2020. GODINA

 OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA – Predmet nabavke su radovi – Radovi na zameni krovne konstrukcije na objektu OŠ “Danilo Zelenović”  u Sirigu, Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45000000 – Građevinski radovi

 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: Radovi na zameni krovne konstrukcije na objektu OŠ “Danilo Zelenović”  u Sirigu u PREGOVARAČKOM POSTUPKU  BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA, JNBROJ: 26/2020

 ODLUKA O DODELI UGOVORA 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 


POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke, nabavka usluga – usluge ličnog pratioca; redni broj javne nabavke 29/2020; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 85310000-usluge socijalne zaštite

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku usluga – usluge ličnog pratioca, JN br.29/2020

 ODLUKA O DODELI UGOVORA 

 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 


POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke, nabavka usluga – usluge gerontodomaćica; redni broj javne nabavke 28/2020; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 85310000-usluge socijalne zaštite

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavka usluga – usluge gerontodomaćica, JN 28/2020

 ODLUKA O DODELI UGOVORA 

 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 


OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA – Predmet javne nabavke je nabavka Usluga stručnog nadzora nad radovima na zameni krovne konstrukcije na objektu OŠ “Danilo Zelenović” u Sirigu

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU – Usluga stručnog nadzora nad radovima na zameni krovne konstrukcije na objektu OŠ “Danilo Zelenović” u Sirigu javna nabavka broj: 27/2020 naručioca Opštinske uprave Temerin

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


POZIV  za podnošenje ponuda u postupku nabavke male vrednosti, nabavka dobara – nabavke građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za 6 seoskih domaćinstava, šifra iz ORN: nabavka građevinskog materijala – šifra iz ORN: 44110000, nabavka nameštaja za kuću – šifra iz ORN: 39140000, nabavka aparata za domaćinstvo – šifra iz ORN: 39700000; naziv ugovora – nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za 6 seoskih domaćinstava, Broj publikacije: RHP-W4-404-51/2020-03, redni broj javne nabavke za tekuću godinu – 19/2020-sd

Tenderska dokumentacija (.zip)


POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka i ugradnja klupa i korpi za otpatke; redni broj javne nabavke 25/2020-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 39113300 – klupe za sedenje i 39224340 – korpe za otpatke

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara – nabavka i ugradnja klupa i korpi za otpatke, javna nabavka broj: 25/2020-mv naručioca Opštinske uprave Temerin, postupak javne nabavke male vrednosti

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)


POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka opreme za uspostavljanje sistema video nadzora u saobraćaju, redni broj javne nabavke 24/2020-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 32323300 – video oprema

KONKURSNA  DOKUMENTACIJA za javnu nabavku dobara  – nabavka opreme za uspostavljanje sistema video nadzora u saobraćaju, javna nabavka broj: 24/2020-mv naručioca Opštinske uprave Temerin, javna nabavka male vrednosti

Odluka o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.24/2020-mv, nabavka dobara – nabavka oreme za uspostavljanje sistema video nadzora u sobraćaju, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)


POZIV  za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti OBELEŽAVANJE POVRŠINE PUTA – HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA – javna nabavka br. 22/2020-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti radova OBELEŽAVANJE POVRŠINE PUTA – HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA javna nabavka br. 22/2020-mv, delovodni broj 404-53/2020-03

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)


POZIV za podnošenje ponuda  za javnu nabavka  male vrednosti dobara – Nabavka stalne saobraćajne signalizacije  javna nabavka  br. 16/2020-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti dobara – Nabavka stalne saobraćajne signalizacije javna nabavka br. 16/2020-mv (.pdf)

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br. 16/2020. Nabavka stalne saobraćajne signalizacije

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci dobara br. 16/2020 – Nabavka stalne saobraćajne signalizacije, Naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVAODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava  (.doc)

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE


POZIV  za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku – ODRŽAVANJE TROTOARA U OPŠTINI TEMERIN,Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 45000000-građevinski radovi

KOHKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: ODRŽAVANJE TROTOARA U OPŠTINI TEMERIN U OTVORENOM POSTUPKU JN BROJ:23/2020 (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)


POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara –Nabavka i ugradnja semafora; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 34996100 – semafori

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti NABAVKA I UGRADNJA SEMAFORA javna nabavka br. 21/2020-mv, delovodni broj 404-41/2020-03 (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)


POZIV  za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku ODRŽAVANJE TROTOARA U OPŠTINI TEMERIN – br. 10/2020, 404-24/2020-03

K O N K U R S N A D O K U M E N T A C I J A ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: ODRŽAVANJE TROTOARA U OPŠTINI TEMERIN – OTVORENI POSTUPAK – BROJ JAVNE NABAVKE: 10/2020

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br. 10/2020

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije u javnoj nabavci radova br. 10/2020

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke II br. 10/2020

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke (.pdf)


POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga Stručni nadzor nad izvođenjem radova  na održavanju puteva i trotoara, javna nabavka broj: 17/2020-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU usluga – Stručni nadzor nad izvođenjem radova  na održavanju puteva i trotoara, javna nabavka broj: 17/2020-mv naručioca Opštinske uprave Temerin, Javna nabavka male vrednosti

Dodatne informacije i pojašnjenja Stručni nadzor nad izvođenjem radova  na održavanju puteva i trotoara, javna nabavka broj: 17/2020-mv, naručioca Opštinske uprave Temerin

Odluka o izmeni i dopuni I Stručni nadzor nad izvođenjem radova  na održavanju puteva i trotoara, javna nabavka broj: 17/2020-mv, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)


POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka dobara – Rekonstrukcija autobuskih stajališta; oznaka iz opšteg rečnika nabavke:44212321 – čekaonice na autobuskim stanicama

KONKURSNA DOKUMENTACIJAZA JAVNU NABAVKU dobara –  Rekonstrukcija autobuskih stajališta; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 44212321 – čekaonice na autobuskim stanicama

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)


POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka dobara – računarske opreme; redni broj javne nabavke 14/2020-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 30230000-računarska oprema

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU dobara – računarske opreme javna nabavka broj: 14/2020-mv naručioca Opštinske uprave Temerin

Odluka o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.14/2020-mv, nabavka dobara – računarska oprema, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)


POZIV za podnošenje ponuda  za javnu nabavka male vrednosti usluga – Održavanje svetlosne signalizacije – semafori, broj javne nabavke 6/2020-mv, oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 50232200 – Usluge održavanja saobraćajne signalizacije, naručioca Opštinske uprave Temerin

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluga ODRŽAVANJE SVETLOSNE SIGNALIZACIJE – semafori, javna nabavka br. 6/2020-mv, delovodni broj 404-20/2020-03 (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA (.pdf)


OBAVEŠTENJE o pokretanju postupka (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda), nabavka usluga – održavanje softvera-informacionog sistema LPA, ORN: 72267000 – usluge održavanja i popravke softvera
KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, nabavka usluga – održavanja softvera-informacionog sistemaLPA, JN br.13/2020 (.doc)

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)
 
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA (.pdf)


POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – dečija igrališta; redni broj javne nabavke 09/2020-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 37535200 – orema za dečija igrališta

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – dečija igrališta, JN br.09/2020-mv

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.09/2020-mv, nabavka dobara – dečija igrališta, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

Odluka o izmeni Konkursne dokumentacije u javnoj nabavci br.09/2020-mv, nabavka dobara – dečija igrališta, naručioca Opštinske uprave Temerin

OBAVEŠTENJE o produženju roka za podnošenje ponuda

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (.pdf)


OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA – Predmet javne nabavke je nabavka radova – Dodatni radovi na zameni AC vodovodne  cevi u ulici Rakoci Ferenca u Temerinu broj JN  br. 12/2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku radova u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda-Dodatni radovi na zameni AC vodovodne  cevi u ulici Rakoci Ferenca u Temerinu broj JN  br. 12/2020 naručioca Opštinske uprave Temerin

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA (.pdf)


POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku – Održavanje kategorisanih i nekategorisanih puteva, br. 3/2020, 404-12/2020-03

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: ODRŽAVANJE KATEGORISANIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA U OTVORENOM POSTUPKU JN BROJ:3/2020 (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)


POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluge prevoza učenika na teritoriji naseljenog mesta Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin; redni broj javne nabavke 11/2020-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 60100000-usluge drumskog prevoza

KONKURSNA DOKUMENTACIJA u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluge prevoza učenika na teritoriji naseljenog mesta Temerin, JN br.11/2020-mv

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA (.pdf)


POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara – oprema za dohodovne aktivnosti (alati) za potrebe izbeglih lica – Električni i drugi alati; redni broj javne nabavke 07/2020-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 42600000–mašine alatke

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti – nabavka dobara: oprema za dohodovne aktivnosti (alati) za potrebe izbeglih lica, JN br.07/2020-mv

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom javne nabavke br.07/2020-mv, nabavka dobara – oprema za dohodovne aktivnosti (alati) za potrebe izbeglih lica, naručioca Opštinske uprave Temerin, u skladu sa čl.63.Zakona o javnim nabavkama

ODLUKA O DODELI UGOVORA – partija I (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA – partija II (.pdf)

OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA – partija I (.pdf)

OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA – partija II (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI – partija I (.pdf)

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI – partija II (.pdf)


OBAVEŠTENJE o pokretanju postupka (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda), nabavka usluga – održavanje softvera-informacionog sistema LPA, ORN: 72267000 – usluge održavanja i popravke softvera

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, nabavka usluga – održavanja softvera-informacionog sistema LPA, JN br.08/2020

ODLUKA o obustavi postupka javne nabavke (.pdf)

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke (.pdf)


POZIV za podnošenje ponuda  za javnu nabavka male vrednosti dobara – SAOBRAĆAJNI ZNACI  javna nabavka  br. 4/2020-mv

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti dobara – SAOBRAĆAJNI ZNACI javna nabavka br. 4/2020-mv (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU(.pdf)


POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka dobara –Investiciono održavanje sportskih terena za košarku-objekta OŠ. Petar Kočić u Temerinu, kat.parc.br.5966 k.o. Temerin, oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 37400000-Sportska roba i oprema

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti – Investiciono održavanje sportskih terena za košarku-objekat OŠ. “Petar Kočić” u Temerinu, kat.parc. 5966 K.O. Temerin javna nabavka br. 5/2020-mv, delovodni broj 404-17/2020-03 (.pdf)

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU(.pdf)


POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluge prevoza učenika na teritoriji naseljenog mesta Temerin, naručioca Opštinske uprave Temerin; redni broj javne nabavke 02/2020-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 60100000-usluge drumskog prevoza

KONKURSNA DOKUMENTACIJA u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluge prevoza učenika na teritoriji naseljenog mesta Temerin, JN br.02/2020-mv

ODLUKA o obustavi postupka javne nabavke (.pdf)

OBAVEŠTENJE o obustavi postupka javne nabavke (.pdf)


POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka usluge autobuskog javnog linijskog prigradskog prevoza putnika na relaciji Temerin-Sirig, naručioca Opštinske uprave Temerin; redni broj javne nabavke 01/2020-mv; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 60100000-usluge drumskog prevoza

KONKURSNA DOKUMENTACIJA u postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku usluge autobuskog javnog linijskog prigradskog prevoza putnika na relaciji Temerin-Sirig, JN br.01/2020-mv

ODLUKA O DODELI UGOVORA (.pdf)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (.pdf)

Jezici »
Font Resize
Contrast