ODLUKE I NAREDBA Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Temerin od 16.11.2020.

ODLUKE I NAREDBA Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Temerin od 16.11.2020.

Na osnovu člana 39. stav 1 . Zakona o smanjenjurizika od katastrofa i upravljanju van rednim situacijama (“Sl. Glasnik RS”, broj 87/2018), člana 20. stav 1. tačka 8. i člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi (”Sl. Glasnik RS”, broj 129/2007,83/2014- dr. Zakon 101/2016- dr. Zakon i 47/2018) i člana 66. tačke 14. Statuta Opštine Temerin(“Službeni list opštine Temerin” br. 5/2019), Štab za vanredne situacije opštine Temerin na svojoj sednici br.82-1-141/2020 od 16.11.2020. godine donosi,

O D L U K U

I Uspostavlja se rad SOS vrtića. Roditelji dece koja pohađaju celodnevni boravak moraju da dostave potvrdu da su radno angažovani u prostorijama poslodavca. Potvrda se dostavlja za oba roditelja, osim u slučaju samohranih roditelja. Samohrani roditelji dostavljaju samo jednu potvrdu. Pripremni predškolski program u poludnevnom trajanju (4 sata) odvija se kao i do sada. 

O D L U K U

II Uspostavlja se rad kol centra od 9 do 13 časova za porodice čiji su svi članovi domaćinstva u izolaciji .

N A R E D B U

III Naređuje se prestanak rada od 21čas do 05 časova ujutru ugostiteljskim objektima, prodavnicama, tržnim centrima i svima drugim osim apotekama, dostavljačima hrane, benzinskih pumpama i privredi.

Odluka stupa na snagu od 17. novembra 2020. godine.

KOMANDANT ŠTABA

MLADEN ZEC

ODLUKE I NAREDBA Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Temerin

Sviđanja:
Datum:
16 novembra, 202017 novembra, 2020
Jezici »
Font Resize
Contrast