Izbori za članove saveta MZ

Home / Izbori za članove saveta MZ

Poslovnik izoborne komisije za spovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica

Odluka o izmeni poslovnika

Uputsvo za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Temerin raspisanih za 25. april 2021 godine

Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Temerin raspisanih za 25. april 2021. godine

Odluka o izmeni rokovnika

Rešenje o utvđivanju obrazaca za spovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na područu opštine Temerin raspisanih za 25.04.2021.godine

Rešenje o određivanju birčkih mesta za sprovođenje izbora za članove zaveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Temerin za 25.april 2021.godine

Odluka o utvrđivanju broja birača u Opštini Temerin za izbor za članove saveta mesnih zajednica na području opštine Temerin raspisanih za 25.04.2021.godine

Odluka o prekidu svi izbornih radnji u sprovođenju izbora za članove saveta mesnih zajednica na području opštine Temerin raspisanih za 25.04.2021.godine

Odluka o nastavku sprovođenja izbornih radnji u postukpu izbora za članove saveta mesnih zajednica na području opštine Temerin raspisanih za 25.04.2021.godine

Odluka o izmeni uputsva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Temerin raspisanih za 25.04.2021.godine

Odluka o izmeni rokvnika za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora  za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Temerin raspisanih za 25.04.2021.godine

Rešenje o izmeni rešenja o utvrđivanju obrazaca za sprovođenje izbora za članove zaveta mesnih zajednica na području opštine Temerin za 25.april 2021.godine

Obrazac MZ / M2021-14  Obrazac MZ / M2021-15 Obrazac MZ / M2021-17 Obrazac MZ / M2021-18 Obrazac MZ / M2021-19

Obrazac MZ / M2021-20 Obrazac MZ / M2021-21

Rešenje o izmeni rešenja o određivanju biračkih mesta za sprovođenje izbora za članove zaveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Temerin za 25.april 2021.godine

Odluka o izmeni odluke o utvrđivanju broja birača u Opštini Temerin za izbor za članove saveta mesnih zajednica na području opštine Temerin raspisanih za 25.04.2021.godine

Odluka i izmeni odluke o utvrđivanju broja galasčkih listića za izbore za članove saveta mesnih zajednica na području opštine Temerin raspisanih za 25.04.2021.godine

Odluka o utvrđivanju broja birača u Opštini Temerin za izbor za članove saveta mesnih zajednica na području opštine Temerin raspisanih za 09.05.2021.godine

Zapisnik o radu izborne komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na utvrđivanju rezultata izbora za članove saveta mesnih zajednica na području opštine Temerin

PRVA MESNA ZAJEDNICA TEMERIN OBRASCI OD  1 DO 7

Obrazac 1MZ / 2021-1

Obrazac 1MZ / 2021-2  

Obrazac 1MZ / 2021-3

Obrazac 1MZ / 2021-4

Obrazac 1MZ / 2021-5

Obrazac 1MZ / 2021-6

Obrazac 1MZ / 2021-7

 

MESNA ZEJDNICA “STARO ĐURĐEVO” TEMERIN OBRASCI OD 1 DO 7

Obrazac MZSĐ / 2021-1

Obrazac MZSĐ / 2021-2

Obrazac MZSĐ / 2021-3

Obrazac MZSĐ / 2021-4

Obrazac MZSĐ / 2021-5

Obrazac MZSĐ / 2021-6

Obrazac MZSĐ / 2021-7

MESNA ZEJDNICA BAČKI JARAK TEMERIN OBRASCI OD 1 DO 7

Obrazac MZBJ / 2021-1

Obrazac MZBJ / 2021-2

Obrazac MZBJ / 2021-3

Obrazac MZBJ / 2021-4

Obrazac MZBJ / 2021-5

Obrazac MZBJ / 2021-6

Obrazac MZBJ / 2021-7

 

MESNA ZAJEDNICA SIRIG TEMERIN OBRASCI OD 1 DO 7

Obrazac  MZS / 2021-1

Obrazac  MZS / 2021-2

Obrazac  MZS / 2021-3

Obrazac  MZS / 2021-4

Obrazac  MZS / 2021-5

Obrazac  MZS / 2021-6

Obrazac  MZS / 2021-7

 

OSTALI OBRASCI

Obrazac MZ / 2021-8

Obrazac MZ / 2021-9

Obrazac MZ / 2021-10

Obrazac MZ / 2021-11

Obrazac MZ / 2021-12

Obrazac MZ / 2021-13

Obrazac MZ / 2021-14

Obrazac MZ / 2021-15

Obrazac MZ / 2021-16

Obrazac MZ / 2021-17

Obrazac MZ / 2021-18

Obrazac MZ / 2021-19

Obrazac MZ / 2021-20

Obrazac MZ / 2021-21

Obrazac MZ / 2021-22

 

PRVA MESNA ZAJEDNICA TEMERIN PROGLAŠENJE IZBORNE LISTE

Rešenje o proglašenju izb. liste SNS 1 MZ

Rešenje o proglašenju izb. liste SPS 1 MZ

Rešenje o proglašenju izb. liste Koalicija – Mađari za Temerin 1 MZ

Zbirna izborna lista-Prva Mesna Zajednica Temerin

Odluka o utvrđivanju rezultata izbora za članove Saveta Prve Mesne zajednice održanih 9.maj 2021. godine

MESNA ZAJEDNICA “STARO ĐURĐEVO” PROGLAŠENJE IZBORNE LISTE

Rešenje o proglašenju izb. liste SNS MZSĐ

Rešenje o proglašenju izb. liste SPS MZSĐ

Zbirna izborna lista-Mesna Zajednica “Staro Đurđevo”

Odluka o utvrđivanju rezultata izbora za članove Saveta Mesne zajednice Staro Đurđevo Temerin održanih 9.maj 2021. godine

MESNA ZAJEDNICA BAČKI JARAK PROGLAŠENJE IZBORNE LISTE

Rešenje o proglašenju izb. liste SNS MZBJ

Rešenje o proglašenju izb. liste SPS MZBJ

Zbirna izborna lista-Mesna Zajednica Bački Jarak

Odluka o utvrđivanju rezultata izbora za članove Saveta Mesne zajednice Bački Jarak održanih 9.maj 2021. godine

MESNA ZAJEDNICA SIRIG PROGLAŠENJE IZBORNE LISTE

Rešenje o proglašenju izb. liste SNS MZSi

Rešenje o proglašenju izb. liste SPS MZSi

Zbirna izborna lista-Mesna Zajednica Sirig

Odluka o utvrđivanju rezultata izbora za članove Saveta Mesne zajednice Sirig održanih 9.maj 2021. godine

Jezici »
Font Resize
Contrast