ŠTAB ZA ŽETVU OPŠTINE TEMERIN

ŠTAB ZA ŽETVU OPŠTINE TEMERIN

ŠTAB ZA ŽETVU OPŠTINE TEMERIN

OBAVEŠTENJE UČESNICIMA ŽETVE O MERAMA ZAŠTITE

OD POŽARA ZA VREME IZVOĐENJA ŽETVENIH RADOVA U 2021. GODINI

U periodu sazrevanja strnih useva, a naročito za vreme žetve, transportna i uskladištenja strnih useva, prisutne su opasnosti od požara koje ugrožavaju nepokošene žitarice, slamu i mehanizaciju koja učestvuje u žetvi. Zbog gore navedenih opasnosti i radi zaštite strnih useva od požara, shodno Zakonu o zaštiti od požara, čl. 49 i 50 (“Službeni glasnik RS”, broj 111/09) i Pravilnika o posebnim merama zaštite od požara u poljoprivredi (“Službeni glasnik RS”, broj 27/84) ostvaruju se posebne mere zaštite od požara, i to:

Žetva i transport strnih useva i slame obavlja se kombajnima, traktorima i drugim teretnim motornim vozilima koja su obezbeđena od izbijanja požara varničenjem, isijavanjem toplote ili na drugi način snabdevena odgovarajućim hvatačima, razbijačima i prigušivačima varnica.

Prevoz neovršenih strnih useva ne može se vršiti zaprežnim vozilima koja upotrebljavaju uređaje za osvetljenje koji mogu izazvati požar.

Kombajn kojim se obavlja žetva mora biti snabdeven ispravnim aparatom za gašenje početnih požara, tipa C-9, ašovom i lopatom.

Traktor koji učestvuje u transportu strnih useva mora biti snabdeven aparatom za gašenje požara tipa, C-2 ili C-3, ašovom i lopatom.

Ako strni usevi zasejani na kompleksu zemljišta većem od 50, a manjem od 100 hektara, žetva se počinje prokošavanjem useva po sredini, najmanje u širini od 15 metara, pokošeni usev se sklanja i zemljište zaorava.

Ako se žetva i vršidba obavlja sa tri ili više kombajna pored opreme iz stava 1. ovog člana, mora se obezbediti autocisterna ili cisterna sa traktorskom vučom zapremine 3.000, do 5000 litara napunjena vodom, sa ugrađenom pumpom i snabdevena opremom za gašenje požara.

Traktor kojim se obavlja vršidba mora biti snabdeven aparatom za gašenje požara tipa C-9, a pored vršalice mora postojati ispravna jednocilindrična ručna pumpa za gašenje požara sa odgovarajućim priborom. Na vršalici se mora nalaziti sud širokog otvora napunjen sa najmanje 50 litara vode.

Za vreme izvođenja žetvenih radova, poljoprivrednik ili pravno lice koje vrši žetvene radove, dužan je da preduzme posebne mere zaštite strnih useva od požara, organizuje osmatračku službu i stalno dežurstvo.

Zakon o zaštiti od požara, član 50, zabranjuje spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka.

Uskladištenje slame u kamare dozvoljeno je na rastojanjima : 3 metra od međe suseda i 6 metara od bilo kog objekta u ekonomskom dvorištu poljoprivrednika.

Kod velikih parcela žetva otpočinje pokošavanjem useva po sredini, a pokošeni pojas se mora odmah preorati.

NAPOMENA: Servisiranje vatrogasnih aparata se obavlja u ovlašćenom servisu.

Vatrogasna služba broj telefona : 193

Rukovodilac poljočuvarske službe: Dalibor Arambašić 064/312-9786

 

Mesna zajednica                    Poljočuvar                              Broj telefona

Temerin                                   Gobor Žolt                                063/110-77-23

Staro Đurđevo                         Ralić Ilija                                   063/10-76-110

Bački Jarak                            Kljutić Miroslav                           063/10-75-110

Sirig                                       Mileusnić Goran                          063/10-74-110

 

                                  

 

 

Sviđanja:
Datum:
29 juna, 202129 juna, 2021
Jezici »
Font Resize
Contrast