Obrazovanje

Tehnička škola

je imala u prošlosti transformaciju: od stručne škole (1946), pa ,,Škola učenika u privredi,, (1947), preko škole za KV radnike ,,Čaki Lajoš,, (1975).

Postala je 1978. godine Škola za zajedničko srednje obrazovanje i vaspitanje.

Od 1990. godine nosi naziv ,,Srednja škola 25.Maj,, da bi od 1993. godine postala Tehnička škola Temerin.

Ovih dana dobijena je saglasnost na promenu imena pa ovaj srednjoškolski objekat treba od 2008.da ponese ime Lukijan Mušicki

Škola osposobljava kadrove trgovačke, ekonomskei, frizerske i mašinske struke. Radi na srpskom i mađarskom jeziku. Školu pohađa 300 učenika i ima 43 zaposlena. Više pojedinosti na sajtu

Osnovna škola Danilo Zelenović u Sirigu

raspolaže sa 2.686m2 školskog prostora u 4 objekta od kojih je najnoviji izgrađen 1980. godine i u kom je smešteno 7 učionica – kabineta, zbornica i administracija.

Ima salu za fizičko vaspotanje sa 2 svlačionice, kabinetom i spravarnicom.

Dvorište je asfaltirano u dimenzijama rukometnog igrališta.

Ima kuhinju i centralno grejanje, radi u dve smene.

Školu pohađa oko 350 učenika a zapošnjava 41 radnika.

Više informacija na sajtu www.danilozelenovic.edu.rs


Osnovna škola Kokai Imre u Temerinu

organizovana je 1950. godine i u celini radi na mađarskom nastavnom jeziku. Od 1968. godine radi u novom školskom objektu koji je podignut od dobrovoljnih priloga građana.

Ima 18 učionica od čega 10 specijalizovanih kabineta.

Raspolaže sa salom za fizičko vaspitanje, ima izgrađena igrališta, kuhinju i centralno grejanje.

Radi u dve smene ima oko 550 učenika i 54 zaposlena radnika.

Osnovna škola Slavko Rodić u Bačkom Jarku

radi u zgradi izgrađenoj 1964. godine sa 12 učionica i dva kabineta. Na mestu nekadašnje fiskulturne sale izgrađena je moderna sportska hala sa 750 mesta na tribinama, školska radionica, kabineti, kotlarnica i biblioteka. Ima centralno grejanje od 1992. godine na gas. U dvorištu se nalazi uređen asfaltiran sportski teren od 1.150m2. Škola radi u dve smene ima oko 650 učenika i 48 zaposlenih radnika.

Osnovna škola Petar Kočić u Temerinu je najveća školska ustanova koja ima oko 1500 učenika koji nastavi pohađaju u četiri objekta sa ukupno 50 odeljenja, 8 odeljenja ima nastavu na maternjem mađarskom jeziku. Centralni objekat u kome se nastava odvija na srpskom jeziku u 30 odeljenja izgrađen je 1974. godine. Projektom je planirana izgradnja aneksa škole A koji do danas nije izgrađen.

Objekat u Starom Đurđevu izgrađen je 1930. godine a njega koriste 8 odeljenja osnovne škole i predškolska ustanova. Tokom 2006. godine počela je dogradnja objekta u Starom Đurđevu.Novi objekat treba da omogući školovanje od prvog do osmog razreda u istoj zgradi, U okviru škole gradi se nova fiskulturna sala.

Škola Petar Kočić koristi nekoliko učionica centralnog objekta škole Kokai Imre kao i učionice iste škole u objektu na Telepu. Kraj svih objekata ove škole izgrađeni su i uređeni sportski tereni i igrališta, a školi je na raspolaganju sportska hala i dve sportske sale. Ima centralno grejanje i savremenu kuhinju. Radi u dve smene i zapošljava 87 lica.

Škole

Školska mreža opštine Temerin obuhvata jednu Predškolsku ustanovu, četiri osnovne škole i jednu srednju školu. Sve ostale potrebe u školovanju realizuju se u srednjim, višim i visokim školama Novog Sada ili drugih mesta, koje sa Temerinom povezuje redovan gradski i međumesni saobraćaj.

U školskim objektima programima obrazovanja i vaspitanja obuhvaćeno je 3.774 učenika sa kojima radi 316 učitelja, nastavnika i njihovih saradnika.

Školske zgrade osnovnih škola su nove, rađene savremeno, u proteklih trideset godina.

Izuzetak je Tehnička škola koja je smeštena u bivšem dvorcu ,,Kaštel,, koji je najstarija zgrada u naselju, zidan 1796. godine i adaptiran za nastavu.

Budući da se broj učenika poslednjih deset godina naglo povećao, oseća se potreba za povećanjem školskog prostora što se i realizuje dogradnjom škole u MZ Staro Đurđevo i izgradnjom nove predškolske ustanove u Sirigu.

Jezici »
Font Resize
Contrast