Sport i omladina

ZAKLJUČAK O RASPODELI SREDSTAVA ZA SPORT ZA 2021. GODINU SA TABELARNIM PRIKAZOM

 JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2020. GODINU

ZAKLJUČAK O RASPODELI SREDSTAVA ZA SPORT ZA 2020. GODINU SA TABELARNIM PRIKAZOM

STRATEGIJA (PROGRAM) RAZVOJA SPORTA OPŠTINE TEMERIN SA AKCIONIM PLANOM 2016 – 2018

AKCIONI PLAN ZA PROGRAM RAZVOJA SPORTA OPŠTINE TEMERIN 2016. – 2018.

JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2019. GODINU

APLIKACIONI FORMULAR (.doc)

ZAKLJUČAK O RASPODELI SREDSTAVA ZA SPORT ZA 2019. GODINU SA TABELARNIM PRIKAZOM

RASPODELA SREDSTAVA ZA SPORT ZA 2018. GODINU

ODLUKE O RASPODELI SREDSTAVA ZA SPORTSKE KLUBOVE I ŠKOLSKI SPORT ZA 2018. GODINU

RASPODELA SREDSTAVA ZA SPORT ZA 2017. GODINU

PRAVILNIK o kategorizaciji sportskih organizacija u opštini Temerin

PRAVILNIK o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Temerin

RASPODELA SREDSTAVA ZA SPORT ZA 2016. GODINU

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2016. GODINU – DRUGI POZIV

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2016. GODINU

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE MANIFESTACIJA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2016. GODINU 

JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2016. GODINU

JAVNI KONKURS ZA OPREMANJE ŠKOLSKIH FISKULTURNIH SALA OSNOVNIH ŠKOLA  NA TERITORIJI OPŠTINE TEMERIN SPORTSKOM OPREMOM I REKVIZITIMA IZ BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2015. GODINU– ISTEKAO ROK

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE MANIFESTACIJA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2015. GODINU- ISTEKAO ROK

JAVNI KONKURS ZA NABAVKU SPORTSKE OPREME I REKVIZITA IZ BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2015. GODINU- ISTEKAO ROK

JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2015. GODINU– ISTEKAO ROK

Rezultati javnog konkursa za dodelu stipendija u oblasti sporta iz Budžeta opštine Temerin za 2015. godinu

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE TEMERIN ZA 2015. GODINU – ISTEKAO ROK

Sportske organizacije koje ispunjavaju uslove Konkursa za sufinansiranje programa u oblasti sporta iz Budžeta opštine Temerin za 2015.godinu

Sportske organizacije koje ispunjavaju uslove Konkursa za sufinansiranje sportske opreme i rekvizita u oblasti sporta iz Budžeta opštine Temerin za 2015.godinu

Sportske organizacije koje ispunjavaju uslove Konkursa za sufinansiranje manifestacija u oblasti sporta iz Budžeta opštine Temerin za 2015.godinu

Sportske organizacije koje ispunjavaju uslove Konkursa za sufinansiranje sportske opreme i rekvizita za opremanje školskih foskulturnih sala iz Budžeta opštine Temerin za 2015.godinu

Obrazac za pravdanje sredstava – REDOVNA DELATNOST

Jezici »
Font Resize
Contrast