2018-mv

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku – KAPITALNO ODRŽAVANJE TROTOARA, br.39/2018, 404-98/2018-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: KAPITALNO ODRŽAVANJE TROTOARA U OTVORENOM POSTUPKU JN BROJ:39/2018 (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.39/2018, nabavka radova – Kapitalno održavanje trotoara, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni i dopuni (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf) 

OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

POZIV za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: Izgradnja kapele na zapadnom groblju u Temerinu u pregovaračkom postupku JN BROJ:31/2018 (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – Izgradnja kapele na zapadnom groblju u Temerinu, javna nabavka broj: 31/2018 (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – kancelarijskog materijala; redni broj javne nabavke 32/2018-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 30192000-kancelarijski materijal

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti – nabavka dobara: kancelarijskog materijala JN br.32/2018-mv (.pdf)
 
ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)
 
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda  za javnu nabavka  male vrednosti – Projekat za izvođenje saobraćajne signalizacije za zonu škola u centralnoj zoni naselja Temerin javna  nabavka broj: 38/2018-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluge Projekat za izvođenje saobraćajne signalizacije u zoni škola u centralnoj zoni naselja Temerin javna nabavka broj: 38/2018-mv (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br. 38/2018-mv, , nabavka usluga – Projekat za izvođenje saobraćajne signalizacije za zonu škola u centralnoj zoni naselja Temerin javna  nabavka broj: 38/2018-mv

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU(.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga – Stručni nadzor nad izvođenjem radova na priključku servisne saobraćajnice na državni put drugog reda broj 101 (raskrsnica, B.J. Blok 38/39) br.37/2018-mv, delovodni broj: 404-95/2018-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti, nabavka usluga – Stručni nadzor nad izvođenjem radova na priključku servisne saobraćajnice na državni put drugog reda broj 101 (raskrsnica, B.J. Blok 38/39) javna nabavka broj: 37/2018-mv (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja I, u vezi sa postupkom javne nabavke male vrednosti usluga – Stručni nadzor nad izvođenjem radova na priključku servisne saobraćajnice na državni put drugog reda broj 101 (raskrsnica, B.J. Blok 38/39), naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama, JN 37/2018-mv

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci usluga br. 37/2018-mv – Stručni nadzor nad izvođenjem radova na priključku servisne saobraćajnice na državni put drugog reda broj 101 (raskrsnica, B.J. Blok 38/39), Naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja II, u vezi sa postupkom javne nabavke male vrednosti usluga – Stručni nadzor nad izvođenjem radova na priključku servisne saobraćajnice na državni put drugog reda broj 101 (raskrsnica, B.J. Blok 38/39), naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama, JN 37/2018-mv

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU(.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke, nabavka usluga – usluge gerontodomaćica; redni broj javne nabavke 36/2018; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 85310000-usluge socijalne zaštite

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavka usluga – usluge gerontodomaćica, JN 36/2018 (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke, nabavka usluga – usluge ličnog pratioca; redni broj javne nabavke 35/2018; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 85310000-usluge socijalne zaštite

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku usluga – usluge ličnog pratioca, JN br.35/2018 (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke  za javnu nabavka radova- Radovi na izgranji  dela sekundarne fekalne kanalizacione mreže u Bačkom Jarku, javna nabavka br. 33/2018; delovodni br. 404-89/2018-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU ZA JAVNU NABAVKU RADOVA- Radovi na izgranji dela sekundarne fekalne kanalizacione mreže u Bačkom Jarku javna nabavka br. 33/2018, delovodni br. 404-89/2018-03 (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br. 33/2018. Radovi na izgranji  dela sekundarne fekalne kanalizacione mreže u Bačkom Jarku

Obaveštenje o produženju roka (.pdf)

Odluka o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br. 33/2018. Radovi na izgranji  dela sekundarne fekalne kanalizacione mreže u Bačkom Jarku

Odluka o drugoj izmeni i dopuni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br. 33/2018. Radovi na izgranji  dela sekundarne fekalne kanalizacione mreže u Bačkom Jarku

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI II (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke  za javnu nabavka radova – Parterno uređenje na parcelama broj 2194/17 i 2194/19 u K.O. Temerin,  JN broj 34/2018, 404-90/2018-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA – PARTERNO UREĐENJE NA PARCELAMA BROJ 2194/17 I 2194/19 U K.O. TEMERIN, ORN: 45000000 – Građevinski radovi U OTVORENOM POSTUPKU, JN BROJ:34/2018

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br. 34/2018, nabavka radova – Parterno uređenje na parcelama broj 2194/17 i 2194/19 u K.O. Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br. 34/2018, nabavka radova – Parterno uređenje na parcelama broj 2194/17 i 2194/19 u K.O. Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama
ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke  za javnu nabavka radova –  Radovi na priključku servisne saobraćajnice na državni put drugog reda broj 101 (raskrsnica, B.J. Blok 38/39)javna nabavka broj: 28/2018, 404-72/2018-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: Radovi na priključku servisne saobraćajnice na državni put drugog reda broj 101 (raskrsnica, B.J. Blok 38/39) ORN: 45000000 – Građevinski radovi U OTVORENOM POSTUPKU, JN BROJ:28/2018 (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja I u vezi sa postupkom javne nabavke br.28/2018, nabavka radova –  Radovi na priključku servisne saobraćajnice na državni put drugog reda broj 101 (raskrsnica, B.J. Blok 38/39), naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br. 28/2018, nabavka radova –  Radovi na priključku servisne saobraćajnice na državni put drugog reda broj 101 (raskrsnica, B.J. Blok 38/39), naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

Dodatne informacije III i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br. 28/2018, nabavka radova –  Radovi na priključku servisne saobraćajnice na državni put drugog reda broj 101 (raskrsnica, B.J. Blok 38/39), naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br.28/2018 – Radovi na priključku servisne saobraćajnice na državni put drugog reda broj 101 (raskrsnica, B.J. Blok 38/39), Naručioca Opštinske uprave Temerin

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU(.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – građevinski materijal (za potrebe Fonda za pomoć izbeglim i raseljenim licima), redni broj javne nabavke 30/2018-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 44110000-građevinski materijal

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti, nabavka dobara – građevinski materijal (za potrebe Fonda za pomoć izbeglim i raseljenim licima), JN br.30/2018-mv

ODLUKA O DODELI UGOVORA(.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU(.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u nacionalnom otvorenom postupku, nabavka dobara – građevinskog materijala, šifra iz ORN: 44110000; naziv ugovora – nabavka 10 paketa građevinskog materijala, Broj publikacije: RHP-W2-404-68/2018-03, redni broj javne nabavke za tekuću godinu – 27/2018-sd
Tenderski dosije 27-18 (.zip)

Dodatne informacije i pojašnjenja (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA(.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU(.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke  za javnu nabavka radova- Izgradnja kapele na zapadnom groblju u Temerinu javna nabavka broj: 26/2018

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: Izgradnja kapele na zapadnom groblju u Temerinu U OTVORENOM POSTUPKU JN BROJ:26/2018 (.pdf)

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke radova – Rekonstrukcija i dogradnja objekta MZ “Staro Đurđevo” Temerin br. 23/2018

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: Rekonstrukcija i dogradnja objekta MZ “Staro Đurđevo” Temerin U OTVORENOM POSTUPKU JN BROJ:23/2018 (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br. 23/2018 , nabavka radova – Rekonstrukcija i dogradnja objekta MZ “Staro Đurđevo” Temerin

Odluka o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije  javne nabavke br. 23/2018, nabavka radova– Rekonstrukcija i dogradnja objekta MZ “Staro Đurđevo” Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br.23/2018 nabavka radova – rekonstrukcija i dogradnja objekta MZ “Staro Đurđevo” Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

Odluka o drugoj izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br.23/2018 – rekonstrukcija i dogradnja objekta MZ “Staro Đurđevo” Temerin, Naručioca Opštinske uprave Temerin
Prečišćen tekst konkursne dokumentacije (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.23/2018 nabavka radova –rekonstrukcija i dogradnja objekta MZ “Staro Đurđevo” Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti, ODRŽAVANJE OPREME POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA javna nabavka br. 25/2018-mv, 404-64/2018-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluga ODRŽAVANJE OPREME POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA br. 25/2018-mv, delovodni broj 404-64/2018-03 (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti, OBELEŽAVANJE POVRŠINE PUTA – HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA javna nabavka br. 24/2018-mv, 404-63/2018-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti radova, OBELEŽAVANJE POVRŠINE PUTA – HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA javna nabavka br. 24/2018-mv, delovodni broj 404-63/2018-03 (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda  za javnu nabavka  male vrednosti, Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju raskrsnica Novosadska-Zmaj Jovina i  Novosadska – Košut Lajoša u Temerinu javna  nabavka broj: 21/2018-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluge, Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju raskrsnica Novosadsk – Zmaj Jovina i Novosadska – Košut Lajoša u Temerinu javna nabavka broj: 21/2018-mv (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br. 21/2018-mv, , nabavka usluga – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju raskrsnica Novosadska-Zmaj Jovina i  Novosadska – Košut Lajoša u Temerinu

Odluka o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije javne nabavke br. 21/2018-mv, nabavka usluga – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju raskrsnica Novosadska-Zmaj Jovina i  Novosadska – Košut Lajoša u Temerinu

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br. 21/2018-mv, , nabavka usluga – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju raskrsnica Novosadska-Zmaj Jovina i  Novosadska – Košut Lajoša u Temerinu

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti nabavka usluga – stručni nadzor nad izvođenjem radova na partertnom uređenju dela centra naselja Temerin sa izgradnjom potrebne komunalne infrastrukturne mreže – I faza (deo prve faze); redni broj javne nabavke 22/2018-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 71000000 – arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti, nabavka usluga – stručni nadzor nad izvođenjem radova na parternom uređenju dela centra naselja Temerin sa izgradnjom potrebne komunalne infrastrukturne mreže – I faza (deo prve faze), JN br.22/2018-mv

Odluka o izmeni Konkursne dokumentacije za javnu nabavku br.22/2018-mv, nabavka usluga – stručni nadzor nad izvođenjem radova na partertnom uređenju dela centra naselja Temerin sa izgradnjom potrebne komunalne infrastrukturne mreže – I faza (deo prve faze), naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – računarske opreme; redni broj javne nabavke 20/2018-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 30230000-računarska oprema

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti, nabavka dobara – računarske opreme, JN br.20/2018-mv

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluge autobuskog javnog linijskog prigradskog prevoza putnika na relaciji Temerin-Sirig, naručioca Opštinske uprave Temerin; redni broj javne nabavke 19/2018-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 60100000-usluge drumskog prevoza

KONKURSNA DOKUMENTACIJA u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluge autobuskog javnog linijskog prigradskog prevoza putnika na relaciji Temerin-Sirig, JN br.19/2018-mv

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke za javnu nabavka radova – Parterno uređenje, dela centra naselja Temerin sa izgradnjom potrebne komunalne infrastrukturne mreže – I faza (deo prve faze) javna nabavka broj: 16/2018

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA – Parterno uređenje, dela centra naselja Temerin sa izgradnjom potrebne komunalne infrastrukturne mreže – I faza (deo prve faze) U OTVORENOM POSTUPKU, JN BROJ:16/2018 (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.16/2018 nabavka radova – Parterno uređenje, dela naselja Temerin sa izgradnjom potrebne komunalne infrastrukturne mreže – Faza I (deo prve faze), naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br.16/2018 nabavka radova – Parterno uređenje, dela naselja Temerin sa izgradnjom potrebne komunalne infrastrukturne mreže – Faza I (deo prve faze), naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br.16/2018 – Parterno uređenje, dela naselja Temerin sa izgradnjom potrebne komunalne infrastrukturne mreže – Faza I (deo prve faze), Naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja III u vezi sa postupkom javne nabavke br.16/2018 nabavka radova – Parterno uređenje, dela naselja Temerin sa izgradnjom potrebne komunalne infrastrukturne mreže – Faza I (deo prve faze), naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

Odluka o drugoj izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br.16/2018 – Parterno uređenje, dela naselja Temerin sa izgradnjom potrebne komunalne infrastrukturne mreže – Faza I (deo prve faze), Naručioca Opštinske uprave Temerin (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja IV u vezi sa postupkom javne nabavke br.16/2018 nabavka radova – Parterno uređenje, dela naselja Temerin sa izgradnjom potrebne komunalne infrastrukturne mreže – Faza I (deo prve faze), naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

Odluka o tećoj izmeni i dopuni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br.16/2018 – Parterno uređenje, dela naselja Temerin sa izgradnjom potrebne komunalne infrastrukturne mreže – Faza I (deo prve faze), Naručioca Opštinske uprave Temerin

Odluka o četvrtoj izmeni i dopuni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br.16/2018 – Parterno uređenje, dela naselja Temerin sa izgradnjom potrebne komunalne infrastrukturne mreže – Faza I (deo prve faze), Naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja V u vezi sa postupkom javne nabavke br.16/2018 nabavka radova – Parterno uređenje, dela naselja Temerin sa izgradnjom potrebne komunalne infrastrukturne mreže – Faza I (deo prve faze), naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

Dodatne informacije i pojašnjenja VI u vezi sa postupkom javne nabavke br.16/2018 nabavka radova – Parterno uređenje, dela naselja Temerin sa izgradnjom potrebne komunalne infrastrukturne mreže – Faza I (deo prve faze), naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja VII u vezi sa postupkom javne nabavke br.16/2018, nabavka radova – Parterno uređenje, dela naselja Temerin sa izgradnjom potrebne komunalne infrastrukturne mreže – Faza I (deo prve faze), naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA (.pdf)

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga – Stručni nadzor nad radovima na sanaciji i rekonstrukciji centralnog objekta PU „Veljko Vlahović“ u Temerinu br.18/2018-mv, delovodni broj: 404-45/2018-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA – Stručni nadzor nad radovima na sanaciji i rekonstrukciji centralnog objekta PU „Veljko Vlahović“ u Temerinu br.18/2018-mv, delovodni broj: 404-45/2018-03

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluga – suzbijanja komaraca, krpelja i ambrozije na teritoriji opštine Temerin; redni broj javne nabavke 17/2018-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 90670000-usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskim i seoskim sredinama

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti, nabavka usluga – suzbijanje komaraca, krpelja i ambrozije na teritoriji opštine Temerin, za sezonu 2018, JN br.17/2018-mv

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.17/2018-mv, nabavka usluga – suzbijanja komaraca, krpelja i ambrozije na teritoriji opštine Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.17/2018-mv, nabavka usluga – suzbijanja komaraca, krpelja i ambrozije na teritoriji opštine Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponudao produženju roka za podnošenje ponuda

OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o izmeni II Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.17/2018-mv, nabavka usluga – suzbijanja komaraca, krpelja i ambrozije na teritoriji opštine Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti, nabavka usluga – suzbijanje komaraca, krpelja i ambrozije na teritoriji opštine Temerin, za sezonu 2018, JN br.17/2018-mv

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

ODLUKA O DODELI UGOVORA(.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda  za javnu nabavka  male vrednosti dobara – SAOBRAĆAJNI ZNACI, javna nabavka  br. 13/2018-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti dobara – SAOBRAĆAJNI ZNACI, javna nabavka br. 13/2018-mv (.pdf)

ODLUKA o dodeli ugovora (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluge autobuskog javnog linijskog prigradskog prevoza putnika na relaciji Temerin-Sirig, naručioca Opštinske uprave Temerin; redni broj javne nabavke 15/2018-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 60100000-usluge drumskog prevoza

KONKURSNA DOKUMENTACIJA u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluge autobuskog javnog linijskog prigradskog prevoza putnika na relaciji Temerin-Sirig, JN br.15/2018-mv

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE (.pdf)

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – računarske opreme; redni broj javne nabavke 14/2018-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 30230000-računarska oprema

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti, nabavka dobara – računarske opreme, JN br.14/2018-mv

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE (.pdf)

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – putničkih vozila; redni broj javne nabavke 12/2018-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 34110000-putnički automobil

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara –putničkih vozila, javna nabavka broj: 12/2018-mv naručioca Opštinske uprave Temerin, javna nabavka male vrednosti

Odluka o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.12/2018-mv, nabavka dobara – putnička vozila, naručioca Opštinske uprave Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara –putničkih vozila, javna nabavka broj 12/2018-mv naručioca Opštinske uprave Temerin, javna nabavka male vrednosti (prečišćen tekst)

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku – RADOVI NA SANACIJI I REKONSTRUKCIJI CENTRALNOG OBJEKTA PU  “VELJKO VLAHOVIĆ” U TEMERINU, javna nabavka broj: 08/2018

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: RADOVI NA SANACIJI I REKONSTRUKCIJI CENTRALNOG OBJEKTA PU “VELJKO VLAHOVIĆ” U TEMERINU U OTVORENOM POSTUPKU, JN BROJ:08/2018 (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.08/2018, nabavka radova – Sanacija i rekonstrukcija centralnog objekta PU „Veljko Vlahović“ u Temerinu, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 08/2018 – Sanacija i rekonstrukcija centralnog objekta PU „Veljko Vlahović“ u Temerinu, Naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br.08/2018, nabavka radova –  Sanacija i rekonstrukcija centralnog objekta PU „Veljko Vlahović“ u Temerinu, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

Dodatne informacije i pojašnjenja III u vezi sa postupkom javne nabavke br.08/2018, nabavka radova –  Sanacija i rekonstrukcija centralnog objekta PU „Veljko Vlahović“ u Temerinu, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

Odluka o drugoj izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 08/2018 – Sanacija i rekonstrukcija centralnog objekta PU „Veljko Vlahović“ u Temerinu, Naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja IV u vezi sa postupkom javne nabavke br.08/2018, nabavka radova –  Sanacija i rekonstrukcija centralnog objekta PU „Veljko Vlahović“ u Temerinu, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke za javnu nabavku male vrednosti po partijama, nabavka dobara – Nabavka sadnog materijla i održavanje zelenih površina javna nabavka broj: 11/2018-mv, delovodni broj 404-33/2018-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti dobara – Nabavka sadnog materijla i održavanje zelenih površina, javna nabavka broj: 11/2018-mv (.pdf)

Odluka o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci male vrednosti- po partijama dobra– Nabavka sadnog materijala i održavanje zelenih površina, javna nabavka broj: 11/2018-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku – Rehabilitacija, ojačanje i pojačano održavanje kategorisanih i nekategorisanih puteva – br.10/2018, 404-32/2018-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU ZA JAVNU NABAVKU – REHABILITACIJA, OJAČANJE I POJAČANO ODRŽAVANJE KATEGORISANIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA – JAVNA NABAVKA br. 10/2018, delovodni broj 404-32/2018-03 (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja I u vezi sa postupkom javne nabavke br.10/2018, nabavka radova – Rehabilitacija, ojačanje i pojačano održavanje kategorisanih i nekategorisanih puteva, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 10/2018 – Rehabilitacija, ojačanje i pojačano održavanje kategorisanih i nekategorisanih puteva, Naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br.10/2018, nabavka radova – Rehabilitacija, ojačanje i pojačano održavanje kategorisanih i nekategorisanih puteva, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

Odluka o drugoj izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 10/2018 – Rehabilitacija, ojačanje i pojačano održavanje kategorisanih i nekategorisanih puteva, Naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja III u vezi sa postupkom javne nabavke br.10/2018, nabavka radova – Rehabilitacija, ojačanje i pojačano održavanje kategorisanih i nekategorisanih puteva, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

Dodatne informacije i pojašnjenja IV u vezi sa postupkom javne nabavke br.10/2018, nabavka radova – Rehabilitacija, ojačanje i pojačano održavanje kategorisanih i nekategorisanih puteva, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru (.pdf)

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda- nabavka radova – dodatni radovi na izmeštanju i zameni AC vodovodne cevi na pojedinim delovima trase projektovanog kanalizacionog kolektora i ugradnja tucanika u kolovoznoj konstrukciji

ODLUKA o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda- Izmeštanje i zamena AC vodovodne cevi na pojedinim delovima trase projektovanog kanalizacionog kolektora i  ugradnja tucanika u kolovoznu konstrukciju, javna nabavka broj: 09/2018

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

OBAVEŠTENJE o pokretanju postupkanabavka usluga – održavanja softvera – za potrebe LPA, JN br.07/2018 (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, nabavka usluga – održavanja softvera – za potrebe LPA, JN br.07/2018 (.doc)

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru(.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluga – otklanjanje životinjskog otpada; redni broj javne nabavke 06/2018-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 90000000-usluge kanalizacije, odnošenja smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti, nabavka usluga – otklanjanje životinjskog otpada, JN br.06/2018-mv

ODLUKA O DODELI UGOVORA(.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda  za javnu nabavka  male vrednosti usluga – Održavanje svetlosne signalizacije – semafori,broj javne nabavke 5/2018-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluga – ODRŽAVANJE SVETLOSNE SIGNALIZACIJE – semafori javna nabavka br. 05/2018-mv, delovodni broj 404-22/2018-03 (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA(.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti – Izrada projekta za izvođenje radova na priključku servisne saobraćajnice na državni put drugog reda broj 101 (raskrsnica, B.J. Blok 38/39) javna nabavka br. 1/2018-mv, 404-18/2018-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluga – Izrada projekta za izvođenje radova na priključku servisne saobraćajnice na državni put drugog reda broj 101 (raskrsnica, B.J. Blok 38/39) javna nabavka br. 1/2018-mv, delovodni broj 404-18/2018-03

 

Dodatne informacije i pojašnjenja I, u vezi sa postupkom javne nabavke male vrednosti usluga – Izrada projekta za izvođenje radova na priključku servisne saobraćajnice na državni put drugog reda broj 101 (raskrsnica, B.J. Blok 38/39) 1/2018-mv, 404-18/2018-03

Dodatne informacije i pojašnjenja II, u vezi sa postupkom javne nabavke male vrednosti usluga – Izrada projekta za izvođenje radova na priključku servisne saobraćajnice na državni put drugog reda broj 101 (raskrsnica, B.J. Blok 38/39) 1/2018-mv, 404-18/2018-03

Odluka o izmeni I konkursne dokumentacije u javnoj nabavci usluga br. 1/2018 mv –  Izrada projekta za izvođenje radova na priključku servisne saobraćajnice na državni put drugog reda broj 101 (raskrsnica, B.J. Blok 38/39), Naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE oproduženju roka za podnošenje ponuda

ODLUKA O DODELI UGOVORA(.pdf)

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.jpg)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke za javnu nabavka usluga – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kolektorskog voda od centra naselja Bački Jarak do radne zone br. 8 javna nabavka broj: 2/2018-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluge – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kolektorskog voda od centra naselja Bački Jarak do radne zone br. 8 JN br. 2/2018-mv (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA(.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluga – usluge ličnog pratioca; redni broj javne nabavke 04/2018-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 85310000-usluge socijalne zaštite

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti, nabavka usluga – usluge ličnog pratioca, JN br.04/2018-mv

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluga – usluge gerontodomaćica; redni broj javne nabavke 03/2018-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 85310000-usluge socijalne zaštite

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti, nabavka usluga – usluge gerontodomaćica, JN br.03/2018-mv

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

Jezici »
Font Resize
Contrast