Obaveštenja – z.ž.s.

REŠENJE za PROJEKAT – “Žunji,Silak”

 OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU – Misirača

O B A V E Š T E NJ E O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – Vučković Miloš i Vučković Nataša

REŠENJE Za PROJEKAT Proizvodnja plastičnih delova armiranih staklenim vlaknama – „BUEENFELD” D.O.O.

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – „BUEENFELD” D.O.O.

REŠENJE za projekat Kompleks biogasnog postrojenja za proizvodnju električne energije uz upotrebu obnovljivih izvora energije – Carić Marko

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – “Telekom Srbija” a.d.

REŠENJE za PROJEKAT  Bazne stanice mobilne telefonije – “Telekom Srbija” a.d.

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – Carić Marko

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – TEHNOPLAST SZR

REŠENJE za PROJEKAT Kompleks za mašinsku obradu metala – TEHNOPLAST SZR

OBAVEŠTENJE o donetom rešenju o izdavanju integralne dozvole za skladištenje, tretman  i  odlaganje neopasnog otpada na teritoriji opštine Temerin – ECO RECYCLIN DOO

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – „SCAN METALS” D.O.O

REŠENJE za PROJEKAT: Povećanje kapaciteta postojećeg skladišta neopasnog i opasnog otpada – „SCAN METALS” D.O.O

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – DOO “Repro Trade”

REŠENJE Za PROJEKAT Promena namene objekta magacinske hale u proizvodnu halu za instaliranje proivodne prehrambene linije – DOO “Repro Trade”

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU -Ereš Mađar Meriem

REŠENJE Za PROJEKAT poslovnog objekta za obradu i skladištenje živinskog mesa za dalju distribuciju – Ereš Mađar Meriem

REŠENJE o proceni uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT Poslovno-skladišni i proizvodni objekat – DOO “ZORIĆ”

REŠENJE za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu – Nenad Bubnjević

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – DOO “ZORIĆ”

REŠENJE – PROJEKAT Stanica za snabdevanje gorivom sa pratećim objektima – Kljajić Danica

REŠENJE – PROJEKAT Stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila – Nenad Bubnjević

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – Bubnjević Nenad

REŠENJE Za PROJEKAT Stanica za snabdevanje gorivom sa pratećim objektima – Kljajić Danica

REŠENJE za PROJEKAT radionica za servis vozila – Ćulum

REŠENJE za PROJEKAT ekonomski objekat za uzgoj životinja – farma živine – Zlatko Buvač

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – Stanica za snabdevanje gorivom sa pratećim objektima – Kljaljić Danica

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – BORO ĆULUM i BRANKO ĆULUM

REŠENJE o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA: EKONOMSKI OBJEKAT – FARMA TOVNIH PILIĆA – Zlatko Buvač

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – Poslovno – proizvodni objekat – ELMED DOO

REŠENJE zPROJEKAT Rekonstrukcija skladišta sa promenom namene u hladnjaču za čuvanje voća sa sušarom – Santrač Živan

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – Ekonomski objekat – farma tovnih pilića – „AS PLAN INŽENJERING“ DOO

OBAVEŠTENJE O ISPRAVCI OBAVEŠTENJA O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – ZLATKO BUVAČ

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU, Rekonstrukcija skladišta sa promenom namene u hladnjaču za čuvanje voća sa sušarom – Santrač Živan

REŠENJE o datoj saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu – „URI ZOLTAN“ Poljoprivredno gazdinstvo iz Temerina

REŠENJE za PROJEKAT Proizvodno-poslovni objekat za površinsku obradu metala „TEHNO-SERVIS“ SZR, Temerin

REŠENJE za PROJEKAT Radionica za obradu drveta, skladišta gotovih proizvoda i poslovno-stambeni objekat „GRADINA SISTEM“ DOO Temerin

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – SZR„TEHNOSERVIS“

REŠENJE za PROJEKAT Magacin gotovih bravarskih pozicija, radionica za sečenje materijala – „AGROFEROCOOP“  DOO

REŠENJE za PROJEKAT Rekonstrukcija i nadogradnja poslovnog prostora na postojećem stambenom objektu i dogradnja poslovnog prostora – radionička hala – “HUĐIK” PR

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA  DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – „URI ZOLTAN” Poljoprivredno gazdinstvo

REŠENJE o datoj saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu – „ČELIK” AD, Bački Jarak

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – „AGROFEROCOOP“ DOO

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA  DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – „Čelik” AD, Bački Jarak

REŠENJE – PROJEKAT: “IZGRADNJA FARME ZA UZGOJ BROJLERA” – POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO „URI ZOLTAN“

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – Poljoprivredno gazdinstvo  „URI ZOLTAN“

REŠENJE O IZDAVANJU INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA NA TERITORIJI OPŠTINE TEMERIN – “SCAN METALS” d.o.o.

ZAKLJUČAK PROJEKTA „IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA-PRODAVNICA I SKLADIŠTE PLOČASTOG MATERIJALA ZA NAMEŠTAJ I OKOVE” – S.T.R „GLORIJA“

OBAVEŠTENJE o donetom rešenju uticaja Projekta na životnu sredinu „Bazna stanica mobilne telefonije NS06, NSU06, NSO06 Zmajevo – „TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd“

REŠENJE – Kompleks za proizvodnju metalnih konstrukcija i delova konstrukcija – „ČELIK A.D. BAČKI JARAK“

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU – “SCAN METALS” d.o.o.

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – S.T.R. GLORIJA

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA “BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE NS06, NSU06,NSO06 ZMAJEVO” NA ŽIVOTNU SREDINU – „TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd“

REŠENJE za PROJEKAT POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA OPŠTINE TEMERIN-PRVA FAZA

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – „Čelik AD Bački Jarak“

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA  DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – „ECO-RECYCLING” d.o.o

ZAKLJUČAK za PROJEKAT „USLUŽNOG SKLADIŠTNOG PROSTORA ZA SKLADIŠTENJE METALNE ROBE” u Bačkom Jarku

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA OPŠTINE TEMERIN-PRVA FAZA 18000 EC K.P. BR.11814/194 K.O. TEMERIN NA ŽIVOTNU SREDINU

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU- Kljajić Dragutin

REŠENJE za PROJEKAT Bazna stanica mobilne telefonije „NSU222 Temerin-SILOS SANDERS“ Temerin

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE “NSU222 TEMERIN-SILOS SANDERS” NA ŽIVOTNU SREDINU

OBAVEŠTENJE o donetom rešenju o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada –„Kobalt Plus Str“

REŠENJE za PROJEKAT Zgrada hemijske industrije – fabrika za preradu ribe sa hladnjačom i pomoćne zgrade

REŠENJE za PROJEKAT Bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji „Temerin 3”

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE NA LOKACIJI “ Temerin 3” NA ŽIVOTNU SREDINU

OBAVEŠTENJE o donetom rešenju o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport otpada- LUKAČ PUTEVI d.o.o., Temerin, Salaš 21

REŠENJE za PROJEKAT  Bazna stanica mobilne telefonije „Temerin“ – NS12/NSH12/NSU12/NSL12

OBAVEŠTENJE o donetom rešenju da je potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta „Zgrada hemijske industrije – fabrika za preradu ribe sa hladnjačom i pomoćne zgrade“ U Temerinu

Obaveštenje za javnost o zahtevu za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport otpada

REŠENJE za PROJEKAT Bazna stanica mobilne telefonije Temerin –sever

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta APV u 2013. god.

Rešenje o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji operatera na zahtev operatera „TROGLAV“ DOO

ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE I TRETMAN METALNOG I NEMETALNOG OTPADA – Preduzeće „TROGLAV“ DOO

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – NOSILAC PROJEKTA “SKAN METALS DOO

Jezici »
Font Resize
Contrast