ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Home / ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЗАПИСНИК СА 22. СЕДНИЦЕ ОИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА

ЗАПИСНИК СА 21. СЕДНИЦЕ ОИК

ЗАПИСНИК СА 20. СЕДНИЦЕ ОИК

ЗАПИСНИК СА 19. СЕДНИЦЕ ОИК

ЗАПИСНИК СА 18. СЕДНИЦЕ ОИК

ЗАПИСНИК СА 17. СЕДНИЦЕ ОИК

ИЗВЕШТАЈИ ОИК:
ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМОПРЕДАЈИ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКИХ ОДБОРА, ЗА ИЗБОРЕ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ

ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА ЗА ПРЕДСЕДНИКА

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМОПРЕДАЈИ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКИХ ОДБОРА, ЗА ИЗБОРЕ ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

РЕШЕЊА-ОИК:
РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊУ ЗБИРНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ

РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊУ ЗБИРНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ПРЕДСЕДНИКА

 

 

ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМОПРЕДАЈИ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКИХ ОДБОРА, ЗА ИЗБОРЕ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, РАСПИСАНЕ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ПРЕДСЕДНИКА НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМОПРЕДАЈИ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКИХ ОДБОРА, ЗА ИЗБОРЕ ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РАСПИСАНЕ ЗА 3. АПРИЛ 2022

ЗАПИСНИК СА 16. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

БМ 21-РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ

БМ 19-РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ

ЗАПИСНИК СА 15. СЕДНИЦЕ ОИК ТЕМЕРИН

БМ 1-РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

ЗАПИСНИК СА 14. СЕДНИЦЕ ОИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА-ПРОШИРЕНИ САСТАВ:

Б.М. 1

Б.М. 4

Б.М. 9

Б.М. 14

Б.М. 17

Б.М. 18

Б.М. 19

Б.М. 20

Б.М. 21

Б.М. 22

Б.М.24

Б.М. 25

Б.М. 26

Б.М. 27

Б.М. 29

Б.М. 30

РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА-ПРОШИРЕНИ САСТАВ:

Б.М. 1

Б.М. 7

Б.М. 14

Б.М. 17

Б.М.23

 

 

ЗАПИСНИК СА 13. СЕДНИЦЕ  25.03.2022.

РЕШЕЊЕ ОИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 1 25.03.2022.

РЕШЕЊЕ ОИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 2 25.03.2022.

РЕШЕЊЕ ОИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 3 25.03.2022.

РЕШЕЊЕ ОИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 4 25.03.2022.

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ БМ 15 25.03.2022.

ЗАПИСНИК СА 12. СЕДНИЦЕ 25.03.2022.

ПРИРУЦНИК ЗА РАД БИРАЦКИХ ОДБОРА 25.03.2022.

ПЛАН СПРОВОЂЕЊА ОБУКА 24.03.2022.

ЗАПИСНИК СА 11. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 22.03.2022.

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН ОД 1 ДО 31 22.03.2022.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ  22.03.2022.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ 22.03.2022.

ЗАПИСНИК СА 9. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 22.03.2022.

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ ОД 1 ДО 31 22.03.2022.

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ ОД 1-31 22.03.2022.

ЗАПИСНИК СА 10. СЕДНИЦЕ 17.03.2022.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ 17.03.2022.
ЗАПИСНИК СА 8. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 15.03.2022.

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОШИРЕНОГ САСТАВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 15.03.2022.

ЗАПИСНИК СА 7. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 15.03.2022.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ 15.03.2022.

ЗАПИСНИК СА 6. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 10.03.2022.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ 10.03.2022.

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОШИРЕНОГ САСТАВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 10.03.2022.

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОШИРЕНОГ САСТАВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 10.03.2022.

ЗАПИСНИК СА 5. СЕДНИЦЕ 09.03.2022.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ 09.03.2022.

ЗАПИСНИК СА 4. СЕДНИЦЕ ОИК 03.03.2022.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОИК У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-КОАЛИЦИЈА ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ-ДСС 03.03.2022.

ЗАПИСНИК СА 3. СЕДНИЦЕ ОИК  01.03.2022.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ОИК-СРС 01.03.2022.

ЗАПИСНИК СА 2. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 26.02.2022.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОИК У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-СВМ 26.02.2022.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОИК У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-СПС 26.02.2022.

ЗАПИСНИК СА 1. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 24.02.2022.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА. ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ 24.02.2022.

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 24.02.2022

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН    17.02.2022.

Језици »
Font Resize
Contrast