ЈАВНИ ПОЗИВ за пријављивање ученика за регресирање путних трошкова

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријављивање ученика за регресирање путних трошкова

Република Србија – АП Војводина
Општина Темерин
Одељење за општу управу
друштвене делатности и јавне службе
Бр.: 553-2/2021-02
Дана: 01.09.2021.
Т е м е р и н

0000000005.05.09.2016

На основу Закључка Општинског већа општине Темерин бр. 06-1/21-115-7-01 од дана 27.08.2021. године расписује се

Ј А В Н И П О З И В

за пријављивање ученика са подручја општине Темерин, за регресирање путних трошкова, који ће у школској 2021/2022 години редовно похађати наставу у средњим школама

Поред пријаве ученика потрeбно је приложити :

1. школску потврду за 2021/2022 г., да ученик редовно похађа наставу у средњој школи;

  1. фотокопију л.к. ученика, односно једног од родитеља ако је ученик малолетан;

  2. копију текућег рачуна на који ће се вршити исплата

Рок за подношење пријава ученика је од 01.09.2021. до 20.09.2021. године.

Након протека рока за пријављивање ученика, и испуњености услова, регресирање путних трошкова ће се вршити у складу са расположивим средствима.

Пријаве ученика доставити на адресу: СО Темерин, Новосадска 326, шалтер бр. 4, најкасније до 20.09.2021. године.

Одељење за општу управу
друштвене делатности и
јавне службе

Регресирање путних трошкова

ПРИЈАВУ можете преузети са овог линка 

Свиђања:
Datum:
1 септембра, 20217 септембра, 2021
Језици »
Font Resize
Contrast