Naručite dokumenta

Poštovani,
Korišćenjem ovog servisa u mogućnosti ste da naručite dokumenta iz opštinske uprave Temerin.
Dokumenta možete naručiti putem servisa „E-uprava“ pomoću koga Vam je omogućeno elektronsko plaćanje usluga.

Drugi način za naručivanje dokumenata je da popunite tražena polja u maski i kliknite na dugme „Naručite“.
Unesite u Napomenu sve ono što mislite da je potrebno da bi Vam opštinska administracija što pre odgovorila i dostavila tražena dokumenta ako je moguće.

Potvrde o uplati taksi možete poslati :
1. Preporučeno poštom na adresu :
    OPŠTINSKA UPRAVA, MATIČNA SLUŽBA 
    UL. NOVOSADSKA 326, 21235 TEMERIN2. Skenirati i poslati na E-mail adresu: 
    maticar-temerin@temerin.rs

Za izvode iz M.K. uplatiti:
Republičku administrativnu taksu u iznosu od= 440,00 dinara, svrha uplate: TAKSA, primalac Republika Srbija, šifra plaćanja 153, žiro račun broj: 840-742221843-57, broj modela 97, poziv na broj 63-238.

Za uverenja o državljanstvu uplatiti:

Republičku administrativnu taksu u iznosu od=800,00 dinara, svrha uplate: TAKSA, primalac Republika Srbija, šifra plaćanja 153, žiro račun broj: 840-742221843-57, broj modela 97, poziv na broj 63-238.
Izvodi i uverenja se šalju preporučeno poštom, nakon prispele potvrde o uplati odgovarajućih taksi.
Za više informacija obratite se na telefon: 021/844-576 ili na e-mail adresu: maticar-temerin@temerin.rs

 

Jezici »
Font Resize
Contrast