ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН,
ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БРОЈ: 501-25/2022-04
ДАНА: 21.04.2022. ГОДИНЕ

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

Обавештава се јавност да је носиоц пројекта “GOBEM” ДОО ул. Кнеза Михаила бр.9, из Београда, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ФОТОНАПОНСКЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ “ГОБЕМ” у Темерину, на кат.пар. бр.7281/1, 7282/1, 7283, 7284, 7285/30 и 7285/33  К.О. Темерин,  у радној зони блок 84, на путу према Иланџи, на територији општине Темерин.

 

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама овог органа канцеларија бр. 9, Општинске управе Темерин, Новосадска бр. 326 у Темерину, у периоду од 28.04.2022. год. до 09.05.2022. год. , од 8.00 до 13.00 часова.

 

У току трајања јавног увида заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

 

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

 

 

 

           Поступак води:                                                         Начелник одељења:

 _________________________________                          ____________________________

 (Габриела П.Милински, дипл.биолог)                            (Горан Грковић, дипл.инг.грађ.)

 

 

 

 

Свиђања:
Datum:
21 априла, 202221 априла, 2022
Језици »
Font Resize
Contrast