Konkursi i oglasi

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA – ADMINISTRATIVNI POSLOVI ZA SKUPŠINU, OPŠTINSKO VEĆE, NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE I ZAMENIKA NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA – POSLOVI U OBLASTI POLJOPRIVREDE

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA – POSLOVI U OBLASTI PREDŠKOLSKE USTANOVE, OSNOVNIHI SREDNJIH ŠKOLA


KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA SA TERITORIJE OPŠTINE TEMERIN U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI

Prijavni list za konkurs

Izjava o stipendiji


 KONKURS ZA DAVANJE PODSTICAJA ZA UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ”LUKIJAN MUŠICKI” U TEMERINU U ŠKOLSKOJ 2021/2022GODINI

FORMULAR možete preuzeti sa ovog linka

ZAKLJUČAK Opštinskog veća opštine Temerin o raspodeli budžetskih sredstava za projekte u kulturi koji se odnose na izdavačku delatnost-objavljivanje knjiga u 2021. godini 


KONKURS za sufinansiranje izdavačke delatnosti- objavljivanje knjiga u 2021. godini

PRIJAVNI OBRAZAC 


ODLUKA o izboru ponuđača- banaka za kratkoročno kreditiranje egistrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije opštine Temerin

JAVNI POZIV BANKAMA ZAINTERESOVANIM ZA KRATKOROČNO KREDITIRANJE REGISTROVANIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NA TERITORIJI OPŠTINE TEMERIN

KONKURS za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica u 2021. godini

OPŠTINA TEMERIN I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Raspisuju JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2021. GODINI

REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ZA 2021. GODINU (1.deo)

REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ZA 2021. GODINU(2.deo)

KONKURS za sufinansniranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Temerin u 2021. godini

Obrazac 1 – Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

Obrazac 1 – Budžet projekta

Obrazac 2 – Narativni i finansijski izveštaj


KONKURS za sufinansiranje amaterskog kulturno-umetničkog stvaralaštva i delatnosti udruženja u oblasti kulture u 2021. godini

 UPITNIK ZA SUFINANSIRANJE AMATERSKOG KULTURNO – UMETNIČKOG STVARALAŠTVA I  DELATNOSTI  UDRUŽENJA GRAĐANA U OBLASTI KULTURE U 2021. GODINI

ODLUKA o izboru projekata u kulturi koji se sufinansiraju iz budžeta opštine Temerin po osnovu Konkursa za sufinansiranje amaterskog kulturno-umetničkog stvaralaštva i delatnosti udruženja u oblasti kulture u 2021. godini

KONKURS za  sufinansiranje manifestacija i projekata u kulturi u 2021. godini

 UPITNIK ZA SUFINANSIRANJE MANIFESTACIJA I PROJEKATA U KULTURI U 2021. GODINI

ODLUKA o izboru projekata u kulturi koji se sufinansiraju iz budžeta opštine Temerin po osnovu Konkursa za sufinansiranje manifestacija i projekata u kulturi u 2021. godini


JAVNI KONKURS za dodelu sredstava iz budžeta opštine Temerin za sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja građana u 2021. godini

UPITNIK ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA U 2021. GODINI-redovna delatnost

ODLUKA o izboru programa od javnog interesa koja realizuju udruženja gradđanja koji se sunfinansiraju iz budžeta opštine Temerin po osnovu Javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta opštine Temerin za sunfinansiranje programa i projekata od javnog intereca koja realizuju udruženja građana u 2021. godini

JAVNI KONKURS sufinansiranje manifestacija  udruženja građana u 2021. godini

UPITNIK ZA SUFINANSIRANJE MANIFESTACIJA UDRUŽENJA GRAĐANA U 2021. GODINI

ODLUKA o izboru manifestacija udruženja građanja koji se sunfinansiraju iz budžeta opštine Temerin po onsovu Javnog konkursa za sunfinansiranje manifestacija udruženja građana u 2021, godini


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA – NORMATIVNI POSLOVI

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA – POSLOVI RADNIH ODNOSA I PRAĆENJA RADA JAVNIH USTANOVA


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE TEMERIN


KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA SA TERITORIJE OPŠTINE TEMERIN U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

PRIJAVNI LIST 
IZJAVAf

ZAPISNIK KOMISIJE ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA


KONKURS za  sufinansiranje izdavačke delatnosti- objavljivanje knjiga u 2020. godini

UPITNIK ZA SUFINANSIRANJE IZDAVAČKE DELATNOSTI – OBJAVLJIVANJE KNJIGA U 2020. GODINI

ZAKLJUČAK Opštinskog veća opštine Temerin o raspodeli budžetskih sredstava za projekte u kulturi koji se odnose na izdavačku delatnost-objavljivanje knjiga u 2020. godini 


Zaključak opštinskog veća o sufinansiranju amaterskog kulturno-umetničkog stvaralaštva i delatnosti udruženja u oblasti kulture u 2020. godini i sufinansiranju manifestacija i projekata u kulturi u 2020. godini

Odluka o izboru projekata u kulturi koji se sufinansiraju iz budžeta opštine Temerin po osnovu Konkursa za sufinansiranje amaterskog kulturno-umetničkog stvaralaštva i delatnosti udruženja u oblasti kulture u 2020. godini

Odluka o izboru projekata u kulturi koji se sufinansiraju iz budžeta opštine Temerin po osnovu Konkursa za sufinansiranje manifestacija i projekata u oblasti kulture u 2020. godini

REŠENJE o raspodeli sredstava po raspisanom Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskog sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Temerin u 2020. godini

Raspodela budžetskih sredstava z crkve i verske zajednice u 2020. godini (.pdf)

KONKURS i PRIJAVA za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica u 2020. godini


JAVNI OGLAS za izbor korisnika za dodelu jednokratne novčane pomoći za socijalno najugroženije penzionere na teritoriji opštine Temerin (.doc)


PRIJAVNI LIST ZA POMOĆ KROZ PROGRAM SOCIJALNIH DAVANJA I POMOĆI NAJUGROŽENIJIM PENZIONERIMA NA TERITORIJI OPŠTINE TEMERIN (.doc)

JAVNI POZIV bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Opštine Temerin

JAVNI POZIV za nabavku humanitarnih paketa pomoći za novorođenu decu (.doc)

JAVNI POZIV za nabavku humanitarnih paketa pomoći (II)

JAVNI POZIV za nabavku humanitarnih paketa pomoći

JAVNI POZIV za JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE ZA IZGRADNJU SKLADIŠNOG OBJEKTA (P) I PRENAMENU OBJEKTA  1-GARAŽE U POSLOVNI OBJEKAT (P) na kat. parceli br.2799/3 k.o. BAČKI  JARAK 

URBANISTIČKI PROJEKAT (.pdf)

JAVNI KONKURS za dodelu sredstava iz budžeta opštine Temerin za sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja građana u 2020. godini

JAVNI KONKURS sufinansiranje manifestacija  udruženja građana u 2020. godini

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA ZAMENIK NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE TEMERIN

REŠENJE O POSTAVLJENJU  SLUŽBENIKA NA POLOŽAJU – ZAMENIKA NAČELNIKA OPŠTINSKE  UPRAVE OPŠTINE TEMERIN

POZIV za podnošenje ponude za noćno oročenje viška likvidnih dinarskih sredstava opštine Temerin

KONKURS za sufinansniranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Temerin u 2020. godini

OBRAZAC 1 – PRIJAVA ZA PROJEKTNO SUFINANSIRANJE IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA (.docx)

OBRAZAC 1 – BUDŽET PROJEKTA (.xls)

OBRAZAC 2 – NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ (.docx)

KONKURS za sufinansiranje amaterskog kulturno-umetničkog stvaralaštva i delatnosti udruženja u oblasti kulture u 2020. godini

UPITNIK ZA SUFINANSIRANJE AMATERSKOG KULTURNO – UMETNIČKOG STVARALAŠTVA I  DELATNOSTI  UDRUŽENJA GRAĐANA U OBLASTI KULTURE U 2020. GODINI

KONKURS za sufinansiranje manifestacija i projekata u kulturi u 2020. godini

UPITNIK ZA SUFINANSIRANJE MANIFESTACIJA I PROJEKATA U KULTURI U 2020. GODINI

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA NA RADNO MESTO – POSLOVI UTVRĐIVANJA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

JAVNI UVID u Nacrt Elaborata o opravdanosti otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u zoni Ilandža

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA – OPŠTE PRIVREDNI POSLOVI

KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA SA TERITORIJE OPŠTINE TEMERIN U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

PRIJAVNI LIST možete preuzeti sa ovog linka

IZJAVU možete preuzeti sa ovog linka

JAVNA PREZEHTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU OBJEKATA FARME ZA UZGOJ TOVNIH PILIĆA-FAZNA IZGRADNJA TEMERIN, POTES: STARA BEČEJSKA DUŽ K.P.11277 K.O.TEMERIN

URBANISTIČKI PROJEKAT (.pdf)

JAVNI POZIV za prijavljivanje učenika za regresiranje putnih troškova

PRIJAVA (.docx)

KONKURS ZA DAVANJE PODSTICAJA ZA UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU LUKIJAN MUŠICKI U TEMERINU U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

PRIJAVU možete preuzeti sa ovog linka

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE katastarske parcele br. 79 k.o. SIRIG

URBANISTIČKI PROJEKAT URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE katastarske parcele br. 79 k.o. SIRIG (.pdf)

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA – PORESKI INSPEKTOR ZA FIZIČKA LICA

KONKURS i PRIJAVA za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica u 2019. godini

OGLAS ZA JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE KOMPLEKSA ZA MAŠINSKU OBRADU METALA „TEHNO“ U BAČKOM JARKU, U RADNOJ ZONI  , BLOK 39 NA   KATASTARSKOJ PARCELI BR. 2657/1 k.o. Bački Jarak

URBANISTIČKI PROJEKAT ’’TEHNO’’ BAČKI JARAK

KONKURS za sufinansiranje izdavačke delatnosti- objavljivanje knjiga u 2019. godini

UPITNIK ZA SUFINANSIRANJE IZDAVAČKE DELATNOSTI – OBJAVLJIVANJE KNJIGA U 2019. GODINI

ZAKLJUČAK Opštinskog veća opštine Temerin o raspodeli budžetskih sredstava za projekte u kulturi koji se odnose na izdavačku delatnost-objavljivanje knjiga u 2019. godini (.pdf)

KONKURS za sufinansniranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Temerin u 2019. godini  (.doc)

OBRAZAC 1 – BUDŽET PROJEKTA (.xls)

OBRAZAC 1 – PRIJAVA ZA PROJEKTNO SUFINANSIRANJE IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA (.docx)

REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ZA 2019. GODINU (.pdf)

REŠENJE O RASPODELI SREDSTAVA (.pdf)

PREDLOG O RASPODELI SREDSTAVA SA OBRAZLOŽENJEM (.pdf)

KONKURS za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica u 2019. godini

JAVNI KONKURS sufinansiranje manifestacija  udruženja građana u 2019. godini

JAVNI KONKURS za dodelu sredstava iz budžeta opštine Temerin za sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja građana u 2019. godini

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE ZA VRŠENJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2018. GODINU

KONKURS za sufinansiranje amaterskog kulturno-umetničkog stvaralaštva i delatnosti udruženja u oblasti kulture u 2019. godini

UPITNIK ZA SUFINANSIRANJE AMATERSKOG KULTURNO – UMETNIČKOG STVARALAŠTVA I  DELATNOSTI  UDRUŽENJA GRAĐANA U OBLASTI KULTURE U 2019. GODINI

KONKURS za sufinansiranje manifestacija i projekata u kulturi u 2019. godini

UPITNIK ZA SUFINANSIRANJE MANIFESTACIJA I PROJEKATA U KULTURI U 2019. GODINI

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA –  NORMATIVNO PRAVNI POSLOVI

KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA SA TERITORIJE OPŠTINE TEMERIN U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

PRIJAVNI LIST i IZJAVU možete preuzeti sa ovog linka

KONKURS za sufinansiranje izdavačke delatnosti – objavljivanje knjiga u 2018. godini

ZAKLJUČAK Opštinskog veća opštine Temerin o raspodeli budžetskih sredstava za projekte u kulturi koji se odnose na izdavačku delatnost-objavljivanje knjiga u 2018. godini (.pdf)

KONKURS za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica u 2018. godini

ZAKLJUČAK o raspodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama u 2018. godini

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE ZA VRŠENJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2017. GODINU

KONKURS za sufinansniranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Temerin u 2018. godini

Obrazac 1 – PRIJAVA ZA PROJEKTNO SUFINANSIRANJE IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA 

Obrazac 1 – Tabela – Budžet projekta (.xls)

REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ZA 2018. GODINU (.pdf)

PREDLOG O RASPODELI SREDSTAVA SA OBRAZLOŽENJEM (.pdf)

ZAPISNIK O RADU STRUČNE KOMISIJE (.pdf)

REŠENJE O RASPODELI SREDSTAVA (.pdf)

JAVNI KONKURS za dodelu sredstava iz budžeta opštine Temerin za sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja građana u 2018. godini

JAVNI KONKURS sufinansiranje manifestacija udruženja građana u 2018. godini

KONKURS za sufinansiranje amaterskog kulturno-umetničkog stvaralaštva i delatnosti udruženja u oblasti kulture u 2018. godini

UPITNIK ZA  SUFINANSIRANJE AMATERSKOG KULTURNO – UMETNIČKOG STVARALAŠTVA I  DELATNOSTI  UDRUŽENJA GRAĐANA U OBLASTI KULTURE U 2018. GODINI

KONKURS za sufinansiranje manifestacija i projekata u kulturi u 2018. godini

UPITNIK ZA SUFINANSIRANJE MANIFESTACIJA I PROJEKATA U KULTURI U 2018. GODINI

POZIV za podnošenje ponude za noćno oročenje viška likvidnih dinarskih sredstava opštine Temerin

KONKURS za sufinansniranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Temerin u 2017. godini

Obrazac 1 PRIJAVA ZA PROJEKTNO SUFINANSIRANJE IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA (.doc)

Obrazac 1 Tabela – Budžet projekta (.xls)

Obrazac 2 NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ (.doc)

Obrazac 2 FINANSIJSKI  IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA (.xls)

REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE TEMERIN U 2017. GODINI (.pdf)

REŠENJE O RASPODELI SREDSTAVA PO KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE TEMERIN U 2017. GODINI (.pdf)

KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA SA TERITORIJE OPŠTINE TEMERIN U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

KONKURS ZA DAVANJE PODSTICAJA ZA UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU LUKIJAN MUŠICKI U TEMERINU U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI (.doc)

KONKURS za  sufinansiranje manifestacija i projekata u kulturi u 2017. godini 

POZIV za podnošenje ponude za vršenje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Temerin za 2016. godinu

JAVNI KONKURS za dostavljanje ponuda za uslugu javnog linijskog prigradskog prevoza putnika na relaciji Temerin-Sirig

OBRAZAC PONUDE (.doc)

OBRAZAC IZJAVE (.doc)

PREDLOG REDA VOŽNJE (.doc)

ODLUKA O SPROVEDENOM JAVNOM KONKURSU (pdf.)

KONKURS za sufinansiranje manifestacija i projekata u kulturi u 2017. godini

KONKURS za sufinansiranje amaterskog kulturno-umetničkog stvaralaštva i delatnosti udruženja u oblasti kulture u 2017. godini

JAVNI KONKURS sufinansiranje manifestacija udruženja građana u 2017. godini

JAVNI KONKURS za dodelu sredstava iz budžeta opštine Temerin za sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja građana u 2017. godini

POZIV za podnošenje ponude za noćno oročenje viška likvidnih dinarskih sredstava opštine Temerin

KONKURS za sufinansniranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Temerin u 2017. godini

Obrazac 1  PRIJAVA ZA PROJEKTNO SUFINANSIRANJE IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA 

Obrazac 1 Tabela – Budžet projekta (.xls)

J A V N I  P O Z I V za podnošenjeponude za vršenje veštačenja iz finansijsko-ekonomske i građevinske oblasti

POZIV za podnošenje ponude za vršenje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Temerin za 2015. godinu (.doc)

POZIV za podnošenje ponude za vršenje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Temerin za 2015. godinu (.jpg)

KONKURS za  sufinansiranje izdavačke delatnosti- objavljivanje knjiga u 2016. godini

KONKURS za sufinansiranje amaterskog kulturno-umetničkog stvaralaštva i delatnosti udruženja  oblasti kulture u 2016. godini

KONKURS za  sufinansiranje manifestacija u kulturi u 2016. godini

JAVNI KONKURS za dodelu sredstava iz budžeta opštine Temerin za sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja građana

JAVNI KONKURS sufinansiranje manifestacija  udruženja građana

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2016. GODINU – DRUGI POZIV

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2016. GODINU – ISTEKAO ROK

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE MANIFESTACIJA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2016. GODINU

 JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2016. GODINU – ISTEKAO ROK

POZIV za podnošenje ponude za noćno oročenje viška likvidnih dinarskih sredstava opštine Temerin (format .jpg)

KONKURS  za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica u drugoj polovini 2015. godine

JAVNI KONKURS ZA OPREMANJE ŠKOLSKIH FISKULTURNIH SALA OSNOVNIH ŠKOLA  NA TERITORIJI OPŠTINE TEMERIN SPORTSKOM OPREMOM I REKVIZITIMA IZ BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2015. GODINU

KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA SA TERITORIJE OPŠTINE TEMERIN U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI (KONKURS, PRIJAVNI LIST I IZJAVA)

KONKURza sufinansiranje manifestacija u kulturi u 2015. godini

K O N K U R S za sufinansiranje manifestacija udruženja građana (.doc)

KONKURza sufinansiranje izdavačke delatnosti – objavljivanje knjiga u 2015. godini

JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2015. GODINU – ISTEKAO ROK

Rezultati javnog konkursa za dodelu stipendija u oblasti sporta iz Budžeta opštine Temerin za 2015. godinu

POZIV za podnošenje ponude za vršenje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Temerin za 2014. godinu (.doc)

POZIV za podnošenje ponude za vršenje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Temerin za 2014. godinu (.jpg)

POZIV za podnošenje ponude za noćno oročenje viška likvidnih dinarskih sredstava opštine Temerin (format .doc)

POZIV za podnošenje ponude za noćno oročenje viška likvidnih dinarskih sredstava opštine Temerin (format .jpg)

radi prikupljanja predloga za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica

K O N K U R S za sufinansiranje redovne delatnosti udruženja građana

K O N K U R S za sufinansiranje manifestacija udruženja građana

za sufinansiranje manifestacija u kulturi u 2015. godini

K O N K U R S za sufinansiranje amaterskog kulturno – umetničkog stvaralaštva  i  delatnosti udruženja u oblasti kulture u 2015. godini

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE MANIFESTACIJA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2015. GODINU

AVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2015. GODINU – ISTEKAO ROK

Sportske organizacije koje ispunjavaju uslove Konkursa za sufinansiranje programa u oblasti sporta iz Budžeta opštine Temerin za 2015.godinu

DOPIS SPORTSKIM KLUBOVIMA I UDRUŽENJIMA – IZVEŠTAJ O UTROŠKU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2014. GODINU

KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA SA TERITORIJE OPŠTINE TEMERIN U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI

IZJAVA O STIPENDIJI

PRIJAVNI LIST

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2014. GODINI

ZAHTEV ZA UČEŠĆE U  PROGRAMU – STRUČNA PRAKSA

JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE TEMERIN U 2014. GODINI

PRIJAVA ZA SPROVOĐENJE JAVNOG RADA 2014

JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLJAVANJE PRIPRAVNIKA ZA 2014. GODINU

ZAHTEV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLJAVALJE PRIPRAVNIKA  U 2014.

KONKURS ZA DAVANJE PODSTICAJA ZA UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU “LUKIJAN MUŠICKI” U TEMERINU U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI

OGLAS za izbor korisnika  za pomoć  kroz Program pomoći za socijalno najugroženije penzionere na teritoriji opštine Temerin

Dodela start-up kredita za mlade preduzetnike

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2013. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za navodnjavanje  poljoprivrednih kultura  investiranjem u sisteme za navodnjavanje

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u  AP Vojvodini u 2013. godini

Javni poziv za dodelu podsticajnih grantova iz pilot fonda za razvoj preduzetništva u kulturnim/kreativnim industrijama

JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLJAVANJE PRIPRAVNIKA

Konkurs za sufinansiranje udruženja građana

Konkurs za dodelu lokacija za privremeno postavljanje kioska i manjih montažno-demontažnih objekta na teritoriji opštine Temerin

Konkurs za prikupljanje predloga za sufinansiranje projekata u kulturi za 2012. godinu

NOVO: Konkurs za dodelu lokacija za privremeno postavljanje kioska i manjih montažno-demontažnih objekata na teritoriji opštine Temerin putem javnog nadmetanja prikupljanjem pisanih ponuda

Konkurs za dodelu lokacija za privremeno postavljanje kioska i manjih montažno-demontažnih objekata

Rezultati konkursa u oblasti kulturne delatnosti za 2011. godinu

Konkurs za sufinansiranje manifestacija

Jezici »
Font Resize
Contrast