Važeći urbanistički planovi

PDR za deo Radne zone 5 Temerin tekst

PDR za deo Radne zone 5 Temerin graficki prilozi

IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE ZONE “ILANDŽA” U OPŠTINI TEMERIN

PDR ILANDŽA

PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA DEO RADNE ZONE BROJ 7 NA POTESU ILANDŽA U OPŠTINI TEMERIN

PDR Deo radne zone 7 – Usvojen plan

1.1A PPO NAMENA

1.1B PPO SPROVOĐENJE

1.2.POSTOJEĆE STANJE

2.1.ZONE

2.2.PLANIRANA NAMENA POVRŠINA

2.3.REGULACIJA I NIVELACIJA

2.4.INFRASTRUKTURA

2.5.JAVNO

2.6.SPROVOĐENJE

PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA DEO RADNE ZONE BROJ 8 U OPŠTINI TEMERIN

Plan detaljne regulacije za deo radne zone broj 8 – tekstualni deo

1.1 Izvod iz PPO Temerin-Model

1.2 Postojeća namena površina-Model

2.1 Kat-top plan sa granicom obuhvata-Model

2.2 Podela prostora na celine i zone-Model

2.3 Plan. nam. površina-Model

2.4a Poprečni profili-Model

2.4 Saobraćajna infrastruktura, reg. i nivel1.-Model

2.5 Vodopriv. i termoen. infrastr-Model

2.6 EE i EK infrastr-Model

2.7 Predlog površine javne namene i način sprovođenja-Model

PLAN GENERALNE REGULACIJE NASELJA BAČKI JARAK

1-POSTOJ-Model

2-NAMENA10-Model

3-JAVNO-Model

4-NAMENA-Model

5-NIVEL-Model

6-VODA-Model

7-STRUJA-Model

PLAN GENERALNE REGULACIJE NASELJA BAČKI JARAK (.pdf)

PLAN GENERALNE REGULACIJE NASELJA TEMERIN

01 TEKST PGR

4.0. Podela zemljišta javno i ostalo

5.0. Pretežna namena površina

6.0. Saobraćajna infrastruktura sa generalnom regulacijom i nivelacijom

7.0. Planirana regulacija i građevinske linije

8.0. Plan vodoprivredne infrastrukture – snabdevanje vodom

9.0. Plan vodoprivredne infrastrukture kanalizacija i atmosferske vode-atmosferska i fekalna

10. Plan energetske i elktrokomunikacijske infrastrukture

11. Plan sprovođenja i lokacije sa posebnim uslovima

12. CZ Plan pretežne namene

13. CZ Plan saobraćaja ,regulacione i građevinske linije

14. CZ Plan sprovođenja i zaštite

IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA TEMERIN

Izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Temerin

Izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Temerin(MODEL)

PROSTORNI PLAN OPŠTINE TEMERIN

Jezici »
Font Resize
Contrast