TEMERIN KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK IV. ÜLÉSE

TEMERIN KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK IV. ÜLÉSE

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
TEMERIN KÖZSÉG
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Szám: 06-33/2020-01
TEMERIN, 2020.IX.30.

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 34. szakasza 1. bekezdésének (SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/2014. – más törvény, 47/2018. szám), Temerin Község Statútuma 42. szakaszának 1. bekezdése (Temerin Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) és Temerin Község Képviselő-testületének Ügyrendje 48. és 110. szakasza (Temerin Község Hivatalos Lapja, 12/2019. szám) alapján

Ö S S Z E H Í V O M

A TEMERINI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET IV. ÜLÉSÉT

 

 1. október 7-ére (szerda) 9.00 órai kezdettel
  a temerini Lukijan Mušicki Kulturális Központ nagytermébe (Temerin, Újvidéki utca 324.).

 

A községi képviselő-testület II. üléséről készült jegyzőkönyv elfogadása.

A községi képviselő-testület III. üléséről készült jegyzőkönyv elfogadása.

 

Az ülésre az alábbi

N a p i r e n d e t
javasolom

 

 1. Határozathozatal Temerin Község 2020. évi költségvetésének második módosításáról
 2. Határozathozatal a tartózkodási illetékről szóló határozat módosításáról
 3. A temerini Temerin Közművesítési Közvállalat 2019. évi ügyviteli és pénzügyi jelentésének elfogadása
 4. А temerini Temerin Közművesítési Közvállalat közművesítési szolgáltatásait tartalmazó árjegyzékének jóváhagyásáról
 5. A temerini Temerin KKV 2020. évi ügyviteli programjára vonatkozó második módosítás jóváhagyása
 6. A temerini Temerin KKV 2020. évi külön ügyviteli programjára vonatkozó második módosítás jóváhagyása
 7. А temerini Veljko Vlahović Iskoláskor Előtti Intézmény 2019/2020-аs tanévre vonatkozó munkájáról szóló jelentés elfogadása
 8. A temerini Veljko Vlahović Iskoláskor Előtti Intézmény 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-éig szóló évi munkatervének elfogadása
 9. A temerini Lukijan Mušicki Kulturális Központ 2019. évi aktivitásairól és pénzügykezeléséről szóló jelentésének elfogadása
 10. Választások és kinevezések
 11. Képviselői kérdések

 

 

                      Milica Milankov,                                                        Pásztor Róbert,

            A KÉPVISELŐ-TESTÜLET                                      A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
                         TITKÁRA                                                                       ELNÖKE

 

 

MEGJEGYZÉS: Temerin Község Képviselő-testületének a Község hivatalos honlapján megjelentetett ülésanyagát a következőképpen lehet megtekinteni:

 1. A honlap főmenüjén a következő lépésekben haladva: – LOKALNA SAMOUPRAVA (HELYI ÖNKORMÁNYZAT) – KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET (itt találhatók a TEMERINI KT ÜGYRENDJE és a HIVATALOS LAPOK) – SEDNICE SO TEMERIN (TEMERIN KT ÜLÉSEI)

Közvetlenül a https://temerin.rs/lokalna-samouprava/sednice-so-temerin/ linkre kattintva.

 

Свиђања:
Datum:
30 септембра, 202030 септембра, 2020
Језици »
Font Resize
Contrast