Budžet opštine Temerin

ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2022. GODINU

ODLUKA O BUDŽETU 2022.

GRAĐANSKI VODIČ KROZ BUDŽET ZA 2022. GODINU

ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2021. GODINU

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2020. GODINU

PLAN UVOĐENJA RODNO ODGOVORNOG BUDŽETIRANJA U POSTUPKU PRIPREME I DONOŠENJA BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2022.

GRAĐANSKI VODIČ KROZ BUDŽET ZA 2021. GODINU

ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE TEMERIN ZA 2021. GODINU

 ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2020. GODINU

PLAN UVOĐENJA RODNO ODGOVORNOG BUDŽETIRANJA U POSTUPKU PRIPREME I DONOŠENJA BUDŽETA OPŠTINE  TEMERINZA 2021. GODINU

UPUTSTVO ZA UVOĐENJE RODNO ODGOVORNOG BUDŽETIRANJA

IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TEMERIN ZA 2020. GODINU u periodu januar – jun 2020. godine

 ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2019. GODINU

ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2020. GODINU

OPŠTINA TEMERIN – GRAĐANSKI VODIČ KROZ BUDŽET za 2020. godinu

ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE TEMERIN ZA 2020 . GODINU

IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TEMERIN ZA 2019. GODINU u periodu januar – septembar 2019. godine

PRAVILNIK O POSTUPANJU SA DONACIJAMA

ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2019. GODINU

IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TEMERIN ZA 2019. GODINU u periodu januar – jun 2019. godine

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2018. GODINU

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2018. GODINU

ODLUKA  O REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2019. GODINU

OPŠTINA TEMERIN – GRAĐANSKI VODIČ KROZ BUDŽET za 2019. godinu 28.01.2019.

Odluka o Budžetu opštine Temerin za 2019. godinu

OPŠTINA TEMERIN – GRAĐANSKI VODIČ KROZ BUDŽET za 2019. godinu

ODLUKA  O TREĆEM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2018. GODINU

IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TEMERIN ZA 2018. GODINU u periodu januar – septembar 2018. godine

O D L U K A O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2018. GODINU

IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TEMERIN ZA 2018. GODINU u periodu januar – jun 2018. godine

IZVEŠTAJ O UČINKU PROGRAMA ZA 2017. GODINU

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2017

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2017. GODINU

IZMENA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TEMERIN ZA 2018. GODINU

OPŠTINA TEMERIN – GRAĐANSKI VODIČ KROZ BUDŽET za 2018. godinu (.pdf)

Odluka o Budžetu opštine Temerin za 2018. godinu

IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TEMERIN ZA 2017. GODINU u periodu januar – septembar 2017. godine

IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TEMERIN ZA 2017. GODINU u periodu januar – jun 2017. godine

ODLUKA  O TREĆEM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2017. GODINU

ODLUKA  O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2017. GODINU

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2016. GODINU

ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2017. GODINU

Odluka o Budžetu opštine Temerin za 2017. godinu

ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2016. GODINU

IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TEMERIN ZA 2016. GODINU u periodu januar – jun 2016. godine

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2015. GODINU

O D L U K A  O BUDŽETU OPŠTINE TEMERIN ZA 2016. GODINU

IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TEMERIN ZA 2015. GODINU u periodu januar – septembar 2015. godine

O D L U K A O REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2015. GODINU

IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TEMERIN ZA 2015. GODINU U PERIODU JANUAR – JUN 2015. GODINE

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2014. GODINU

Odluka o Budžetu opštine Temerin za 2015. godinu

IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TEMERIN ZA 2014. GODINU  u periodu januar – septembar 2014. godine

Odluka o Budžetu opštine Temerin za 2014. godinu

Završni račun Budžeta opštine Temerin za 2013. godinu

Odluka o Budžetu opštine Temerin za 2013. godinu

Odluka o završnom računu Budžeta opštine Temerin za 2012. godinu

O D L U K A O BUDŽETU OPŠTINE TEMERIN ZA 2012. GODINU

Odluka o budžetu opštine Temerin za 2011. godinu

Odluka o budžetu za 2011. godinu

Jezici »
Font Resize
Contrast