Opštinska uprava

OPŠTINSKA UPRAVA TEMERIN


Adresa: NOVOSADSKA 326
             21235, TEMERIN
 
Telefon: + 381 21 843 888
RADNO VREME OPŠTINSKE UPRAVE TEMERIN
 
Radnim danima:   7.00 – 15.00 
Pauza:                  9.30 – 10.00
 
Prijem stranaka na šalterima:  7.00 – 15.00
Pauza:                                        9.30 – 10.00

OPŠTINSKE SLUŽBE I ODELJENJA

 

NAČELNIK  OPŠTINSKE  UPRAVE

Poslove načelnika Opštinske uprave obavlja Boris Stanojević
Kancelarija 7 na prvom spratu. Telefon: 021/843-888, lokal 108

boris@temerin.rs 

 
ZAMENIK NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE
ŠALTER SALA U PRIZEMLJU

 • PISARNICA I ARHIVA

Šalter 1 Telefon: 021/843-888, lokal 128

Primaju se i zavode podnesci stranaka, pružaju se obaveštenja i daje pomoć u sastavljanju podnesaka

 • MATIČAR

Šalter 2 Telefon: 021/843-888, lokal 128

Podnose se prijave za upis u matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, dobijaju se izvodi iz matičnih knjiga, sprovodi se postupak za promenu građanskih stanja (promena ličnog imena i prezimena, ispravke u matičnim knjigama).

 • DEČIJA ZAŠTITA

Šalter 3 Telefon: 021/843-888, lokal 129Prijem zahteva iz oblasti društvene brige o deci (ostvarivanje prava na dečji dodatak, porodiljska prava, posebna prava za treće dete i dr).

 •  BUDŽET, FINANSIJE I TREZOR

Šalter 5 Telefon: 021/843-888, lokal 129 

 
Prijem zahteva od korisnika budžetskih sredstava
SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE OPŠTINE I OPŠTINSKOG VEĆA 
Prizemlje, kancelarija 1 Telefon: 021/843-888 lokal 124

SLUŽBA ZA POSLOVE DEČIJE ZAŠTITE

Prizemlje, kancelarija 3 Telefon: 021/843-888, lokal 126
Obavljaju se poslovi iz oblasti društvene brige o deci (ostvarivanje prava na dečji dodatak, porodiljska prava, posebna prava za treće dete i dr).

 

SLUŽBA ZA POSLOVE BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Prizemlje, kancelarija 11 Telefon: 021/843-888, lokal 141 

OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

Prizemlje, kancelarija 4 Telefon: 021/843-888, lokal 127 

MATIČNA SLUŽBA

Prizemlje, kancelarija 8 Telefon: 021/844-576 i 021/843-888, lokal 131
Podnose se prijave za upis u matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, dobijaju se izvodi iz matičnih knjiga, sprovodi se postupak za promenu građanskih stanja (promena ličnog imena i prezimena, ispravke u matičnim knjigama).


ODELJENJE ZA BUDŽET, FINANSIJE I TREZOR
INTERNA KONTROLA I BUDŽETSKA INSPEKCIJA

Prizemlje, kancelarija 12 Telefon: 021/843-888, lokal 113

ODELJENJE ZA BUDŽET, FINANSIJE I TREZOR

Prizemlje, kancelarija 13 Telefon: 021/844-785 ; 021/843-888, lokal 137
Obavljaju se poslovi iz oblasti materijalno – finansijskog poslovanja, revizorsko – inspekcijska kontrola, i dr.
LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA (LPA)

Prizemlje, kancelarija 15 i 16, Telefon: 021/843-888, lokal 134 (kanc. 16) i 135 (kanc. 15)

ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Prvi sprat, kancelarija 11 Telefon: 021/843-888, lokal 115 i 116

 

ODELJENJE ZA POLJOPRIVREDU I INVESTICIJE

Prizemlje, kancelarija 8a Telefon: 021/843-888, lokal 132
Sprat, kancelarija 12 Telefon: 021/843-888, lokal 203
Sprat, kancelarija 22 Telefon: 021/843-888, lokal 118

 • Poslovi u vezi realizacije programa mere podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoj
 • Poslovi javnih nabavki

ODELJENJE ZA URBANIZAM, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Prvi sprat, kancelarija 30 Telefon: 021/844-010 i 021/843-888, lokal 112

 • Informacije u vezi sa planiranjem i izgradnjom u opštini Temerin.

Prvi sprat, kancelarija 9 Telefon: 021/842-205i 021/843-888, lokal 111

 • Ozakonjenje objekata

REPUBLIČKA INSPEKCIJA

Novosadska 300 Telefon: 021/842-122

 • Veterinarski inspektor
 • Sanitarni inspektor
 • Inspektor rada
 • Tržišni inspektor
Jezici »
Font Resize
Contrast