ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА TEMEРИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за општу управу , друштвене
делатности и јавне слузжбе
Број: 013-сл./2021
Дана: 01.12.2021.године
Темерин

На основу члана 14 став 1. члана 15. и 21 Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС број 104/09 и 99/11) , Одлуке о расписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије са (Сл. гласник РС број 115/2021) Општинска управа општине Темерин

ИЗЛАЖЕ НА УВИД
ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

Део Јединственог вирачког списка за територију општине Темерин изложен је у седишту Општинске управе Темерин , у улици Новосадска 326.
Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак, подношења захтева за упис, брисање, исправку и допуну неке чињенице из бирачког списка.
Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, на територији општине Темерин могу поднети Опшптинској управи сваког радног дана од 7 до 15 часова, најкасније до закључења бирачког списка .
Бирачки списак се закључује 31. децембра. 2021. године .
Обавештавају се гласачи, који имају боравиште у иностранству да могу од 01. децембра 2021.године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећем републичком референдуму гласати у иностранству .
Подношење захтева да се у бирачки списак упише податак да ће гласач гласати према месту боравишта у земљи најкасније 25. децембра 2021. године.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом , којим се уређује заштита података о личности.
Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-birački-spisak.

Начелник
Борис Станојевић

Свиђања:
Datum:
7 децембра, 20217 децембра, 2021
Језици »
Font Resize
Contrast