JAVNI POZIV za prijavljivanje učenika i nastavnika sa područja opštine Temerin za nagrađivanje učenika i nastavnika u skladu sa Odlukom o nagrađivanju učenika i studenata sa teritorije opštine Temerin

JAVNI POZIV za prijavljivanje učenika i nastavnika sa područja opštine Temerin za nagrađivanje učenika i nastavnika u skladu sa Odlukom o nagrađivanju učenika i studenata sa teritorije opštine Temerin

REPUBLIKA SRBIJA
AP Vojvodina
Opštinska uprava
Odeljenje za opštu upravu, društvene delatnosti
i javne službe
Broj:553-96/2021
Dana :01.06.2021.
Te m e r i n

Na osnovu Zaključka Opštinskog veća opštine Temerin broj 06-1/21-52-4-01 od dana 31.05.2021. godine Odeljenje za opštu upravu, društvene delatnosti i javne službe raspisuje

J A V N I    P O Z I V

za prijavljivanje učenika i nastavnika sa područja opštine Temerin za nagrađivanje učenika i nastavnika u skladu sa Odlukom o nagrađivanju učenika i studenata sa teritorije opštine Temerin

Pravo na nagradu imaju učenici sa teritorije opštine Temerin osnovnih i srednjih škola , koji su osvojili neko od prva tri mesta na okružnim, republičkim , regionalnim i međunarodnim takmičenjima u školskoj 2020/2021 godini, kao i nastavnici, koji su pripremali đake , a koji su osvojili neko od prva tri mesta na takmičenjima

Potrebno je priložiti za učenike:

1.zahtev za dodelu nagrade sa obrazloženjem, ličnim podacima i dokazom o postignutom rezultatu, kao i imenom profesora , koji ih je pripremao za takmičenje;

2. fotokopiju kartice tekućeg računa jednog od roditelja ili zakonskog zastupnika deteta;

Potrebno je priložiti za nastavnike:

1.fotokopija lične karte

2.fotokopija kartice tekućeg računa

Navedena dokumentacija se podnosi na šalteru broj 4. u Opštinskoj upravi Temerin, Novosadska 326.

Rok za podnošenje prijava je od 01.06.2021. do 15.06.2021. godine.

Odeljenje za opštu upravu,
društvene delatnosti
i javne službe

ZAHTEV ZA NAGRAĐIVANJE možete preuzeti sa ovog linka
ZAHTEV ZA NAGRAĐIVANJE (dvojezično) možete preuzeti sa ovog linka

Sviđanja:
Datum:
3 juna, 20213 juna, 2021
Jezici »
Font Resize
Contrast