Спорт и омладина

ЗАКЉУЧАК О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ТАБЕЛАРНИМ ПРИКАЗОМ

 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2020. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ТАБЕЛАРНИМ ПРИКАЗОМ

СТРАТЕГИЈА (ПРОГРАМ) РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ 2016 – 2018

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 2016. – 2018.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2019. ГОДИНУ

АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР (.doc)

ЗАКЉУЧАК О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ТАБЕЛАРНИМ ПРИКАЗОМ

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТСКЕ КЛУБОВЕ И ШКОЛСКИ СПОРТ ЗА 2018. ГОДИНУ

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК о категоризацији спортских организација у општини Темерин

ПРАВИЛНИК о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Темерин

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ ЗА 2016. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ – ДРУГИ ПОЗИВ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2016. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОПРЕМАЊЕ ШКОЛСКИХ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА ОСНОВНИХ ШКОЛА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СПОРТСКОМ ОПРЕМОМ И РЕКВИЗИТИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ– ИСТЕКАО РОК

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ- ИСТЕКАО РОК

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА НАБАВКУ СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ И РЕКВИЗИТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ- ИСТЕКАО РОК

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ– ИСТЕКАО РОК

Резултати јавног конкурса за доделу стипендија у области спорта из Буџета општине Темерин за 2015. годину

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2015. ГОДИНУ – ИСТЕКАО РОК

Спортске организације које испуњавају услове Конкурса за суфинансирање програма у области спорта из Буџета општине Темерин за 2015.годину

Спортске организације које испуњавају услове Конкурса за суфинансирање спортске опреме и реквизита у области спорта из Буџета општине Темерин за 2015.годину

Спортске организације које испуњавају услове Конкурса за суфинансирање манифестација у области спорта из Буџета општине Темерин за 2015.годину

Спортске организације које испуњавају услове Конкурса за суфинансирање спортске опреме и реквизита за опремање школских фоскултурних сала из Буџета општине Темерин за 2015.годину

Образац за правдање средстава – РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ

Језици »
Font Resize
Contrast