САЗИВ И МАТЕРИЈАЛ ЗА 46. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН

САЗИВ ЗА 46. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
САЗИВ ЗА 46. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ


САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА УРБАНИЗАМ
САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА ПИТАЊА.


ЗАПИСНИК СА 45. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ЗАПИСНИК СА 45. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

ТЕМЕРИН 25.04.2024

3.1 ЗАКЉУЧАК ОВ О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЗА 2023
3.2 ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2023
3.3 ИЗВЕСТАЈ РЕВИЗОРА 2023-ПОТПИСАН
4.1 ЗАКЉУЧАК ОВ О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2024.
4-2 ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2024.
5-1- КРАЦА ИНФОРМАЦИЈА О ДОНОСЕЊУ ПДР ОБИЛАЗНИЦЕ
5-2 ЗАКЉУЧАК ОВ О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПДР - ОБИЛАЗНИЦА
5-3 ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПДР ОБИЛАЗНИЦЕ
5-4 ИЗВЕСТАЈ КОМИСИЈЕ НАКОН ПРВОГ ЈАВНОГ УВИДА
5-5- ИЗВЕСТАЈ СА ПОНОВЉЕНОГ ЈАВНОГ УВИДА-ПОТПИСАН
5-6 ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧ.КОНТРОЛИ ПДР- А НАКОН КОМИСИЈЕ
5-7 ОДЛУКА О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
5-8 РЕШЕЊЕ-СТРАТЕСКА
6-1 ЗАКЉУЧАК ОВ О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ С. КАРОЉ
6-2 ЗАКЉУЧАК УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''С. КАРОЉ''
6-3 ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ СИРМАИ КАРОЉ
7-1 ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2024.
7-2 ПРЕДЛОГ ПОГРАМАКОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТ. ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2024
7-3 ПРОГРАМ 2024
7-4 САГЛАСНОСТ МИН.ЗАСТ.ЗИВ.СРД.
8-1 ЗАКЉУЧАК ОВ О ПРЕДЛОГУ РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ ИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОДОСАДАШЊЕГ ВЛАСНИКА ТИМЕЕ ТОТ
8-2 ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ  ИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОД ДОСАДАШЊЕГ ВЛАСНИКА ТИМЕЕ ТОТ
9-1 ЗАКЉУЧАК ОВ - ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2023.
9-2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ТЕМЕРИН ЗА 2023.
10-1 ЗАКЉУЧАК УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ КАРОЉ''
10-2 ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ СИРМАИ КАРОЉ
10-3 ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈАВНЕ БИБЛИТЕКЕ СИРМАИ КАРОЉ
11-1 ЗАКЉУЧАК ОВ - СТАТУТ ЈКП- РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ НОВИ САД
11-2 СТАТУТ ЈКП - РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ НОВИ САД


ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

ЗАКЉУЧАК ОВ О ИЗВЕШТАЈУ О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЈП "ГАС" ЗА 2023

ИЗВЕСТАЈ ГАС 2023

ЗАКЉУЧАК ОВ - ОДЛУКА О НАЧИНУ ПОКРИЋА ГУБИТКА ЈП "ГАС" ТЕМЕРИН ЗА 2023

ОДЛУКА О ПОКРИВАЊУ ГУБИТКА ЈП "ГАС"

ЗАКЉУЧАК ОВ О ИЗВЕШТАЈУ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2023 ЈКП "ТЕМЕРИН" ТЕМЕРИН

ОДЛУКА НО О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2023 - ЈКП "ТЕМЕРИН" 


ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

САЗИВ И МАТЕРИЈАЛ ЗА 45. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН

САЗИВ ЗА 45. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
САЗИВ ЗА 45. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА УРБАНИЗАМ
САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ


ЗАПИСНИК СА 44. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ЗАПИСНИК СА 44. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

ТЕМЕРИН 28.03.2024


1.1 ЗАКЉУЧАК ОВ О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2024
1.2 ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ 2024
2.1 ЗАКЉУЧАК ОВ О ПРЕДЛОГУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ  ПЛАНА  ЗАПОШЉАВАЊА ЗА ПЕРИОД 2024-2026
2.2 ЛАП 2024
3.1 ЗАКЉУЧАК ОВ О ПРЕДЛОГУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉ. ЗЕМЉИШТА ЗА 2024
3.2 САГЛАСНОСТ ГП ТЕМЕРИН 2024.
3.3 ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 2024
4.1 ЗАКЉУЧАК ОВ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА  О РАДУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ЗА 2023
4.2 ИЗВЕШТАЈ САОБРАЋАЈ 2023 ПС
5.1 ЗАКЉУЧАК ОВ О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ  ОД СИЛВИЈЕ ЖИВКОВИЋ
5.2 ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОД СИЛВАНЕ ЖОВКОВИЋ
6.1 ЗАКЉУЧАК ОВ - РЕШЕЊЕ О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ ЗОРИЋ ВОЈИНА
6.2 РЕШЕЊЕ О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ ЗОРИЋ ВОЈИНА


ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА - 1
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА - 2
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРA ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ


АУДИО СНИМАК
ЕЛЕКТОРНСКИ ЗАПИСНИК

САЗИВ И МАТЕРИЈАЛ ЗА 44. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН

ТЕМЕРИН 07.03.20246.1 ЗАКЉУЧАК ОВ - ЦСР
6.2 ЗАКЉУЧАК СА СЕДНИЦЕ УО И НО - ЦСР
6.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦСР ТЕМЕРИН 2023
6.4 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023 ГОД.-ЦСР
7.1 ЗАКЉУЧАК ОВ - ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ - БИБЛИОТЕКА
7.2 ЗАКЉУЧАК УО И НО - БИБЛИОТЕКА
7.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2023 - БИБЛИОТЕКА
7.4 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023 - БИБЛИОТЕКА
8.1 ЗАКЉУЧАК ОВ - ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2023 - ТУРИСТИЧКА
8.2 НО И УО ТУРИСТИЧКА
8.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2023 - ТУРИСТИЧКА
9.1 ЗАКЉУЧАК ОВ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊЕ У КОРИСТ  МАРИЈЕ ПУШКАШ
9.2 РЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА У КОРИСТ МАРИЈЕ ПУШКАШ
10.1 ЗАКЉУЧАК ОВ - РЕШЕЊЕ О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ МАРИЈЕ ПУШКАШ
10.2 РЕШЕНЈЕ О ОТУЂЕЊУ ИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ У КОРИСТ МАРИЈЕ ПУШКАШ
11.1 ЗАКЉУЧАК ОВ - РЕШЕЊЕ О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА НАМЕЊЕНО УЛИЧНОМ КОРИДОРУ ОД МАРКА ЦАРИЋА
11.2 РЕШЕЊЕ О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА ЗА ПРОШИРЕЊЕ УЛИЧНОГ КОРИДОРА ОД МАРКА ЦАРИЋАИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА

САЗИВ И МАТЕРИЈАЛ ЗА 43. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН

САЗИВ ЗА 43. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
САЗИВ ЗА 43. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА УРБАНИЗАМ


ЗАПИСНИК СА 42. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ЗАПИСНИК СА 42. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ЗАПИСНИК СА 42. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
АУДИО СНИМАК СА 42. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ТЕМЕРИН 08.02.20241.1 ЗАКЉУЧАК ОВ-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
1.2 ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
1.3 ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
2.1 ЗАКЉУЧАК ОВ О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ НА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
2.2 ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
3.1 ЗАКЉУЧАК ОВ - РЕШЕЊЕ О ОТУДЈЕЊУ НЕИЗГРАДЈЕНОГ ГРАДЈЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
3.2 РЕШЕЊЕ О ОТУДЈЕЊУ НЕИЗГРАДЈЕНОГ ГРАДЈЕВНИСКОГ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
4.1 ЗАКЉУЧАК ОВ - РЕШЕЊЕ О ОТУДЈЕЊУ НЕИЗГРАДЈЕНОГ ГРАДЈЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ СРДЈАНА ШИМУНА
4.2 РЕШЕЊЕ О ОТУДЈЕЊУ НЕИЗГРАДЈЕНОГ ГРАДЈЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ СРДЈАНА ШИМУНА
5.1 ЗАКЉУЧАК ОВ - РЕШЕЊЕ О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОД СУВЛАСНИКА КАЛМАР ИЛОНЕ И КАРОЉА
5.2 РЕШЕЊЕ О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ  ОД СУВЛАСНИКА КАЛМАР ИЛОНЕ И КАРОЉА


ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРA ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА

САЗИВ И МАТЕРИЈАЛ ЗА 42. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН

САЗИВ ЗА 42. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
САЗИВ ЗА 42. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
САЗИВ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА УРБАНИЗАМТЕМЕРИН 28.12.2023


2.1 ЗАКЉУЧАК ОВ ЗА ОДЛУКУ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
2.2 ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊЕ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
3.1 ЗАКЉУЧАК ОВ-ПЛАН И ПРОГРАМ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА 2024
3.2 ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 2024
3.3 ОДЛУКЕ УО И НО ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  2024
4.1 ЗАКЉУЧАК ОВ ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024 КЦ ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ''
4.2 ОДЛУКА УО ЗА ПЛАН РАДА И  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024 КЦ "ЛУКИЈАН МУШИЦКИ"
4.4 ПЛАН РАДА КЦ ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ЗА 2024.
4.5 ФИН.ПЛАН КЦ ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ЗА 2024.
5.1 ЗАКЉУЧАК ОВ-ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА КЦ ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ''СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2023
5.2 ОДЛУКА УО ЗА  ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА КЦ ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ''СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2023
5.3 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ КЦ ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ЗА 2023.
5.4 ФИН.ИЗВЕШТАЈ КЦ ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' ЗА 2023.
6.1 ЗАКЉУЧАК ОВ-ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ КАРОЉ'' ЗА 2024
6.2 ПЛАН И ПРОГРАМ БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2024
7.1 ЗАКЉУЧАК ОВ-ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМПЛАНОМ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2024
7.2 ДОПИС ЦСР
7.3 ЗАКЉУЧАК УО ЦСР
7.4 ПРОГРАМ РАДА ЗА 2024 ЦСР
7.5 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦСР
8.1 ЗАКЉУЧАК ОВ -ОДЛУКА О ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈП ''ГАС'' ТЕМЕРИН
8.2 ИЗМЕНА СТАТУТА ЈП ГАС
9.1 ЗАКЉУЧАК ОВ О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ОД ЕЦО РЕЦYЦЛИНГ
9.2 РЕШЕЊЕ О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОД ВЛАСНИКА ЕЦО РЕЦYЦЛИНГДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДАИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ


САЗИВ И МАТЕРИЈАЛ ЗА 41. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИНСАЗИВ ЗА 41. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
САЗИВ ЗА 41. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ И ТРЕЗОР
САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА УРБАНИЗАМ
САЗИВ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ


ЗАПИСНИК СА 40. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ЗАПИСНИК СА 40. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ЗАПИСНИК СА 40. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
АУДИО СНИМАК СА 40. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ТЕМЕРИН 08.12.2023


1.1 ЗАКЉУЧАК ОВ - ЛАП
1.2 ЛАП ЗА ЗАПОСЉАВАЊЕ 2023-2025 ПРЕДЛОГ-ИСПРАВЉЕН
2.1 ЗАКЉУЧАК ОВ-ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ТЕМЕРИН
2.2 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024 ГОДИНУ - НАДЗОРНИ ОДБОР 3656-1-23
3.1 ЗАКЉУЧАК ОВ- ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ТЕМЕРИН
3.2 ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024 ГОДИНУ - НАДЗОРНИ ОДБОР 3656-4-23
4.1 ЗАКЉУЧАК ОВ-ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 2023
4.2 ИЗВЕСТАЈ О РАДУ СТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 2023
5.1 ЗАКЉУЧАК ОВ-ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 2024
5.2 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА  2024
6.1 ЗАКЉУЧАК ОВ-ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 2024
6.2 ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ДРУГОГ РЕДА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 20244.ГОДИНУ


ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА
ЗАКЉУЧАК -ОДЛУКА О ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА
ОДЛУКА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ ТЕМЕРИН


ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДБОР ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ


АУДИО СНИМАК
ЕЛЕКТОРНСКИ ЗАПИСНИК

САЗИВ И МАТЕРИЈАЛ ЗА 40. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН


                                                                                                                                                                                             ТЕМЕРИН 24.11.2023


1.1 ЗАКЉУЧАК ОВ - ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ ЗА 2024
1.2 ОДЛУКА О БУДЗЕТУ 2024-ПРЕДЛОГ
2.1 ЗАКЉУЧАК ОВ - ОДЛУКА О УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2024
2.2 ОДЛУКА О УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2024
3.1 ЗАКЉУЧАК ОВ - КАДРОВСКИ ПЛАН ЗА 2024
3.3 КАДРОВСКИ ПЛАН ЗА 2024
4.1 ЗАКЉУЧАК ОВ - ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
4.4 ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
5.1 ЗАКЉУЧАК ОВ - ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ЈАВНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ
5.5 ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ
6.1 ЗАКЉУЧАК ОВ - ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''ГАС'' ТЕМЕРИН ЗА 2024
6.6 ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ
7.1 ЗАКЉУЧАК ОВ - ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈП ''ГАС'' ЗА 2024
7.7 ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА-СУБВЕНЦИЈЕИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУАУДИО СНИМАК
ЕЛЕКТОРНСКИ ЗАПИСНИК

САЗИВ И МАТЕРИЈАЛ ЗА 39. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН


САЗИВ ЗА 39. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
САЗИВ ЗА 39. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА УРБАНИЗАМ
САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊАЗАПИСНИК СА 38. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ЗАПИСНИК СА 38. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ЗАПИСНИК СА 38. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
АУДИО СНИМАК СА 38. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН 31.10.20231.1 ЗАКЉУЧАК О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ М2 ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА
1.2 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА
2.1 ЗАКЉУЧАК ОВ - ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ
2.2 ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊАЗА
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊАЗА 2
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
САЗИВ И МАТЕРИЈАЛ ЗА 38. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН


ТЕМЕРИН 21.09.2023САЗИВ И МАТЕРИЈАЛ ЗА 37. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН


САЗИВ ЗА 37. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
САЗИВ ЗА 37. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ


1.2.ИЗВЕШТАЈ - ШЕСТОМЕСЕЧНИ 2023
2.1.ЗАКЉУЧАК-РОДНО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ
2.2.ПЛАН УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ЗА 2024
2.3.УПУТСТВО ЗА УВОДЈЕЊЕ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ЗА 2024
3.1.ЗАКЉУЧАК - СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДЕ ЗА 2023-2027
3.2.СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДЕ ТЕМЕРИН 2023-2027
4.1.ЗАКЉУЧАК - РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
4.2.ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ТЕКСТА УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ЈКП-РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
4.3.УГОВОР О ОСНИВАЊУ ЈКП-РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
5.1.ЗАКЉУЧАК ЈП ГАС ТЕМЕРИН О ПРОЦЕНИ ВРЕДНОСТИ КАПИТАЛА
5.2.ОДЛУКА НО ЈП ГАС ТЕМЕРИН О ПРОЦЕНИ ВРЕДНОСТИ КАПИТАЛА-ДОПИС
5.3.ЈП ГАС ТЕМЕРИН ПРОЦЕНА 2023 - ННН - ЦОПY
5.4.АНАЛИЗАГАС
5.5.БИЛАНС СТАЊА
5.6.БИЛАНС СТАЊА1
5.7.БИЛАНС СТАЊА2
5.8.БИЛАНС УСПЕХА
5.9.БИЛАНС УСПЕХА1
5.10.БИЛАНС УСПЕХА2
5.11.ПРОЦЕНА ГО ЈП ГАС
5.12.ПРОЦЕНА ЈП ТЕМЕРИН ГАС КОНАЧНО 97-2003
6.1.ЗАКЉУЧАК - ЈКП ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ КАПИТАЛА
6.2.ДОПИС НО О ПРОЦЕЊЕНОЈ ВРЕДНОСТИ КАПИТАЛА
6.3.ОДЛУКА НО О ПРОЦЕЊЕНОЈ ВРЕДНОСТИ КАПИТАЛА ЈКП
6.4.ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ КАПИТАЛА НА ДАН 02-01-23
6.5.ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ КАПИТАЛА НА ДАН 04-07-2023-ПРИЛОЗИ
7.1.ЗАКЉУЧАК ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ТЕМЕРИН ЗА 2023
7.2.ДОПИС - ДОСТАВА ОДЛУКЕ
7.3.ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ТЕМЕРИН ЗА 2023 - НАДЗОРНИ ОДБОР  2808-23
7.4.ТРЕЋА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023 ГОД - НАДЗОРНИ ОДБОР 2404-3-23 ФУЛЛ
8.1.ЗАКЉУЧАК О ПРЕНОСУ ПРАВА-ВАТРОГАСЦИ ТЕМЕРИН
8.2.ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ-ВАТРОГАСЦИ ТЕМЕРИН

 САЗИВ И МАТЕРИЈАЛ ЗА 36. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
 

САЗИВ ЗА 36. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
САЗИВ ЗА 36. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ


САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА  УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ


ЗАПИСНИК СА 35. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ЗАПИСНИК СА 35. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

ТЕМЕРИН 26.07.2023.

1.1. ЗАКЉУЧАК-ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2023. ГОДИНУ
1.2. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2023. ГОДИНУ
1.3. САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2023. ГОДИНУ
2.1. ЗАКЉУЧАК-ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈКП ТЕМЕРИН ЗА 2022. ГОДИНУ
2.2. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ТЕМЕРИН  ЗА 2022. ГОДИНУ
2.3. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ТЕМЕРИН ЗА 2022. ГОДИНУ
2.4. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА  ЈКП ТЕМЕРИН ЗА 2022. ГОДИНУ
2.5. НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЈКП ТЕМЕРИН ЗА 2022.
2.6. ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2022.-ЈКП ТЕМЕРИН
2.7. БИЛАНС СТАЊА ЈКП ТЕМЕРИН ЗА 2022
2.8. БИЛАНС УСПЕХА ЈКП ТЕМЕРИН ЗА 2022.
2.9. СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ ЈКП ТЕМЕРИН ЗА 2022.
3.1. ЗАКЉУЧАК- ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈКП ТЕМЕРИН ЗА 2022.
3.2. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈКП ТЕМЕРИН ЗА 2022
4.1. ЗАКЉУЧАК-РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
4.2. ЗАПИСНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
4.3. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
5.1. ЗАКЉУЧАК-РЕШЕЊЕ О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НАМЕЊЕНОЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ПРОЛЕТЕРСКА У ТЕМЕРИНУ ОД ЕЛЕОНОРЕ РАИЧ
5.2. РЕШЕЊЕ О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НАМЕЊЕНОЈ УЛИЧНОМ КОРИДОРУ У УЛИЦИ ПРОЛЕТЕРСКА-ЕЛЕОНОРА РАИЧ
6.1. ЗАКЉУЧАК-СТАТУТ ПУ ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ
6.2. СТАТУТ ПУ ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ


ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА


АУДИО СНИМАК
ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗВЕШТАЈ

 САЗИВ И МАТЕРИЈАЛ ЗА 35. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
 

САЗИВ ЗА 35. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
САЗИВ ЗА 35. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ


САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА  УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА


ЗАПИСНИК СА 34. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ЗАПИСНИК СА 34. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

ТЕМЕРИН 19.06.2023.


1-1 Заклучак - Средњорочни план развоја општине Темерин 2023-2025
1-2 Средњорочни план општине Темерин 2023-2025
2-1 Закључак Одлуке о додели звања и признања
2-2 Предлог почасни грађанин-Алпар Лошонц
2-3 Иницијатива за доделу признања ''ЗА ТЕМЕРИН''- Золтан Врга
2-4 Иницијатива за доделу признања ''ЗА ТЕМЕРИН''- Катарина Киш
2-5 Предлог за доделу признања ''ЗА ТЕМЕРИН''- Душан Ракић
2-6 Извештај Одбора за доделу звања и признања
2-7 Достава предлога кандидата Министарству
2-8 Повратница
2-9 Саглсност Министарства
2-10 Одлука о додели звања и признања за 2023. годину
3-1 Закључак Одлуке о реализацији буџета јединице лок. самоуправе у делу соц.заштите за 2023. годину
3-2 Одлука о реализацији буџета јединице лок. самоуправе у делу соц. заштите за 2023. годину
4-1 Закључак - ватрогасци
4-2 Одлука о преносу права јавне својине на Републику Србију-ватрогасци
5-1 Закључак Одлуке о комуналним делатностима
5-2 Одлука и ком.делатности
6-1 Закључак-друга измена програма пословања ЈКП Темерин
6-2 Друга измена програма пословања 2023. - са изменом 19.06.Коначна
7-1 Закључак-прва измена посебног програма пословања ЈКП Темерин
7-2 Прва измена посебног програма пословања ЈКП Темерин
8-1 Закључак Извештаја о пословању ЈП ''Гас'' за 2022. годину
8-2 Извештај о пословању са фин. извештајем за 2022. годину
9-1 Закључак Одлуке о покрићу губиткс ЈП ''Гас'' за 2022. годину
9-2 Одлука о покрићу губитка ЈП ''Гас'' за 2022. годину
10-1 Закључак-Статут Културног центра ''Лукијан Мушицки''
10-2 Статут - КИЦ -''Лукијан Мушицки''
11-1 Закључак -Статут Јавне библиотеке ''Сирмаи Карољ''
11-2 Статут - Јавна библиотека ''Сирмаи Карољ''


ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ


САЗИВ ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО - МАНДАТНА ПИТАЊА
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО - МАНДАТНА ПИТАЊАЕЛЕКТРОНСКИ ЗАПИСНИК

САЗИВ И МАТЕРИЈАЛ ЗА 45. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН

САЗИВ ЗА 45. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН

САЗИВ ЗА 46. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА УРБАНИЗАМ

САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ

САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

САЗИВ ЗА ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА ПИТАЊА.

ЗАПИСНИК СА 45. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ЗАПИСНИК СА 45. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

ТЕМЕРИН 16.05.2024

1.1 ЗАКЉУЧАК ОВ О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2024

1.2 ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ 20242.1 ЗАКЉУЧАК ОВ О ПРЕДЛОГУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ  ПЛАНА  ЗАПОШЉАВАЊА ЗА ПЕРИОД 2024-20262.2 ЛАП 20243.1 ЗАКЉУЧАК ОВ О ПРЕДЛОГУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉ. ЗЕМЉИШТА ЗА 20243.2 САГЛАСНОСТ ГП ТЕМЕРИН 2024.3.3 ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 20244.1 ЗАКЉУЧАК ОВ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА  О РАДУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ЗА 20234.2 ИЗВЕШТАЈ САОБРАЋАЈ 2023 ПС5.1 ЗАКЉУЧАК ОВ О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ  ОД СИЛВИЈЕ ЖИВКОВИЋ5.2 ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОД СИЛВАНЕ ЖОВКОВИЋ6.1 ЗАКЉУЧАК ОВ - РЕШЕЊЕ О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ ЗОРИЋ ВОЈИНА6.2 РЕШЕЊЕ О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ ЗОРИЋ ВОЈИНА

ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА - 1

ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА - 2ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМИЗВЕШТАЈ ОДБОРA ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

АУДИО СНИМАК

ЕЛЕКТОРНСКИ ЗАПИСНИК

САЗИВ И МАТЕРИЈАЛ ЗА 34. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
 

САЗИВ ЗА 34. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
САЗИВ ЗА 34. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ


САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА  УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ САЗИВ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ


ЗАПИСНИК СА 33. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ЗАПИСНИК СА 33. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

ТЕМЕРИН 12.05.2023.

1-1 ЗАКЉУЧАК-ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
1-2 ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ЗА 2022
1-3 ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА 2022
2-1 ЗАКЉУЧАК - РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2023
2-2 ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ 2023
3-1 ЗАКЉУЧАК- КАДРОВСКИ ПЛАН
3-2 КАДРОВСКИ ПЛАН
4-1 ЗАКЉУЧАК - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОК 7 У ТЕМЕРИНУ
4-2 ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПДР ЗА ЦЕНТРАЛНЕ САДРЖАЈЕ У БЛОКУ 7 У ТЕМЕРИНУ
4-3 ИНФОРМАЦИЈА О ПРОЦЕДУРИ ИЗРАДЕ И КОНТРОЛЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЦЕНТРАЛНЕ САДРЖАЈЕ  У БЛОКУ БРОЈ 7   У  ТЕМЕРИНУ 
4-4 ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ
4-5 РЕШЕЊЕ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА У БЛОКУ БРОЈУ 7
4-6 ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ НАЦРТА
4-7 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦЈЕ ЗА ЦЕНТРАЛНЕ САДРЖАЈЕ У БЛОКУ 7
4-8 ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЦЕНТРАЛНЕ САДРЖАЈЕ У БЛОКУ БРОЈ 7
5-1 ЗАКЉУЧАК -ОДЛУКА О НАГРАДЈИВАЊУ УЧЕНИКА
5-2 ИЗМЕНА И ДОПУНА ОДЛУКЕ О НАГРАДЈИВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА


ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ


АУДИО СНИМАК
ЕЛЕКТОРНСКИ ЗАПИСНИК

 
САЗИВ И МАТЕРИЈАЛ ЗА 33. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
 

САЗИВ ЗА 34. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
САЗИВ ЗА 33. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН
САЗИВ ЗА 33. СЕДНИЦУ СО ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ


САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА  УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ САЗИВ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ САЗИВ ОДБОРА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


ЗАПИСНИК СА 32. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ЗАПИСНИК СА 32. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

 ТЕМЕРИН 04.05.2023

1-1 ЗАКЉУЧАК ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
1-2 ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
2-1 ЗАКЉУЧАК ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
2-2 ОДЛУКА О УСВАЈАНЈУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
3-1 ЗАКЉУЧАК ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
3-2 ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 2023-2032
3-3 РЕШЕЊЕ О НЕ ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ СТРАТЕШЕКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ЛОКАЛНИ  ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
4-1 ЗАКЉУЧАК ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
4-2 ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
5-1 ЗАКЉУЧАК О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
5-2 ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ О ОСНИВАЊУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
6-1 ЗАКЉУЧАК О  ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ КАРОЉ''
6-2 ОДЛУКА О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ КАРОЉ''
7-1 ЗАКЉУЧАК РЕШЕЊА ''МП1 АГРАР''
7-2 РЕШЕЊЕ О ОТУДЈЕЊУ ГРАДЈЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПАРЦЕЛА
7-3 КОПИЈА ПЛАНА 418 30
8-1 ЗАКЛУЧАК ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
8-2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ТЕМЕРИН 2022

ОДЛУКA О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ КАРОЉ'' ТЕМЕРИН
ОДЛУКУA О ОСНИВАЊУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН


ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА


САЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
ОДЛУКA О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СИРМАИ КАРОЉ'' ТЕМЕРИН - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
ОДЛУКУA О ОСНИВАЊУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
 - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ


АУДИО СНИМАК
ЕЛЕКТОРНСКИ ЗАПИСНИК

 ФОРМИРАНА ВЛАСТ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН  Данас је у Темерину одржана конститутивна седница Скупштине општине Темерин на којој су
Третмани против одраслих комараца  Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација” АД Нови Сад, дана 06. јула 2024.године вршити третман сузбијања
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2025. ГОДИНУ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2025.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ У ВИДУ ШКОЛСКОГ ПРИБОРА ДЕЦИ КОЈА ПОЛАЗЕ У ПРВИ РАЗРЕД OСНОВНЕ ШКОЛЕ ИЗ ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ПОРОДИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин