SAZIV 13. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN

SAZIV 13. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA TEMERIN
SKUPŠTINA OPŠTINE
BROJ: 06-29/2021-01
DANA: 23.06.2021.godine
T E M E R I N

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 129/07,83/2014-dr.zakon, 47/2018), člana 42. stav 1. Statuta opštine Temerin (“Službeni list opštine Temerin“ 5/2019), člana 48. i 110. Poslovnika Skupštine opštine Temerin (“Službeni list opštine Temerin“ broj 12/2019)

S A Z I V A M

za 30.06.2021. godine (sreda) TRINAESTU SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE TEMERIN sa početkom u 09,00 časova.

Sednica će se održati u velikoj sali Skupštine opštine (suteren) Temerin, Novosadska 326.

Usvajanje Zapisnika sa 12. sednice Skupštine opštine.

Za sednicu se predlaže sledeći:

D n e v n i r e d

1.Donošenje Odluke o Rebalansu budžeta opštine Temerin za 2021. godinu.

2.Donošenje Izmene Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Temerin za 2021. godinu.

3.Donošenje Odluke o realizaciji budžeta jedinice lokalne samouprave u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2021. godinu.

4.Donošenje Odluke o dodeli zvanja i priznanja opštine Temerin za 2021. godinu.

5.Donošenje Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća “Gas“ Temerin.Donošenje Rešenja za davanje saglasnosti na Plan upravljanja Spomenika prirode “Stari park u Temerinu“ za period 2021-2030.godine

6 .Donošenje Rešenja za davanje saglasnosti na Plan upravljanja Spomenika prirode “Stari park u Temerinu“ za period 2021-2030.godine

7..Donošenje Rešenja za davanje saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP “Temerin“ Temerin o zaduženju preduzeća. 

8.Donošenje Rešenja za davanje saglasnosti na Drugu izmenu Programa poslovanja JKP “Temerin“ Temerin za 2021. godinu.

9.Donošenje Rešenja za davanje saglasnosti na Prvu izmenu Posebnog Programa poslovanja JKP “Temerin“ Temerin za 2021. godinu i budžetske pomoći u periodu 2021-2023.

10.Donošenje Rešenja za davanje saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP “Temerin“ Temerin o izmeni Cenovnika komunalnih usluga .

11.Usvajanje Izveštaja poslovanja sa Finansijskim izveštajem JP “GAS“ Temerin za 2020. godinu

12.Donošenje Rešenja za davanje saglasnosti na Odluku o raspodeli ostvarene dobiti JP “GAS“ Temerin za 2020. godinu.

13.Izbor i imenovanja

14. Odbornička pitanja

SEKRETAR                                                                           PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE                                                   SKUPŠTINE OPŠTINE
Milica Milankov                                                                Robert Pastor

NAPOMENA: Materijalima za sednice SO Temerin, koji se nalazi na službenoj prezentaciji opštine, se može pristupiti na sledeći način:

1. Prateći sledeću putanju kroz glavni meni sajta – LOKALNA SAMOUPRAVA – SKUPŠTINA OPŠTINE (u ovom odeljku se nalaze POSLOVNIK O RADU SO TEMERIN kao i SLUŽBENI LISTOVI) – SEDNICE SO TEMERIN

2. Direktno preko linka: http://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/

Sviđanja:
Datum:
23 juna, 202123 juna, 2021
Jezici »
Font Resize
Contrast