ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност да је поднет захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Пријем и примарна прерада неопасних секундарних сировина , на кат. парц. бр. 9786/16 К.О. Темерин, на територији општине Темерин, носиоца пројекта „ТРОГЛАВ“ ДОО улица Народног Фронта бр. 38, Темерин.

Сагласно члану 20. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја, овај орган ће обезбедити ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја у просторијама Општинске управе Темерин, у улици Новосадска бр. 326 у Темерину, у периоду од 05.01.2012 до 24.01.2012. у времену од 8,00 до 14,00.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној студији о процени утицаја затеченог стања биће одржана у просторијама Општинске управе Темерин, у улици Новосадска бр.326, у Темерину, дана 25.01.2012, у времену од 13,00 до 14,00 часова.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији утицаја затеченог стања на животну средину, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја учествоваће носилац пројекта и обрађивач студије.

Аутор: Одељење за урбанизам, стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине

Свиђања:
Datum:
10 фебруара, 20202 августа, 2020
Језици »
Font Resize
Contrast