ЗАКЉУЧАК И ОДЛУКА о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Темерин од 16.11.2020.

ЗАКЉУЧАК И ОДЛУКА о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Темерин од 16.11.2020.

На основу члана 39. став 1 . Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (“Сл. Гласник РС”, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи (”Сл. Гласник РС”, број 129/2007,83/2014- др. Закон 101/2016- др. Закон и 47/2018) и члана 66. тачка 14. Статута Општине Темерин (”Сл. лист Општине Темерин”, бр. 5/2019), а на основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације општине Темерин бр.82-1-140/2020 од 16.11.2020. године , председник општине Темерин доноси:

О Д Л У К У
о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Темерин

1. Проглашава се ванредна ситуација на територији општине Темерин.

2. Ванредна ситуација се проглашава због настанка елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести COVID-19 и спровођења оперативних мера заштите и спасавања.

3. О спровођењу ове Одлуке стараће се Општински штаб за ванредне ситуације општине Темерин у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (“Сл. Гласник РС”, број 87/2018).

4. Ову Одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Јужнобачког округа, Републичком штабу за ванредне ситуације- Сектору за ванредне ситуације, одељењу за ванредне ситуације у Новом Саду, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.

5. Ова Одлука ступа на снагу ОДМАХ и биће објављена у “Службеном листу општине Темерин”.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
МЛАДЕН ЗЕЦ с.р.

 

 

ЗАКЉУЧАК И ОДЛУКА о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Темерин

Свиђања:
Datum:
16 новембра, 202016 новембра, 2020
Језици »
Font Resize
Contrast