ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 553- 2
/2021
Дана: 25.10.2021.
Т Е М Е Р И Н

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Одлуком о буџету Општине Темерин за 2021. годину (“Службени лист општине Темерин број 25/2020) и Уговора између Покрајинског секретаријата зa за високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине и Oпштине Темерин број: 142-451-1643/2021/22/205.10.2021.г.одређена су средства за регресирање трошкова превоза студента за 2021. годину

Обавештавају се студенти који имају пребивалиште на територији општине Темерин да могу поднети захтев за регресирање трошкова превоза за октобар-децембар 2021. у Темерину у згради општине Темерин ул. Новосадска бр.326 шалтер сала- шалтер бр. 4 приземље од 25.10.-08.11.2021.г.

Услови за регресирање карте су да студенти:

1, имају пребивалиште на подручју општине Темерин
2. свакодневно путују на међумесној релацији од места становања до установе високог и вишег образовања

3. школују се на терет буџета

4. први пут уписују годину студија

5. нису корисници услуге смештаја у студентским центрима

6. нису корисници студентских стипендија и кредита од Министарства просвете и спорта, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду, Извршног већа АПВ, и других разних фондација, организација и предузећа

Уз захтев потребно је приложити:

1, Фотокопију личне карте

2. Потврда о студирању којом се доказује да је студент на буџету и да први пут уписује годину студија и индекс на увид

3. Потврду да се не користи смештај у Студентском центру за студенте који студирају ван територије Новог Сада

4. Фотокопију текућег рачуна

ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН

ЗАХТЕВ можете преузети са овог линка (.doc)

Свиђања:
Datum:
25 октобра, 202126 октобра, 2021
Језици »
Font Resize
Contrast