Upoznajte opštinu Temerin

SIRIG

Sirig je najmanje i najmlađe naselje koje se spominje još u 15. veku, a planski na današnjem mestu je nastalo 1927. godine. Nalazi se na nadmorskoj visini od 82 m i ima oko 3.100 stanovnika. Smešteno je na raskrsnici magistralnog i regionalnog puta. Sirig se sastoji iz dva dela, starog i novog. Kroz naselje protiče Kisački kanal (Kanalić). Ulice su široke i uređene. Od Temerina je udaljen 6km, a od Novog Sada oko 20 km. Stanovništvo se uglavnom bavi poljoprivredom ili radi u industriji Temerina i Novog Sada.

STARO ĐURĐEVO

Mesna zajednica Staro Đurđevo deo je Temerina. Nastalo je između 1920. i 1924. godine od dobrovoljačkih porodica kao zasebno naselje koje je danas spojeno sa Temerinom. Nalazi se na 82 metra nadmorske visine i ima oko 5.500 stanovnika. Stanovništvo se bavi poljoprivredom ili radi u industriji Temerina i Novog Sada.

 BAČKI JARAK

Bački Jarak je drugo naselje po veličini u opštini Temerin. Razvio se uz put Temerin – Novi Sad i ima oko 6.200 stanovnika. Nalazi se na nadmorskoj visini od 81 metar. Ime Jarak prvi put se pominje u periodu 1780. i 1790. godine, kada počinje njegova planska izgradnja. Naziv dobija po rimskom šancu, a više puta je menjao naziv. Naselje panonskog tipa, zbijeno, gotovo je sraslo sa Temerinom. Ima sportsko-rekreativni centar i Etno-muzej, bosansku kuću – brvnaru sa pratećim objektima i etnološkom zbirkom. Stanovništvo radi u industriji u naselju, Temerinu i Novom Sadu. Bački Jarak je od Novog Sada udaljen oko 12 kilometara.

TEMERIN

Temerin predstavlja centar opštine, a nalazi se na nadmorskoj visini od 82 m i ima oko 19.500 stanovnika. Razvio se na raskrsnici puteva u središnjem i severoistočnom delu opštinskog područja (pripada mu 66 % površine atara opštine). Ima izdužen oblik, glavna ulica duga je 10 km. Kroz Temerin se odvija vrlo živ saobraćaj i tu se nalazi najveći deo opštinske industrije. Stanovništvo se bavi poljoprivredom ili radi u industriji Temerina i Novog Sada. Ratarstvo je najvažnija grana poljoprivredne proizvodnje, a stočarstvo se razvija u okviru svinjogojskih i govedarskih farmi. Privredu karakteriše metaloprerađivačka, prehrambena industrija, proizvodnja građevinskih materijala i nameštaja. Razvijeno je proizvodno i uslužno zanatstvo. Izdrađen je sportsko rekreativni centar sa bazenima, u kojima se koristi lekovita termomineralna voda koja sadrži sumporne sastojke, korisne ѕa lečenje išijasa i reumatičnih oboljenja.

U odnosu na oblike reljefa Vojvodine, celokupna teritorija temerinske opštine nalazi se na Južnoj Bačkoj lesnoj terasi i ostavlja utisak gotovo potpuno ravne površine. Severnim delom opštine protiče Jegrička sa nekoliko manjih kanalisanih pritoka.

Sastav tla je prilično ujednačen, a plodnost prirodno visoka. Preovlađuju razni tipovi černozema, a jedino se duž vodotoka javljaju ritska crnica i solončak, tj. zemljišta delimično ili potpuno zaslanjena. Na području opštine utvrđeno je prisustvo termomineralnih voda.

NASELJENA MESTA, POLOŽAJ I VELIČINA

Teritorija opštine Temerin nalazi se u jugoistočnom delu Bačke. Na istoku se graniči sa opštinom Žabalj, na severu sa opštinom Srbobran, zapadno je opština Vrbas i južno grad Novi Sad. Poseban značaj za dosadašnji razvoj temerinske opštine imala je blizina najrazvijenijeg privrednog centra u AP Vojvodini – Novog Sada.

Opština Temerin zauzima površinu od oko 170 kilometara kvadratnih i ima oblik nepravilnog trapeza položenog u pravcu severozapad – jugoistok. Duža osa, koja se poklapa sa pravcem Sirig – Temerin, dužine je 14 km, a kraća osa pravca Bački Jarak-Temerin 11 km.

Granice Opštine su veštački povučene linije i imaju uglavnom pravolinijske smerove. Jedino u severoistočnom delu Opštine granica je prirodna jer ide vodotokom Jegričke. U jugoistočnom delu granica je povučena nasipom zvanim Rimski Šanac II.

Jezici »
Font Resize
Contrast