ZAKLJUČAK I ODLUKA o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Temerin od 16.11.2020.

ZAKLJUČAK I ODLUKA o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Temerin od 16.11.2020.

Na osnovu člana 39. stav 1 . Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Sl. Glasnik RS”, broj 87/2018), člana 20. stav 1. tačka 8. i člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi (”Sl. Glasnik RS”, broj 129/2007,83/2014- dr. Zakon 101/2016- dr. Zakon i 47/2018) i člana 66. tačka 14. Statuta Opštine Temerin (”Sl. list Opštine Temerin”, br. 5/2019), a na osnovu Zaključka Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Temerin br.82-1-140/2020 od 16.11.2020. godine , predsednik opštine Temerin donosi:

O D L U K U
o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Temerin

1. Proglašava se vanredna situacija na teritoriji opštine Temerin.

2. Vanredna situacija se proglašava zbog nastanka elementarne nepogode širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19 i sprovođenja operativnih mera zaštite i spasavanja.

3. O sprovođenju ove Odluke staraće se Opštinski štab za vanredne situacije opštine Temerin u skladu sa članom 43. i članom 44. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Sl. Glasnik RS”, broj 87/2018).

4. Ovu Odluku dostaviti Okružnom štabu za vanredne situacije Južnobačkog okruga, Republičkom štabu za vanredne situacije- Sektoru za vanredne situacije, odeljenju za vanredne situacije u Novom Sadu, javnim preduzećima, ustanovama i drugim učesnicima u sprovođenju mera zaštite i spasavanja.

5. Ova Odluka stupa na snagu ODMAH i biće objavljena u “Službenom listu opštine Temerin”.

PREDSEDNIK OPŠTINE TEMERIN
MLADEN ZEC s.r.

 

 

ZAKLJUČAK I ODLUKA o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Temerin

Sviđanja:
Datum:
16 novembra, 202016 novembra, 2020
Jezici »
Font Resize
Contrast