Oдељења за инспекцијске послове

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Начелник одељења: Тамара Карановић
Први спрат, канцеларија бр.11
Телефон: (021) 843-888, локал: 116
Мејл: tamara@temerin.rs

 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за новембар 2021. године инспекције из изворне надлежности 

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за септембар 2021. године инспекције из изворне надлежности 

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за август 2021. године инспекције из изворне надлежности

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА ТРОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за (јул-септембар) 2021. годину и МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за (јул-децембар) 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин

 МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за јул 2021. године инспекције из изворне надлежности

Годишњи извештај комуналне инспекције и инспектора за саобраћај и путеве за 2020.годину

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за јун 2021. године инспекције из изворне надлежности

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА ТРОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за (април-јун) 2021. године инспекције из изворне надлежности 

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за март 2021. године инспекције из изворне надлежности

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за фебруар 2021. године инспекције из изворне надлежности

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за јануар 2021. године инспекције из изворне надлежности

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за (јануар-јун) 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА за 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за децембар 2020. године инспекције из изворне надлежности

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА (октобар 2020. године) Инспекције из изворне надлежности

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА ТРОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА (октобар, новембар и децембар 2020. године) Инспекције из изворне надлежности

КОДЕКС ПОНАШАЊА И ЕТИКЕ ИНСПЕКТОРА

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ПОСЛОВНИК О РАДУ

СТРАТЕШКИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2024. ГОДИНЕ

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ КОНТРОЛНИХ ЛИСТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

МЕТОДОЛОГИЈА О ПОСЕБНИМ ЕЛЕМЕНТИМА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА, УЧЕСТАЛОСТ ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НА ОСНОВУ НА ОСНОВУ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА И ПОСЕБНИМ ЕЛЕМЕНТИМА ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕДСТОЈЕЋЕМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Језици »
Font Resize
Contrast