Заштита података о личности

ЗАШТИТА ПОДАТАК О ЛИЧНОСТИ

Назив органа: Општинска управа Темерин

Адреса органа: Новосадска 326, 21235 Темерин

Лице за заштиту података о личности је Золтан Аладич и Корана Ћировић.

Ел. пошта: sistem48@temerin.rs, korana@temerin.rs

Контакт телефони: 062/88-41-379 и 021/843-888, локал 102

Народна скупштина је дана 9. новембра 2018. године донела нови Закон о заштити података о личности, који је ступио на снагу 21. новембра 2018. године, а почиње да се примењује по истеку девет месеци од дана ступања Закона на снагу, осим одредбе члана 98. овог Закона (који се односи на Централни регистар збирки података) која се примењује од дана ступања Закона на снагу

Закон о заштити података о личности

Језици »
Font Resize
Contrast