САЗИВ 16. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

САЗИВ 16. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 0643/2021-01
ДАНА: 22.10.2021.године
Т Е М Е Р И Н

 

На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/2014-др.закон, 47/2018), члана 42. став 1. Статута општине Темерин (”Службени лист општине Темерин“  5/2019), члана 48. и 110. Пословника Скупштине општине Темерин (”Службени лист општине Темерин“ број 12/2019)

 

С А З И В А М

за  29.10.2021. године (петак) ШЕСНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН са почетком у 09,00 часова.
 Седница ће се одржати у великој сали Културног центра ”Лукијан Мушицки” Темерин, Новосадска 324.
Усвајање Записника са 15. седнице Скупштине општине.
За седницу се предлаже следећи:

 

Д н е в н и  р е д

 

 1. Доношење Одлуке о другом Ребалансу буџета општине Темерин за 2021. годину.
 2. Усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Темерин за 2021. годину, у периоду јануар – септембар 2021. године.
 3. Давање сагласности на Четврту измену Програма пословања ЈКП ”Темерин” Темерин за 2021. годину.
 4. Давање сагласности на Трећу измену Посебног програма пословања ЈКП ”Темерин” Темерин за 2021. годину и буџетску помоћ у периоду 2021-2023.
 5. Давање сагласности на  Ценовник услуга грејања и димничарских услуга ЈКП ”Темерин” Темерин, за грејну сезону 2021/2022.годину
 6. Доношење Решења о прибављању земљишта у јавну својину општине Темерин намењеној уличном коридору у улици Вука Караџића у Бачком Јарку од Михајловић Николе.
 7. Доношење Решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин у корист Китић Жељка из Темерина.
 8. Избор и именовања
 9. Одборничка питања

 

СЕКРЕТАР                                                             ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милица Миланков                                                    Роберт Пастор

 

НАПОМЕНА: Материјалима за седнице СО Темерин, који се налази на службеној презентацији општине, се може приступити на следећи начин:

 1. Пратећи следећу путању кроз главни мени сајта – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (у овом одељку се налазе ПОСЛОВНИК О РАДУ СО ТЕМЕРИН као и СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ) – СЕДНИЦЕ СО ТЕМЕРИН
 2. Директно преко линка: https://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/
Свиђања:
Datum:
22 октобра, 202122 октобра, 2021
Језици »
Font Resize
Contrast