2019. GODINA

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – oprema za dohodovne aktivnosti (alati) za potrebe izbeglih lica; redni broj javne nabavke 45/2019-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 42600000–mašine alatke – PO PARTIJAMA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti – nabavka dobara: oprema za dohodovne aktivnosti (alati) za potrebe izbeglih lica, JN br.45/2019-mv

ODLUKA o obustavi postupka javne nabavke – partija I (.pdf)

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke – partija I (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA – partija II (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija II (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA – partija III (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija III (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA – partija IV (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija IV (.pdf)

POZIB za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara –Investiciono održavanje sportskih terena za košarku-objekta OŠ. Petar Kočić u Temerinu, kat.parc.br.5966 k.o. Temerin, oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 37400000-Sportska roba i oprema

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti – Investiciono održavanje sportskih terena za košarku-objekat OŠ. “Petar Kočić” u Temerinu, kat.parc. 5966 K.O. Temerin, javna nabavka br. 33/2019-mv, delovodni broj 404-120/2019-03 (.pdf)

ODLUKA o obustavi postupka javne nabavke (.pdf)

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda  za javnu nabavka  male vrednosti br. 43/2019-mv. -Usluga izrade višekriterijumske studije procene stanja vodovodnog i kanalizacionog sistema na teritoriji opštine Temerin sa predlozima za unapređenje sistema

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluga – Usluga izrade višekriterijumske studije procene stanja vodovodnog i kanalizacionog sistema na teritoriji opštine Temerin sa predlozima za unapređenje sistema, javna nabavka broj: 43/2019-mv (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.43/2019-mv, nabavka usluga –Usluga izrade višekriterijumske studije procene stanja vodovodnog i kanalizacionog sistema na teritoriji opštine Temerin sa predlozima za unapređenje sistema, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br.43/2019-mv, nabavka usluga –Usluga izrade višekriterijumske studije procene stanja vodovodnog i kanalizacionog sistema na teritoriji opštine Temerin sa predlozima za unapređenje sistema, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci usluga br.43/2019-mv, Usluga izrade višekriterijumske studije procene stanja vodovodnog i kanalizacionog sistema na teritoriji opštine Temerin sa predlozima za unapređenje sistema, Naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke, nabavka dobara – rekonstrukcija kotlarnice u OŠ „Danilo Zelenović“ u Sirigu, oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 42160000 – kotlovski uređaji; redni broj javne nabavke 38/2019

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku u otvorenom postupku javne nabavke, nabavka dobara – rekonstrukcija kotlarnice u OŠ „Danilo Zelenović“ u Sirigu, JN br.38/2019-mv

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.38/2019, nabavka dobara – rekonstrukcija kotlarnice u OŠ „Danilo Zelenović“ u Sirigu, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br.38/2019, nabavka dobara – rekonstrukcija kotlarnice u OŠ „Danilo Zelenović“ u Sirigu, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluga privatnog fizičkog i tehničkog obezbeđenja objekta; redni broj javne nabavke 44/2019-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 79710000-usluge obezbeđenja

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti, nabavka usluge privatnog fizičkog i tehničkog obezbeđenja objekta, JN br.44/2019-mv

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda  za javnu nabavka  male vrednosti br. 42/2019-mv. Izrada projekto-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju objekta Mesne zajednice Sirig

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluga Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju objekta Mesne zajednice Sirig javna nabavka broj: 42/2019-mv (.pdf)

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci usluga br. 42/2019-mv,  Izrada projekto-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju objekta Mesne zajednice Sirig, Naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.42/2019-mv, nabavka usluga –Izrada projekto-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju objekta Mesne zajednice Sirig, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br.42/2019-mv, nabavka usluga –Izrada projekto-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju objekta Mesne zajednice Sirig, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA, Predmet javne nabavke je nabavka usluga – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kolektorskog voda od centra naselja Bački Jarak do radne zone br. 8. – inoviranje i usklađivanje sa Zakonom o planiranju i izgradnji

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kolektorskog voda od centra naselja Bački Jarak do radne zone br. 8. – inoviranje i usklađivanje sa Zakonom o planiranju i izgradnji javna nabavka broj:40/2019 naručioca Opštinske uprave Temerin

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA – Predmet javne nabavke je nabavka radova – Dodatni, nepredviđeni, radovi na rekonstrukciji podova, plafona i instalacija slabe struje u OŠ „Kokai Imre“ Temerin

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA  JAVNU NABAVKU RADOVA: Dodatni, nepredviđeni, radoviradovi na rekonstrukciji podova, plafona i instalacija slabe struje  u OŠ „Kokai Imre“ Temerin, u PREGOVARAČKOM POSTUPKU  BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA, JN BROJ: 41/2019

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA – Predmet javne nabavke je nabavka  Usluga stručnog nadzora nad radovima na rekonstrkciji podova, plafona i instalacija slabe struje  u OŠ „Kokai Imre“ u Temerinu. Opšti rečnik nabavki: 71000000 – Arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku usluga u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda –  Usluga stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji podova, plafona i instalacija slabe struje  u OŠ „Kokai Imre“  u Temerinu javna nabavka broj: 39/2019

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – oprema za dohodovne aktivnosti (alati) za potrebe izbeglih lica; redni broj javne nabavke 37/2019-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 30230000-računarska oprema, 42600000–mašine alatke

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti – nabavka dobara: oprema za dohodovne aktivnosti (alati) za potrebe izbeglih lica, JN br.37/2019-mv

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.37/2019-mv, nabavka dobara – oprema za dohodovne aktivnosti (alati) za potrebe izbeglih lica, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.37/2019-mv, nabavka dobara – oprema za dohodovne aktivnosti (alati) za potrebe izbeglih lica, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda II

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br.37/2019-mv, nabavka dobara – oprema za dohodovne aktivnosti (alati) za potrebe izbeglih lica, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni i dopuni II Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.37/2019-mv, nabavka dobara – oprema za dohodovne aktivnosti (alati) za potrebe izbeglih lica, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda III

ODLUKA o obustavi postupka javne nabavke – partija I (.pdf)

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke – partija I (.pdf)

ODLUKA o obustavi postupka javne nabavke – partija II (.pdf)

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke – partija II (.pdf)

ODLUKA o obustavi postupka javne nabavke – partija III (.pdf)

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke – partija III (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA – partija IV (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija IV (.pdf)

ODLUKA o obustavi postupka javne nabavke – partija V (.pdf)

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke – partija V (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA – partija VI (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija VI (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluga privatnog fizičkog i tehničkog obezbeđenja objekta; redni broj javne nabavke 36/2019-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 79710000-usluge obezbeđenja

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti, nabavka usluge privatnog fizičkog i tehničkog obezbeđenja objekta, JN br.36/2019-mv

ODLUKA o obustavi postupka javne nabavke (.pdf)

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – kancelarijskog materijala; redni broj javne nabavke 35/2019-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 30192000-kancelarijski materijal

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti – nabavka dobara: kancelarijskog materijala JN br.35/2019-mv

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke, nabavka radova – radovi na izgradnji nadstrešnice na groblju u Bačkom Jarku; redni broj javne nabavke 32/2019; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45000000 – građevinski radovi

KONKURSNA DOKUMENTACIJA u otvorenom postupku za javnu nabavku radova – radovi na izgradnji nadstrešnice na groblju u Bačkom Jarku javna nabavka broj: 32/2019

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke  za javnu nabavka radova – Izgradnja kapele na zapadnom groblju u Temerinu – završetak izgradnje, javna nabavka broj: 34/2019

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: Izgradnja kapele na zapadnom groblju u Temerinu-završetak izgradnje U OTVORENOM POSTUPKU JN BROJ:34/2019 (.pdf)

ODLUKA o obustavi postupka javne nabavke (.pdf)

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke za javnu nabavka radova – Rekonstrukcija trotoara ispred Mesne Zajednice Bački Jarak

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: Rekonstrukcija trotoara ispred Mesne Zajednice Bački Jarak U OTVORENOM POSTUPKU, JN BROJ:31/2019 (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – nabavka i ugradnja klupa i korpi za otpatke; redni broj javne nabavke 29/2019-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 39113300 – klupe za sedenje i 39224340 – korpe za otpatke

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – nabavka i ugradnja klupa i korpi za otpatke, JN br.29/2019-mv

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluga – izrada projekta preparelacije i parcelacije – sprovođenje PDR-a vodozahvata u Starom Đurđevu; redni broj javne nabavke 30/2019-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 71000000 – arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluga – izrada projekta preparelacije i parcelacije – sprovođenje PDR-a vodozahvata u Starom Đurđevu, javna nabavka broj: 30/2019-mv

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluga – izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju parking prostora u Temerinu, ulica Narodnog fronta; redni broj javne nabavke 28/2019-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 71000000 – arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluga – izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju parking prostora u Temerinu, ulica Narodnog fronta, javna nabavka broj: 28/2019-mv

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke  male vrednosti za javnu usluga – Stručni nadzor nad izvođenjem radova  na izgradnji zapadnog kolektora faza 1 kanalizacione mreže, javna nabavka broj: 22/2019-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti, nabavka usluga – Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji zapadnog kolektora faza 1 kanalizacione mreže, javna nabavka broj: 22/2019-mv (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova u otvorenom postupku – IZGRADNJA ZAPADNOG KOLEKTORA FAZA 1  KANALIZACIONE MREŽE, javna nabavka 8/2019; 404-30/2019-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: IZGRADNJA ZAPADNOG KOLEKTORA FAZA 1 KANALIZACIONE MREŽE ORN: 45232410 – Radovi na kanalizacionoj mreži U OTVORENOM POSTUPKU, JN BROJ:8/2019 (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br. 8/2019 IZGRADNJA ZAPADNOG KOLEKTORA FAZA 1  KANALIZACIONE MREŽE

Odluka o prvoj izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 8/2019 IZGRADNJA ZAPADNOG KOLEKTORA FAZA 1  KANALIZACIONE MREŽE, Naručioca Opštinske uprave Temerin

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI  2 (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 3 (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke, nabavka usluga – izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju dela kanalizacione mreže u opštini Temerin; redni broj javne nabavke 26/2019; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 71000000 – arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku u otvorenom postupku, nabavka usluga – izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju dela kanalizacione mreže u Opštini Temerin javna nabavka broj: 26/2019

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku radovau otvorenom postupku – Održavanje kategorisanih i nekategorisanih puteva, br. 27/2019, 404-89/2019-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: ODRŽAVANJE KATEGORISANIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA U OTVORENOM POSTUPKU JN BROJ:27/2019 (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.27/2019, nabavka radova – Održavanje kategorisanih i nekategorisanih puteva, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke  za javnu nabavka usluga – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za: Izgradnja, opremanje i povezivanje bunara B-3 sa postojećim vodovodom na izvorištu „Staro Đurđevo“ u Temerinu i Izgradnja distributivnog cevovoda za snabdevanje vodom Temerina i Bačkog Jarka od izvorišta „Staro Đurđevo do radne zone br. 8 u Bačkom Jarku javna nabavka broj: 25/2019

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku u otvorenom postupku, nabavka usluga – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za: Izgradnja, opremanje i povezivanje bunara B-3 sa postojećim vodovodom na izvorištu „Staro Đurđevo“ u Temerinu i Izgradnja distributivnog cevovoda za snabdevanje vodom Temerina i Bačkog Jarka od izvorišta „Staro Đurđevo do radne zone br. 8 u Bačkom Jarku, javna nabavka broj: 25/2019 (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara –Nabavka i ugradnja semafora; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 34996100 – semafori, redni broj javne nabavke 24/2019 – mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti NABAVKA I UGRADNJA SEMAFORA javna nabavka br. 24/2019-mv, delovodni broj 404-68/2019-03

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponudaza javnu nabavku male vrednosti OBELEŽAVANJE POVRŠINE PUTA – HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA javna nabavka br. 23/2019-mv, 404-79/2019-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti radova OBELEŽAVANJE POVRŠINE PUTA – HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA javna nabavka br. 23/2019-mv, delovodni broj 404-79/2019-03

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku, nabavka usluga – stručni nadzor nad aktivnostima nabavke i montaže LED svetiljki za potrebe javne rasvete; redni broj javne nabavke 21/2019; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 71000000 – arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku u otvorenom postupku, nabavka usluga – stručni nadzor nad aktivnostima nabavke i montaže LED svetiljki za potrebe javne rasvete, JN br.21/2019

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti, OBELEŽAVANJE POVRŠINE PUTA – HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA javna nabavka br. 20/2019-mv, 404-69/2019-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti radova, OBELEŽAVANJE POVRŠINE PUTA – HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA javna nabavka br. 20/2019-mv, delovodni broj 404-69/2019-03 (.pdf)

ODLUKA o obustavi postupka (.pdf)

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE


POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku, nabavka dobara – nabavka i montaža LED svetiljki za potrebe javne rasvete, oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 31527200 – spoljna rasveta; redni broj javne nabavke 18/2019

KONKURSNA DOKUMENTACIJA u otvorenom postupku za javnu nabavku dobara – nabavka i montaža LED svetiljki za potrebe javne rasvete javna nabavka broj: 18/2019 (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.18/2019, nabavka dobara – nabavka i montaža LED svetiljki za potrebe javne rasvete, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br.18/2019, nabavka dobara – nabavka i montaža LED svetiljki za potrebe javne rasvete, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.18/2019, nabavka dobara – nabavka i montaža LED svetiljki za potrebe javne rasvete, naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja III u vezi sa postupkom javne nabavke br.18/2019, nabavka dobara – nabavka i montaža LED svetiljki za potrebe javne rasvete, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni i dopuni II Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.18/2019, nabavka dobara – nabavka i montaža LED svetiljki za potrebe javne rasvete

Dodatne informacije i pojašnjenja IV u vezi sa postupkom javne nabavke br.18/2019, nabavka dobara – nabavka i montaža LED svetiljki za potrebe javne rasvete, naručioca Opštinske uprave Temerin

Odluka o izmeni i dopuni III Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.18/2019, nabavka dobara – nabavka i montaža LED svetiljki za potrebe javne rasvete

Dodatne informacije i pojašnjenja V u vezi sa postupkom javne nabavke br.18/2019, nabavka dobara – nabavka i montaža LED svetiljki za potrebe javne rasvete, naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja VI u vezi sa postupkom javne nabavke br.18/2019, nabavka dobara – nabavka i montaža LED svetiljki za potrebe javne rasvete, naručioca Opštinske uprave Temerin

Odluka o izmeni i dopuni IV Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.18/2019, nabavka dobara – nabavka i montaža LED svetiljki za potrebe javne rasvete

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

Dodatne informacije i pojašnjenja VII u vezi sa postupkom javne nabavke br.18/2019, nabavka dobara – nabavka i montaža LED svetiljki za potrebe javne rasvete, naručioca Opštinske uprave Temerin

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 1 (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 2 (.pdf)

  ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI


POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke za javnu usluga – stručni nadzor za radove na parternom uređenju na parcelama broj 287, 288, 289, 290 i 291 u k.o. Sirig, javna nabavka broj: 19/2019

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku u otvorenom postupku, nabavka usluga – stručni nadzor za radove na parternom uređenju na parcelama broj 287, 288, 289, 290 i 291 u k.o. Sirig, javna nabavka broj: 19/2019 (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.19/2019, nabavka usluga – stručni nadzor za radove na parternom uređenju na parcelama broj 287, 288, 289, 290 i 291 u k.o. Sirig

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br.19/2019, nabavka usluga – stručni nadzor za radove na parternom uređenju na parcelama broj 287, 288, 289, 290 i 291 u k.o. Sirig

Odluka o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.19/2019, nabavka usluga – stručni nadzor za radove na parternom uređenju na parcelama broj 287, 288, 289, 290 i 291 u k.o. Sirig

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

Dodatne informacije i pojašnjenja III u vezi sa postupkom javne nabavke br.19/2019, nabavka usluga – stručni nadzor za radove na parternom uređenju na parcelama broj 287, 288, 289, 290 i 291 u k.o. Sirig

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke  za javnu nabavka radova – Radovi na parternom uređenju na parcelama broj 287, 288, 289, 290 i 291 u k.o. Sirig javna nabavka broj: 7/2019

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: Radovi na parternom uređenju na parcelama broj 287, 288, 289, 290 i 291 u k.o. Sirig  U OTVORENOM  POSTUPKU, JN BROJ:7/2019

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.7/2019, nabavka radova – radovi na parternom uređenju na parcelama broj 287, 288, 289, 290 i 291 u k.o. Sirig, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.7/2019, nabavka radova – radovi na parternom uređenju na parcelama broj 287, 288, 289, 290 i 291 u k.o. Sirig

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.7/2019, nabavka radova – radovi na parternom uređenju na parcelama broj 287, 288, 289, 290 i 291 u k.o. Sirig, naručioca Opštinske uprave Temerin

Odluka o drugoj izmeni i dopuni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 7/2019 – radovi na parternom uređenju na parcelama broj 287, 288, 289, 290 i 291 u k.o. Sirig

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

ODLUKA O DODELI UGOVORA  (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku, nabavka usluga – stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji dela pešačke zone centra Temerina sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom; redni broj javne nabavke 16/2019; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 71000000 – arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku u otvorenom postupku, nabavka usluga – stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji dela pešačke zone centra Temerina sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom, JN br.16/2019

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE (.pdf)

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke  za javnu nabavka radova – Izgradnja dela pešačke zone centra Temerina sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom javna nabavka broj: 17/2019

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: Izgradnja dela pešačke zone centra Temerina sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom U OTVORENOM POSTUPKU, JN BROJ:17/2019 (.pdf)

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br.17/2019 – Izgradnja dela pešačke zone centra Temerina sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom, Naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.17/2019 nabavka radova – Izgradnja dela pešačke zone centra Temerina sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

Odluka o drugoj izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br.17/2019 – Izgradnja dela pešačke zone centra Temerina sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom, Naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br.17/2019 nabavka radova – Izgradnja dela pešačke zone centra Temerina sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

Dodatne informacije i pojašnjenja III u vezi sa postupkom javne nabavke br.17/2019 nabavka radova – Izgradnja dela pešačke zone centra Temerina sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

Dodatne informacije i pojašnjenja IV u vezi sa postupkom javne nabavke br.17/2019 nabavka radova – Izgradnja dela pešačke zone centra Temerina sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke (.pdf)

ODLUKA o obustavi postupka za javnu nabavku radova u otvorenom postupku – Izgradnja dela pešačke zone centra Temerina sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom javna nabavka broj: 17/2019 (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku – javna nabavka radovau otvorenom postupku – Održavanje kategorisanih i nekategorisanih puteva, br.14/2019, 404-48/2019-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: ODRŽAVANJE KATEGORISANIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA U OTVORENOM POSTUPKU JN BROJ:14/2019 (.pdf)

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 14/2019 – Održavanje kategorisanih i nekategorisanih puteva, Naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.14/2019, nabavka radova – Održavanje kategorisanih i nekategorisanih puteva, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63. Zakona o javnim nabavkama

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda  za javnu nabavka  male vrednosti dobara – SAOBRAĆAJNI ZNACI  javna nabavka  br. 15/2019-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti dobara-SAOBRAĆAJNI ZNACI javna nabavka br. 15/2019-mv (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br. 15/2019. SAOBRAĆAJNI ZNACI

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. javne nabavke br. 15/2019 – SAOBRAĆAJNI ZNACI, Naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluga – suzbijanja komaraca, krpelja i ambrozije na teritoriji opštine Temerin; za sezonu 2019-2021.god; redni broj javne nabavke 13/2019; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 90670000-usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskim i seoskim sredinama

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku u otvorenom postupku, nabavka usluga – suzbijanje komaraca, krpelja i ambrozije na teritoriji opštine Temerin, za sezonu 2019-2021, JN br.13/2019

Odluka o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.13/2019, nabavka usluga – suzbijanje komaraca, krpelja i ambrozija na teritoriji opštine Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku – Pripremni radovi na lokaciji prečistača otpadnih voda u opštini Temerin, javna nabavka 12/2019; 404-40/2019-03

KONKURSNA  DOUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: Pripremni radovi na lokaciji prečistača otpadnih voda u opštini Temerin ORN: 45000000 – Građevinski radovi U OTVORENOM  POSTUPKU, JN BROJ:12/2019

Odluka o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 12/2019 – Pripremni radovi na lokaciji prečistača otpadnih voda u opštini Temerin, Naručioca Opštinske uprave Temerin

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluga – otklanjanje životinjskog otpada; redni broj javne nabavke 10/2019-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 90000000-usluge kanalizacije, odnošenja smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti, nabavka usluga – otklanjanje životinjskog otpada, JN br.10/2019-mv

ODLUKA O DODELI UGOVORA  (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavka male vrednosti, nabavka usluga – Održavanje svetlosne signalizacije – semafori, broj javne nabavke 11/2019-mv, oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 50232200 – Usluge održavanja saobraćajne signalizacije, naručioca Opštinske uprave Temerin

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluga ODRŽAVANJE SVETLOSNE SIGNALIZACIJE – semafori javna nabavka br. 11/2019-mv, delovodni broj 404-37/2019-03 (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA  (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga-Stručni nadzor nad građevinskim radovima na rekonstrukciji objekta OŠ “Kokai Imre” Temerin i nad građevinskim radovima na rekonstrukciji objekta OŠ “Danilo Zelenović” Sirig 404-25/2019-03, 05/2019-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluga po partijama – Stručni nadzor nad građevinskim radovima na rekonstrukciji objekta OŠ “Kokai Imre” Temerin i nad građevinskim radovima na rekonstrukciji objekta OŠ “Danilo Zelenović” Sirig javna nabavka broj: 05/2019-mv (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA  (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 1 (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 2 (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – računarske opreme; redni broj javne nabavke 09/2019-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 30230000-računarska oprema

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti, nabavka dobara – računarske opreme, JN br.09/2019-mv

Odluka o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.09/2019-mv, nabavka dobara – računarska oprema, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

ODLUKA O DODELI UGOVORA  (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku, nabavka dobara – električne energije; redni broj javne nabavke 06/2019; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09310000-električna energija

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku u otvorenom postupku – nabavka dobara: električne energije JN br. 06/2019

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA aneks 1 i 2 (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA aneks 3 (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA aneks 4

ODLUKA O IZMENI UGOVORA aneks 5 (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge autobuskog javnog linijskog prigradskog prevoza putnika na relaciji Temerin-Sirig, naručioca Opštinske uprave Temerin; redni broj javne nabavke 03/2019-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 60100000-usluge drumskog prevoza

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKUusluge autobuskog javnog linijskog prigradskog prevoza putnika na relaciji Temerin-Sirig, javna nabavka broj: 03/2019-mvnaručioca Opštinske uprave Temerin, Javna nabavka male vrednosti

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.03/2019-mv, nabavka usluga – autobuskog javnog linijskog prigradskog prevoza putnika na relaciji Temerin-Sirig, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.03/2019-mv, nabavka usluga – autobuskog javnog linijskog prigradskog prevoza putnika na relaciji Temerin-Sirig, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

ODLUKA O DODELI UGOVORA  (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – materijala za saobraćaj – benzin i dizel gorivo; redni broj javne nabavke 04/2019-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09132000-benzin, 09134200-dizel gorivo

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti – nabavka dobara: materijala za saobraćaj – benzin i dizel gorivo, JN br.04/2019-mv

ODLUKA O DODELI UGOVORA  (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluga – usluga mobilne i fiksne telefonije i internet; redni broj javne nabavke 46/2018-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 64210000-telefonske usluge i usluge prenosa podataka

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku usluga – usluge mobilne i fiksne telefonije i internet, JN br.46/2018-mv

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.46/2018-mv, nabavka usluga – mobilne i fiksne telefonije i internet, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.46/2018-mv, nabavka usluga – mobilne i fiksne telefonije i internet, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

ODLUKA O DODELI UGOVORA partija I (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA partija II (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija I (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU  partija II (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku – GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG, U OTVORENOM POSTUPKU, JN BROJ: 2/2019 (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja I u vezi sa postupkom javne nabavke br. 2/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br. 2/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

Dodatne informacije i pojašnjenja III u vezi sa postupkom javne nabavke br. 2/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

Dodatne informacije i pojašnjenja IV u vezi sa postupkom javne nabavke br. 2/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

Dodatne informacije i pojašnjenja V u vezi sa postupkom javne nabavke br. 2/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

Dodatne informacije i pojašnjenja VI u vezi sa postupkom javne nabavke br. 2/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 02/2019 – GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG, Naručioca Opštinske uprave Temerin (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja VII u vezi sa postupkom javne nabavke br. 2/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

Dodatne informacije i pojašnjenja VIII u vezi sa postupkom javne nabavke br. 2/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije II u javnoj nabavci radova br. 02/2019 – GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG, Naručioca Opštinske uprave Temerin (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja IX u vezi sa postupkom javne nabavke br. 2/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

Dodatne informacije i pojašnjenja X u vezi sa postupkom javne nabavke br. 2/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

Dodatne informacije i pojašnjenja XI u vezi sa postupkom javne nabavke br. 2/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

Dodatne informacije i pojašnjenja XII u vezi sa postupkom javne nabavke br. 2/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

Dodatne informacije i pojašnjenja XIII u vezi sa postupkom javne nabavke br. 2/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

Odluka o trećoj izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 02/2019 – GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG, Naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

Dodatne informacije i pojašnjenja XIV u vezi sa postupkom javne nabavke br. 2/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

Odluka o četvrtoj izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 02/2019 – GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG, Naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

Dodatne informacije i pojašnjenja XV u vezi sa postupkom javne nabavke br. 2/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

Dodatne informacije i pojašnjenja XVI u vezi sa postupkom javne nabavke br. 2/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

Odluka o petoj izmeni i dopuni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 02/2019 – GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG, Naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

Dodatne informacije i pojašnjenja XVII u vezi sa postupkom javne nabavke br. 2/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

Dodatne informacije i pojašnjenja XVIII u vezi sa postupkom javne nabavke br. 2/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

Odluka o šestoj izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 02/2019 – GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG, Naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

Dodatne informacije i pojašnjenja XIX u vezi sa postupkom javne nabavke br. 2/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

Dodatne informacije i pojašnjenja XX u vezi sa postupkom javne nabavke br. 2/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

Dodatne informacije i pojašnjenja XXI u vezi sa postupkom javne nabavke br. 2/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

Odluka o sedmoj izmeni i dopuni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 02/2019 – GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG, Naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

Dodatne informacije i pojašnjenja XXII u vezi sa postupkom javne nabavke br. 2/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

Dodatne informacije i pojašnjenja XXIII u vezi sa postupkom javne nabavke br. 2/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

Odluka o ocmoj izmeni i dopuni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 02/2019 – GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG, Naručioca Opštinske uprave Temerin (.pdf)

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

Dodatne informacije i pojašnjenja XXIV u vezi sa postupkom javne nabavke br. 2/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG

Odluka o devetoj izmeni i dopuni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 02/2019 – GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “DANILO ZELENOVIĆ” SIRIG, Naručioca Opštinske uprave Temerin (.pdf)

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.pdf)

POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku – GRAĐEVINSKI RADOVI  NA  REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “KOKAI IMRE” TEMERIN

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “KOKAI IMRE” TEMERIN, U OTVORENOM POSTUPKU, JN BROJ: 1/2019 (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br. 1/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “KOKAI IMRE” Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja II u vezi sa postupkom javne nabavke br. 1/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “KOKAI IMRE” Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja III u vezi sa postupkom javne nabavke br. 1/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “KOKAI IMRE” Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja IV u vezi sa postupkom javne nabavke br. 1/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “KOKAI IMRE” Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja V u vezi sa postupkom javne nabavke br. 1/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “KOKAI IMRE” Temerin

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 01/2019 – GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “KOKAI IMRE” Temerin, Naručioca Opštinske uprave Temerin (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja VI u vezi sa postupkom javne nabavke br. 1/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “KOKAI IMRE” Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja VII u vezi sa postupkom javne nabavke br. 1/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “KOKAI IMRE” Temerin

Odluka o drugoj izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 01/2019 – GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “KOKAI IMRE” Temerin, Naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja VIII u vezi sa postupkom javne nabavke br. 1/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “KOKAI IMRE” Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja IX u vezi sa postupkom javne nabavke br. 1/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “KOKAI IMRE” Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja X u vezi sa postupkom javne nabavke br. 1/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “KOKAI IMRE” Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja XI u vezi sa postupkom javne nabavke br. 1/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “KOKAI IMRE” Temerin

Odluka o trećoj izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 01/2019 – GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “KOKAI IMRE” Temerin, Naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

Dodatne informacije i pojašnjenja XII u vezi sa postupkom javne nabavke br. 1/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “KOKAI IMRE” Temerin

Odluka o četvrtoj izmeni i dopuni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 01/2019 – GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “KOKAI IMRE” Temerin, Naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

Dodatne informacije i pojašnjenja XIII u vezi sa postupkom javne nabavke br. 1/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “KOKAI IMRE” Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja XIV u vezi sa postupkom javne nabavke br. 1/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “KOKAI IMRE” Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja XV u vezi sa postupkom javne nabavke br. 1/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “KOKAI IMRE” Temerin

Odluka o petoj izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 01/2019 – GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “KOKAI IMRE” Temerin, Naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

Dodatne informacije i pojašnjenja XVI u vezi sa postupkom javne nabavke br. 1/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “KOKAI IMRE” Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja XVII u vezi sa postupkom javne nabavke br. 1/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “KOKAI IMRE” Temerin

Odluka o šestoj izmeni i dopuni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 01/2019 – GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “Kokai Imre”, Naručioca Opštinske uprave Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja XVIII u vezi sa postupkom javne nabavke br. 01/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “Kokai Imre” Temerin

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

Dodatne informacije i pojašnjenja XIX u vezi sa postupkom javne nabavke br. 01/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “Kokai Imre” Temerin

Dodatne informacije i pojašnjenja XX u vezi sa postupkom javne nabavke br. 01/2019. GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “Kokai Imre” Temerin

Odluka o sedmoj izmeni i dopuni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 01/2019 – GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “Kokai Imre”, Naručioca Opštinske uprave Temerin (.pdf)

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI  (.pdf)

Jezici »
Font Resize
Contrast