OБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

OБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН,
ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БРОЈ: 501-77/2021-04
ДАНА: 05.11.2021. ГОДИНЕ

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

Обавештава се јавност да носиоци пројекта Жуњи Јожеф и Жуњи Жужана из улице Николе Пашића бр. 172 и Силак Жужана и Силак Јожеф из улице Сирмаи Кароља бр.7 поднели су захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Проширење пољопривредног радног комплекса, на к.п.бр. 12275 К.О. Темерин, на територији општине Темерин.

 

У складу са чланом 20. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја, овај орган ће обезбедити ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја у просторијама овог органа (канцеларија бр. 9), Општинске управе Темерин, Новосадска бр. 326 у Темерину, у периоду од 08.11.2021. год. до 26.11.2021. год., од 8.00 до 13.00 часова.

 

Јавна презентација и јавна расправа о предметној студији о процени утицаја  биће одржана у просторијама органа канцеларија бр. 9, Општинске управе Темерин, Новосадска бр. 326 у Темерину, дана 29.11.2021.године, у времену од 12 до 13 часова.

 

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији утицаја на животну средину, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач студије.

 

 

 

Свиђања:
Datum:
5 новембра, 20215 новембра, 2021
Језици »
Font Resize
Contrast