САЗИВ 5. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

САЗИВ 5. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 0634/2020-01
ДАНА: 09.10.2020.године
Т Е М Е Р И Н

 

На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/2014-др.закон, 47/2018), члана 42. став 1. Статута општине Темерин (”Службени лист општине Темерин“  5/2019), члана 48. и 110. Пословника Скупштине општине Темерин (”Службени лист општине Темерин“ број 12/2019)

 

С А З И В А М

 

за  16.10.2020. године (петак)  ПЕТУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН са почетком у 09,00 часова.

Седница ће се одржати у великој сали Културног центра ”Лукијан Мушицки” Темерин, Новосадска 324.

 

За седницу се предлаже следећи

 

Д н е в н и   р е д

 

  1. Доношење Решења о отуђењу земљишта у јавној својини општине Темерин у корист Мићановић Немање из Темерина
  2. Доношење Одлуке и измени Елабората о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у радној зони ”Иланџа” на кат.парцели 7340/6,површине 36.265 м2, к.о. Темерин привредном друштву ”Тiм-соp d.o.o. Tемерин”
  3. Избор и именовања
  4. Потврђивање мандата новим одборницима
  5. Одборничка питања

 

                                СЕКРЕТАР                                                                 ПРЕДСЕДНИК
                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                         Милица Миланков                                                         Роберт Пастор

 

 

НАПОМЕНА: Материјалима за седнице СО Темерин, који се налази на службеној презентацији општине, се може приступити на следећи начин:

 

  1. Пратећи следећу путању кроз главни мени сајта – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (у овом одељку се налазе ПОСЛОВНИК О РАДУ СО ТЕМЕРИН као и СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ) – СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН
  2. Директно преко линка: https://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/

 

Свиђања:
Datum:
9 октобра, 20209 октобра, 2020
Језици »
Font Resize
Contrast