ОДЛУКЕ И НАРЕДБА Општинског штаба за ванредне ситуације општине Темерин од 16.11.2020.

ОДЛУКЕ И НАРЕДБА Општинског штаба за ванредне ситуације општине Темерин од 16.11.2020.

На основу члана 39. став 1 . Закона о смањењуризика од катастрофа и управљању ван редним ситуацијама (“Сл. Гласник РС”, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи (”Сл. Гласник РС”, број 129/2007,83/2014- др. Закон 101/2016- др. Закон и 47/2018) и члана 66. тачке 14. Статута Општине Темерин(“Службени лист општине Темерин” бр. 5/2019), Штаб за ванредне ситуације општине Темерин на својој седници бр.82-1-141/2020 од 16.11.2020. године доноси,

О Д Л У К У

I Успоставља се рад СОС вртића. Родитељи деце која похађају целодневни боравак морају да доставе потврду да су радно ангажовани у просторијама послодавца. Потврда се доставља за оба родитеља, осим у случају самохраних родитеља. Самохрани родитељи достављају само једну потврду. Припремни предшколски програм у полудневном трајању (4 сата) одвија се као и до сада. 

О Д Л У К У

II Успоставља се рад кол центра од 9 до 13 часова за породице чији су сви чланови домаћинства у изолацији .

Н А Р Е Д Б У

III Наређује се престанак рада od 21час do 05 часова ујутру угоститељским објектима, продавницама, тржним центрима и свима другим осим апотекама, достављачима хране, бензинских пумпама и привреди.

Одлука ступа на снагу од 17. новембра 2020. године.

КОМАНДАНТ ШТАБА

МЛАДЕН ЗЕЦ

ОДЛУКЕ И НАРЕДБА Општинског штаба за ванредне ситуације општине Темерин

Свиђања:
Datum:
16 новембра, 202017 новембра, 2020
Језици »
Font Resize
Contrast