САЗИВ 25. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

САЗИВ 25. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 06-8­­­­­­/2022-01
ДАНА: 24.08.2022.године
Т Е М Е Р И Н

На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/2014-др.закон, 47/2018), члана 42. став 1. Статута општине Темерин (”Службени лист општине Темерин“ 5/2019), члана 48. и 110. Пословника Скупштине општине Темерин (”Службени лист општине Темерин“ број 12/2019)

С А З И В А М
За 31.08.2022. године (среда) ДВАДЕСЕТПЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН са почетком у 09,00 часова.
Седница ће се одржати у великој сали Скупштине општине Темерин (сутерен), Новосадска 326, Темерин.

Усвајање Записника са 24. седнице Скупштине општине.
За седницу се предлаже следећи

Д н е в н и р е д

1. Усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Темерин за 2022. годину, у периоду јануар – јун 2022. године.
2. Доношење Одлуке о социјалној заштити на територији општине Темерин
3. Доношење Одлуке о другој измени и допуни одлуке о давању подстицаја за упис ученика у Средњу школу ” Лукијан Мушицки” Темерин
4. Доношење Одлуке о преносу права јавне својине на Републику Србију, корисник МУП-а, Сектору за ванредне ситуације, Управи за ванредне ситуације Нови Сад, Ватрогасно-спасилачком одељењу Темерин
5. Усвајање Извештаја о пословању са финансијским извештајем ЈКП ”Темерин” Темерин за 2021.годину
6. Давање сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП ”Темерин” Темерин за 2021.годину
7. Доношење Решења о прибављању земљишта у јавну својину општине Темерин намењеној уличном коридору у улици Омладинска у Бачком Јарку од Босиљке Родић и Михаеле Миливојевић
8. Доношење Решења о одређивању назива улица, тргова, заселака и делова насељених места у општини Темерин – улица ”Динарска”
9. Доношење Решења о одређивању назива улица, тргова, заселака и делова насељених места у општини Темерин – улица ”Милоша Обилића”
10. Избор и именовања
11. Одборничка питања

СЕКРЕТАР                                                        ПРЕДСЕДНИК
   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милица Миланков                                           Роберт Пастор

НАПОМЕНА: Материјалима за седнице СО Темерин, који се налази на службеној презентацији општине, се може приступити на следећи начин:
1. Пратећи следећу путању кроз главни мени сајта – ЛОКАЛНА САМОУПРАВАСКУПШТИНА ОПШТИНЕ (у овом одељку се налазе ПОСЛОВНИК О РАДУ СО ТЕМЕРИН као и СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ) – СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН
2. Директно преко линка: https://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/

Свиђања:
Datum:
24 августа, 202224 августа, 2022
Језици »
Font Resize
Contrast