САЗИВ 17. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

САЗИВ 17. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-47/2021-01
ДАНА: 19.11.2021.године
Т Е М Е Р И Н

На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/2014-др.закон, 47/2018), члана 42. став 1. Статута општине Темерин (”Службени лист општине Темерин“ 5/2019), члана 48. и 110. Пословника Скупштине општине Темерин (”Службени лист општине Темерин“ број 12/2019)

С А З И В А М
за 26.11.2021. године (петак) СЕДАМНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН са почетком у 09,00 часова.
Седница ће се одржати у великој сали Културног центра ”Лукијан Мушицки” Темерин, Новосадска 324.
Усвајање Записника са 16. седнице Скупштине општине.
За седницу се предлаже следећи:

Д н е в н и р е д

1. Доношење Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Темерин за 2021. годину.
2. Доношење Одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији општине Темерин за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину.
3. Доношење Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама.
4. Доношење Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом, без накнаде (кат. парц. бр. 7340/6 к.о. Темерин), у јавној својини општине Темерин.
5. Избор и именовања
6. Одборничка питања

СЕКРЕТАР                                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милица Миланков                                                                                                                                          Роберт Пастор

НАПОМЕНА: Материјалима за седнице СО Темерин, који се налази на службеној презентацији општине, се може приступити на следећи начин:
1. Пратећи следећу путању кроз главни мени сајта – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (у овом одељку се налазе ПОСЛОВНИК О РАДУ СО ТЕМЕРИН као и СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ) – СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН
2. Директно преко линка: https://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/

Свиђања:
Datum:
19 новембра, 202119 новембра, 2021
Језици »
Font Resize
Contrast